ACE propune ghidul A/B/C: Echilibrul de gen, diversitatea și incluziunea în arhitectură

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Architects’ Council of Europe (ACE) a lansat recent un nou material care promovează diversitatea, incluziunea și schimbările necesare pentru un viitor mai echilibrat și mai promițător al profesiei: „A/B/C: Echilibru de gen, diversitate și incluziune în arhitectură”. Ghidul este un Apel la acțiune adresat deopotrivă organizațiilor și profesioniștilor din domeniul arhitecturii și mediului construit, pentru a crea un mediu de lucru care să respecte și să încurajeze diversitatea și egalitatea de gen.

Task force ACE Femei în arhitectură

ACE și-a asumat deschis această misiune încă din 2018, când a fost înființat un task force numit „Femei în arhitectură”. Acesta avea ca scop dezvoltarea unor strategii noi și inovatoare pentru a echilibra decalajele de gen din profesia de arhitect.

Obiectivul grupului de lucru este acela de a găsi mijloace pentru a pune capăt decalajelor de gen în ceea ce privește femeile arhitecte – decalajul de vizibilitate, de remunerare, cu privire la stereotipuri și la valoarea contribuției”

Ursula Faix, președinta task force-ului ACE care a contribuit la realizarea ghidului.

Ulterior, în anul 2020 a fost publicată și o declarație cu privire la politicile de gen, care susține printre altele faptul că diversitatea crește valoarea profesiei și a rezultatelor. Declarația poate fi parcursă în documentul de mai jos (pdf, ENG).

De la conștientizare la acțiuni și instrumente concrete  

A/B/C: Echilibrul de gen, diversitatea și incluziunea în arhitectură este realizat de ACE cu sprijinul Programului Europa Creativă al Uniunii Europene.

Președinta ACE, Ruth Schagemann, descrie acest volum ca fiind un set de instrumente conceput special pentru și împreună cu cei/cele din arhitectură, pentru a promova egalitatea de gen, diversitatea, echitatea și incluziunea la locul de muncă. Oferă cunoștințele și îndrumările necesare pentru a promova eficient parcursul transformațional către organizații și al unor practici de muncă mai incluzive și responsabile.

Misiunea acestui material este de a promova importanța echității de gen, a diversității din această profesie și totodată invocă necesitatea unor locuri de muncă și organizații incluzive pentru viitoarea generație de arhitecți. Totodată, este subliniată și responsabilitatea organizațiilor de face modificările necesare pentru a crea un spațiu sigur și inclusiv pentru angajați.

Acțiuni – Beneficii – Cultură organizațională

 Ghidul A/B/C este structurat în trei mari capitole: Acțiuni, Beneficii și Cultură organizațională.

Sunt prezentate pentru început nouă acțiuni ce vizează rezultatele așteptate, fiecare dintre ele formulată ca un îndemn pentru cititori către educație, conștientizarea prejudecăților, deschidere și luarea atitudinii ș.a.m.d.

Partea a doua a ghidului detaliază, în oglindă, și cele nouă beneficii – rezultat al acțiunilor pozitive trecute în revistă în capitolul anterior. Acestea sunt formulate în așa fel încât importanța lor pentru dezvoltarea organizațiilor și birourilor de arhitectură ca actori economici și sociali să fie evidentă: câștigurile sunt la capitole precum inovație și soluționarea problemelor, valoare adăugată pentru clienți, reziliență, mentalitate solidă de creștere sau atragere și retenție a talentelor etc.

În capitolul rezervat Culturii organizaționale sunt incluse trei interviuri cu personalități din domeniul arhitecturii, care vorbesc despre felul care problematicile de gen, diversitate și incluziune sunt relevante și le influențează practica profesională. Interviurile îi au drept protagoniști pe Eva M. Alvarez Isidro & Carlos J. Gómez Alfonso (Gomez+Alvarez arquitectes, Spania), Barbara Holzer (de la Holzer Kobler Architekturen, Elveția) și Marianne van Lochem (Arcadis, Amsterdam).

Ghidul poate fi consultat și descărcat de mai jos (pdf, ENG)


A/B/C: Echilibru de gen, diversitate și incluziune în arhitectură reprezintă nu doar un manual sau un ghid practic, ci un apel la acțiune și o pledoarie pentru schimbare în domeniul arhitecturii. Acest volum reprezintă în prezent o voce puternică în contextul promovării echității de gen, diversității și incluziunii în profesie și nu numai – ceva crucial pentru modelarea viitorului arhitecturii și al comunităților. A/B/C nu doar identifică problemele, ci oferă și instrumente pentru implementarea schimbărilor necesare. Prin această inițiativă, ACE subliniază faptul că echitatea de gen, incluziunea și diversitatea nu sunt doar idealuri și cuvinte fără substanță, ci componente esențiale pentru o profesie în continuă evoluție și pentru schimbările socio-economice și de mediu puternic resimțite în prezent de către noi toți.  

Conform celui mai recent Studiu Sectorial ACE, în Europa crește constant numărul femeilor arhitect și în același timp se înregistrează o scădere a decalajului de remunerare dintre femei și bărbați în profesie.

Bibliografie suplimentară

Descoperiți aici toate inițiativele întreprinse de Organizațiile Membre ale ACE din Europa

Declarația ACE – Politici privind Egalitatea de Gen

Studiul Sectorial ACE

17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Pactului Global al ONU

Angajamentul de durată al UIA față de egalitatea de gen

În 2017, Adunarea UIA de la Seul, Coreea de Sud, a adoptat “Politica privind egalitatea de gen în arhitectură“. Acest document de referință recunoaște rolul vital pe care femeile arhitecți îl joacă în modelarea mediului nostru construit și subliniază necesitatea de a aborda diferența de gen persistentă.

După cum se afirmă chiar în politică, “UIA își propune să promoveze cultura incluziunii în profesie și recunoaște că disparitatea de gen în profesia de arhitect trebuie abordată cu seriozitate”. Deși s-au făcut progrese, femeile arhitecte rămân subreprezentate.

Politica UIA privind egalitatea de gen merge dincolo de simpla recunoaștere. Ea servește drept cadru practic pentru secțiile noastre membre din întreaga lume. Ea prezintă un set de principii menite să demonteze barierele și să asigure accesul echitabil la oportunități pentru femeile arhitecte. Aceste principii cuprind roluri de conducere, remunerare și condiții de muncă egale, reprezentare în cadrul guvernării și al organizațiilor profesionale și acces la resurse de dezvoltare profesională.

Prin promovarea acestor obiective, UIA aspiră să cultive o profesie de arhitectură cu adevărat incluzivă. Ne imaginăm un viitor în care femeile arhitecte își pot atinge potențialul maxim și pot contribui cu perspectivele și talentele lor unice la proiectarea unui mediu construit mai bun pentru toți. UIA rămâne un susținător ferm al acestei viziuni, lucrând alături de secțiile sale membre pentru a o transforma în realitate.

Citiți Politica privind egalitatea de gen în arhitectură


Diversitatea de gen și echitatea în arhitectură în România

Problematica diversității de gen și a incluziunii este abordată anual și în Raportul SiOAR – o analiza a pieței de arhitectură și construcții din România a Ordinului Arhitecților. Din cel mai recent dat publicității Raport SiOAR aflăm, de pildă, că ponderea femeilor în profesie este în creștere constantă în ultimii ani, ajungând la 49 % la nivelul anului 2022.

De asemenea, tendința de creștere a ponderii femeilor în profesie pare să se confirme și în ce privește următorii ani, 63% dintre stagiarii înscriși în OAR în 2022 fiind femei.

Pe de altă parte, analiza distribuției contractelor după forma de exercitare a profesiei și genul membrilor arată că, în general, bărbații ocupă mai des funcții de conducere (63% sunt asociați, la nivel național) în timp ce ponderea femeilor salariat este considerabil mai mare (51%) decât cea a bărbaților din aceeași categorie de vârstă (37%).

Raportul SIOAR reprezintă un efort concertat al comunității arhitecților și un exemplu de colaborare interdisciplinară pentru a aduce la lumină datele esențiale privind investițiile în domeniul arhitecturii și construcțiilor. Acesta reunește o colecție unică de informații detaliate, extrase cu rigurozitate din Sistemul Informatic al OAR (SIOAR), completând astfel sursele naționale de date statistice ale domeniului construcțiilor, inclusiv cele colectate de Institutul Național de Statistică.