EDITURA ACS: Cartea Caselor, 2020

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Povești cu tâlc despre zidiri și ziditori

Cartea Caselor, continuare a proiectului editorial „Marea lume mică”, este o colecție bine chibzuită a modelelor de locuire care au prins rădăcini (cula, conacul, palatul, casa ţărănească ș.a.) dar şi a celor mai neaşteptate moduri de a locui din toate timpurile, din spațiul cultural românesc.

În cele 12 poveşti construite pe doi piloni, cel real şi cel imaginar, se găsesc ascunse sugestii de călătorie şi fraze-furnică scrise cu litere mici, care îmbogăţesc firul poveştii şi aduc mici creuzete de înţelepciune pentru cei însetaţi de cunoaştere.

Triada care traversează întreaga carte: zid (casă) – ziditor (locuitor) – înzidit (virtute) aduce în faţa cititorului creatori diverşi: Brâncoveanu, Bernea sau Brâncuşi care tâlcuiesc sensul şi rostul caselor, a materiei, a unor volumetrii şi ne vorbesc despre dârzenie, simplitate și curiozitate.

Categoria: Proiect editorial – cărți

Publicat de: Editura ACS

Autor: arh. Alexandra Mihailciuc

Echipă editorială: Anca Dină, Alexandra Culescu, Andrei Tache

Tiraj: 1000

ISBN: 9786068922157

Finanțare din timbrul arhitecturii: 74,96%

Finanțat în anul: 2020

Premii și nominalizări: Categoria Media Scrisă, „Cuburile de aur” 2023, Faza Națională

Link: www.patrimonescu.ro