Transparență decizională – Proiectul de act normativ Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect: actualizare și decizii proces

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LATER EDIT:

20 iunie 2022

Vă prezentăm forma finală a documentului rezultat în urma procesului de transparență decizională privind proiectul de act normativ pentru revizuirea Legii nr. 184/2001.

Documentul a fost aprobat de membrii Consiliului Național în ședința din data de 14 iunie 2022.

7 iunie 2022

Le mulțumim celor care ne-au transmis propuneri și observații pe tema proiectului de act normativ pentru revizuirea Legii nr. 184/2001.

Toate observațiile primite au fost transmise Grupului de Lucru dedicat, care le-a analizat și le-a admis sau respins, după caz. Aceste observații, răspunsurile Grupului de Lucru la acestea și forma finală a propunerii de revizuire a Legii nr. 184/2001 pot fi consultate în materiale anexate.

Forma finală a propunerii a fost supusă avizării  Colegiului Director în data de 30.05.2022, care prin Hotărârea CD nr. 796/30.05.2022 a  înaintat proiectul de lege către membrii Consiliului național, pentru avizare. Astfel, documentele urmează a fi supuse spre avizare în ședința Consiliului național ce va avea loc în data de 14 iunie 2022.

La ședința Consiliului Național vor participa autorii amendamentelor respinse, în baza art. 10 din Regulamentul de înființare, organizare și funcționare a Grupurilor de lucru.