1
Cine suntem
2
Misiune, viziune, politici OAR
4
Publicații, documente, ghiduri
5
Buget OAR
6
Taxe OAR
7
Rapoarte de activitate OAR
2
Misiune, viziune, politici OAR

Misiune, viziune, politici OAR

Misiunea organizației

OAR se dedică în întregime reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanţa valorilor morale și deontologice, a bunelor practici, a așteptărilor înalte, a creativităţii și, nu în ultimul rând, a provocărilor academice.

Ordinul își asumă misiunea de a crea mediul legislativ, profesional și competițional necesar atingerii excelenței în cadrul multiplelor contexte ale profesiei de arhitect.

Viziune

Ordinul Arhitecţilor din România aspiră la dezvoltarea unei comunităţi profesionale închegate și responsabile, ghidată de codul etic (deontologic) al profesării arhitecturii ca artă liberală în România.

Focalizarea resurselor pe promovarea și consolidarea arhitecturii de calitate în toate formele și manifestările sale va eleva Ordinul la statutul de voce unitară a profesiei la nivel de comunitate, pe plan național și internațional.

Politici OAR

Ordinul este atent la starea domeniului arhitecturii în România și în lume, adaptându-și politicile în consecință. Direcțiile strategice se îndreaptă către colaborarea între diferitele profesii ale construirii și instituțiile dedicate domeniului, deschiderea profesiei către societate, comunități, cărora li se adresează, explicarea și extinderea rolului pe care îl au arhitecții pentru viața din, între și în legătură cu clădirile și pentru o vizibilitate cât mai bună a arhitecților români în lume.

Practica profesională beneficiază de politici care vizează creșterea performanțelor arhitecților prin instrumente pe care organizația le pune la dispoziție. În domeniul legislativ, politicile noastre se adresează atât actelor care se referă a practica profesiei, cât și la cele care afectează mediul construit, planificarea, patrimoniul și peisajul.

Educația pentru arhitectură se adresează prin formarea profesională atât viitorilor arhitecți și tinerilor care intră în profesie prin stagiatură, cât și celor care realizează pregătirea continuă pe toată durata carierei. De asemenea, suntem preocupați de educația care conduce la cultura generală a arhitecturii, adresată tuturor. Ordinul urmărește politici de comunicare către membri, societate, instituții publice și parteneri.

Șerban Țigănaș, președinte OAR 2010-2018

Urmează
4 Publicații, documente, ghiduri