1
Ce este și cum se efectuează
2
Norme metodologice privind efectuarea stagiului
3
OAR Young
4
Interviuri cu membrii CNADS
5
Broșura: Ce este și cum se efectuează STAGIUL?
6
Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură
6
Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură

Analiza rezultatelor sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură

Ediția 2024

Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură 2018-2023

Ordinul Arhitecților din România a organizat, în perioada analizată, septembrie 2018 – decembrie 2023,  21 de sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură, în urma cărora au primit drept de semnătură 1872 arhitecți. 

Aceasta este a V-a ediție a acestui studiu. Graficele transpun datele centralizate începând cu sesiunea septembrie 2018, aceasta fiind prima sesiune după intrarea in vigoare la 1 august 2018 a actualelor norme metodologice de acordare a dreptului de semnătură. După acest moment datele sunt comparabile, evaluarea candidaților se face cu aceeași exigență. În capitolul Istoric 2014-2023 intervalul de timp analizat este mai larg pentru a percepe efectul schimbărilor modului de evaluare a candidaților.

Analiza este structurată pe cinci capitole: 

 • Universități
 • Îndrumători și filiale
 • Sesiuni de acordare a dreptului de semnătură
 • Istoric 2014-2023
 • Activitate profesională

Universități

Top 3 universități după procentul stagiarilor admiși din primul interviu: 

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Arhitectură și Urbanism)
 • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași (Facultatea de Arhitectură)
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (Facultatea de Arhitectură)

Pentru participanții cu studii în străinătate, procentul celor admiși din primul interviu este 55%, o valoare mult diferită pentru că perioada cuprinsă în analiză diferă față de edițiile anterioare. 

Îndrumători și filiale

Se observă faptul că numărul de îndrumători nu influențează promovabilitatea, iar proporția de stagii efectuate cu un singur îndrumător este constantă în timp când comparăm cu ediția anterioară.  

Se observă o influență pozitivă în filialele cu mai multe opțiuni în alegerea unui îndrumător (capacitatea de îndrumare din filială) în ceea ce privește proporția candidaților care au obținut dreptul de semnătură.

Remarcăm că în această ediție ponderea celor care se prezintă la interviu după 5 ani de experiență neîndrumată este mult mai mare, în creștere de la 7% la 10%. Față de stagiile îndrumate, pentru această categorie de candidați este mult mai mare procentul celor care nu au obținut încă dreptul de semnătură, anume 37% față de aproximativ 20%. 

Sesiuni de acordare a dreptului de semnătură 

Din datele analizate, se desprind următoarele concluzii: 

 • vârful de încărcare a comisiilor este atins în prima sesiune din an; 
 • în medie, 30% dintre candidații respinși se înscriu în sesiunea imediat următoare, dar procentul este în scădere lină; dintre aceștia, în medie doar 30-45% vor avea succes în sesiunea succesivă;
 • 97% dintre candidați obțin dreptul de semnătură după maxim 3 participări la sesiuni.
 • migrarea sesiunilor în online, la jumătatea anului 2020, nu a produs schimbări din punct de vedere statistic. 
 • scăderea foarte lentă a promovabilității care nu este direct corelată cu modificările în metoda de evaluare a candidaților a atins un punct de minim in sesiunea septembrie 2023 cu 35% dintre candidați obținând dreptul de semnătură.
 • Media notelor pentru criteriul 3 (cultura arhitecturii) este cea mai mică în mod constant, însă diferența față de celelalte criterii nu este semnificativă statistic.

Istoric 2014-2023

Se remarcă etapele importante: 

 • introducerea criteriilor de evaluare în septembrie 2015 
 • modificări ale criteriilor de evaluare în septembrie 2018 
 • migrarea în mediul online a interviurilor în septembrie 2020 

Cei mai mulți candidați admiși, 101 candidați, s-au înregistrat la sesiunea din decembrie 2018. In intervalul de la trecerea în mediul online a interviurilor, în sesiunile iulie 2020 și martie 2022 a fost înregistrat maximul de 85 de candidați admiși.

Cei mai puțini candidați admiși au fost în sesiunile iunie 2022 și septembrie 2023: 37 de candidați. 

Dintre candidații care au obținut dreptul de semnătură în intervalul analizat, constatăm la momentul publicării faptul că 12% au ales să își suspende dreptul de semnătură, 10 membri (<1%) au optat să se retragă din OAR.

Activitate profesională

Ca noutate în această ediție, capitolul dedicat activității profesionale după dobândirea dreptului de semnătură analizează date ale rezultatelor sesiunilor ADS intersectate cu dovezile de luare în evidență din 2018-2023. Dovada este cel mai bun indicator al activității profesionale, sunt proiectele în care un arhitect își asumă toate misiunile pe care le-a deprins in timpul experienței profesionale.

Graficele relevă timpul necesar unui fost stagiar pentru a a-și porni activitatea de arhitectură. În general, după 2-3 ani noii arhitecți cu drept de semnătură ajung la o plafonare a evoluției numărului de dovezi obținute.

Analiza integrală o regăsiți pentru consultare mai jos:

Ediția 2023

Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură 2015-2022

Ordinul Arhitecților din România a organizat, în perioada analizată, septembrie 2015 – decembrie 2022,  29 de sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură, în urma cărora au primit drept de semnătură 2019 arhitecți. 

Analiza este structurată pe patru capitole: 

 • Universități
 • Îndrumători și filiale
 • Sesiuni de acordare a dreptului de semnătură
 • Istoric 

UNIVERSITĂȚI

Top 3 universități după procentul stagiarilor admiși din primul interviu: 

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Arhitectură și Urbanism)
 • Universitatea Politehnică Timișoara (Facultatea de Arhitectură)
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (Facultatea de Arhitectură)

Pentru participanții cu studii în străinătate, procentul celor admiși din primul interviu a revenit la 62%, asemănător cu analiza pentru perioada 2015-2020 (de la 58% în raportarea anterioară). 

ÎNDRUMĂTORI ȘI FILIALE 

Ca tendințe, se observă faptul că numărul de îndrumători nu pare să influențeze promovabilitatea, iar proporția de stagii efectuate cu un singur îndrumător este la același nivel cu ediția anterioară.  

Performanțele candidaților din filialele cu mai multe opțiuni în alegerea unui îndrumător (capacitatea de îndrumare din filială) sunt mai ridicate la interviul de acordare a dreptului de semnătură.

Remarcăm că în cadrul ultimelor 4 sesiuni a crescut cu 62 numărul celor care se prezintă la interviu după 5 ani de experiență neîndrumată. În această variantă, față de stagiile îndrumate, este mult mai mare procentul de candidați care nu au obținut încă dreptul de semnătură. 

SESIUNI DE ACORDARE A DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ 

Din datele analizate, se desprind următoarele concluzii: 

 • vârful de încărcare a comisiilor este atins în prima sesiune din an; 
 • în medie, 35% dintre candidații respinși se înscriu în sesiunea imediat următoare, dar procentul este în scădere; dintre aceștia, în medie doar 37% vor avea succes;
 • migrarea sesiunilor în online, la jumătatea anului 2020, nu a produs schimbări majore din punct de vedere statistic. 
 • se observă o scădere foarte lentă a promovabilității care nu este direct corelată cu modificările în metoda de evaluare a candidaților.

ISTORIC

Se remarcă etapele importante: 

 • introducerea criteriilor de evaluare în septembrie 2015 
 • modificări ale criteriilor de evaluare în septembrie 2018 
 • migrarea în mediul online a interviurilor în septembrie 2020 

Cei mai mulți candidați admiși considerând criteriilor de evaluare stabilite în martie 2018, anume un număr de 112 candidați, s-au înregistrat la sesiunea din martie 2018. In intervalul de la trecerea în mediul online a interviurilor, în sesiunile iunie 2020 și martie 2022 a fost înregistrat maximul de 85 de candidați admiși.

Cei mai puțini candidați admiși au fost în sesiunea decembrie 2021: 40 de candidați. 

Dintre candidații care au obținut dreptul de semnătură în intervalul analizat, constatăm la momentul publicării faptul că 12% au ales să își suspende dreptul de semnătură.

Analiza integrală o regăsiți pentru consultare mai jos:

Analiza realizată pentru intervalul 2015-2021 o puteți consulta AICI.