OAR publică analiza rezultatelor sesiunilor CNADS (septembrie 2015 – decembrie 2021)

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a organizat, în perioada analizată, septembrie 2015 – decembrie 2021,  25 de sesiuni ale Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură, în urma cărora au primit drept de semnătură 1831 arhitecți. 

Analiza este structurată pe patru capitole: 

 • Școli
 • Îndrumători și filiale
 • Sesiuni ale CNADS
 • Istoric 2014-2021 – numărul candidaților admiși și respinși per sesiune 

ȘCOLI 

Top 3 universități după procentul stagiarilor admiși din primul interviu: 

 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (Facultatea de Arhitectură și Urbanism)
 • Universitatea Politehnică Timișoara (Facultatea de Arhitectură)
 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București (Facultatea de Arhitectură)

Pentru participanții cu studii în străinătate, a scăzut procentul celor admiși din primul interviu, ajungând la 58% (de la 62% în raportarea anterioară). 

ÎNDRUMĂTORI ȘI FILIALE 

Ca tendințe, se observă faptul că numărul de îndrumători nu pare să influențeze promovabilitatea, iar proporția de stagii efectuate cu un singur îndrumător este la același nivel cu ediția anterioară.  

Remarcăm că după ultimele 5 sesiuni s-a dublat numărul celor care se prezintă la interviu după 5 ani de experiență neîndrumată. În această variantă, față de stagiile îndrumate, este mult mai mare procentul de candidați care nu au obținut încă dreptul de semnătură. 

SESIUNI ALE CNADS 

Din datele analizate, se desprind următoarele concluzii: 

 • vârful de încărcare a comisiilor este atins în prima sesiune din an; 
 • în medie, 42% dintre candidații respinși se înscriu în sesiunea imediat următoare, dar procentul este în scădere; 
 • migrarea sesiunilor în online, la jumătatea anului 2020, nu a produs schimbări majore din punct de vedere statistic. 

ISTORIC 2014-2021 – numărul candidaților admiși și respinși per sesiune 

Se remarcă etapele importante: 

 • introducerea criteriilor de evaluare în septembrie 2015 
 • modificări ale criteriilor de evaluare în martie 2018 
 • migrarea în mediul online a interviurilor în septembrie 2020 

Cei mai mulți candidați admiși, 121, s-au înregistrat la sesiunea din martie, 2015. 

Cei mai puțini candidați admiși au fost în sesiunea decembrie 2020: 40 de candidați. 

Analiza integrală o regăsiți pentru consultare mai jos: