Carte: Design (Incluziv) – Totul începe prin a asculta

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
  • Proiect realizat de: Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAIS)
  • Tiraj: 500

Inițiatorii propun realizarea unui ghid de design incluziv care oferă informații teoretice și practice despre proiectarea incluzivă, dar și date măsurabile despre beneficiile aduse pe plan profesional și financiar celor care aplică principiile proiectării incluzive.

Obiectivele acestui proiect editorial sunt democratizarea produsului de cercetare doctorală prin editarea sa într-un format atractiv publicului larg și completarea lui cu eseuri editoriale din partea unei echipe incluzive și pluridisciplinare de coautori; eliminarea obstacolelor întâmpinate în adoptarea unei abordări incluzive în proiectare și clarificarea diferențelor dintre: accesibilizare, design universal, empatic, incluziv, pentru toți etc.

Grupurile țintă avute în vedere sunt profesioniștii cu impact asupra calității mediului construit: arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri constructori, dar și membri ai administrației publice.

Proiect finanțat din timbrul de arhitectură în sesiunea martie 2021.