Rezultat apel deschis – extinderea listelor de membri ai comisiilor de evaluare (Timbrul arhitecturii)

Add to my calendar
5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Rezultatul apelului deschis – update 18.03.2024

În data de 18 martie 2024 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Național, s-au emis următoarele hotărâri prin care se aprobă completarea listei membrilor care vor constitui comisiile de selecție și evaluare a proiectelor culturale, editoriale, proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare și componența comisiei de contestații.

Listele colectivelor din care se constituie juriile sesiunilor de finanțare pot fi consultate aici:


Apel deschis pentru extinderea listelor de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor culturale și a proiectelor editoriale finanțate din timbrul de arhitectură 2024-2025 

Ordinul Arhitecților din România anunță deschiderea apelului de candidaturi pentru extinderea listelor de membri ai comisiilor de evaluare a ofertelor culturale și editoriale precum și a proiectelor cu componentă pronunțată de cercetare finanțate din timbrul de arhitectură pentru sesiunile 2024, respectiv 2025.

Argument 

Ordinul Arhitecților din România, prin programul de finanțare a proiectelor culturale care vizează mediul construit, își propune să racordeze responsabilitățile profesiei cu nevoile societății, precum și să conecteze profesioniștii din domeniul arhitecturii cu publicul larg pentru a crea platforme de dialog. 

Astfel, începând cu anul 2023, OAR desfășoară o sesiune de finanțare anuală, având 5 categorii după cum urmează  

 1. Proiecte culturale editoriale  
  • 1.a. Cărți  
  • 1.b. Reviste 
 2. Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare 
 3. Proiecte culturale inițiate de societatea civilă 
 4. Școli de vară 
 5. Proiecte culturale inițiate de filiale  
  • 5.a. Filiale culturale 
  • 5.b. Anuale și bienale 
  • 5.c. Itinerare expoziții 

Începând cu anul 2024, OAR își propune să funcționeze în baza unui mecanism hibrid de constituire a comisiilor de evaluare a proiectelor finanțate din timbrul de arhitectură. Astfel, completarea listelor se va face prin deschiderea unui apel către profesioniști care îndeplinesc anumite criterii de performanță și care pot avea puncte de vedere relevante pentru a consolida misiunile acestui program, anume adresarea problemelor urgente ale societății din perspectiva profesiei de arhitect. Acest apel se adresează profesioniștilor care prin experiența lor au dovedit un nivel de excelență și recunoaștere națională sau internațională de necontestat în domeniul lor de activitate, relevant pentru cel puțin una dintre categoriile finanțate din timbrul de arhitectură. 

Obiective 

 • constituirea unor comisii interdisciplinare, care conțin voci relevante, complementare pentru fiecare categorie de finanțare și care pot reprezenta o paletă cât mai largă de posibili beneficiari ai proiectelor. 
 • cooptarea de membri tineri în comisiile de evaluare 
 • schimbarea progresivă a membrilor comisiilor de evaluare, asigurând astfel constanța și consistența funcționării mecanismului de finanțare, dar și implicarea cât mai multor profesioniști în funcționarea acestui mecanism. 

Criterii de eligibilitate a evaluatorilor  

 • experiență relevantă în domeniul culturii mediului construit 
 • recunoaștere națională sau internațională  
 • experiență de management de proiect cultural 
 • experiență de evaluator în programe de finanțare similare, conectate direct sau indirect de cultura mediului construit 
 • o bună cunoaștere a legislației locale, precum și a contextului european și internațional legislativ cu privire la programe de finanțare a proiectelor care vizează mediul construit 
 • o bună capacitate de înțelegere a problemelor societale, precum și a problemelor profesiei de arhitect și a metodelor de a le adresa prin intermediul proiectelor culturale 
 • o bună înțelegere a problematizării la nivel internațional a acestora prin intermediul organizațiilor, programelor și mișcărilor care adresează profesia de arhitectură și relația acesteia cu societatea 
 • atitudine constructivă, capacitate de argumentare, negociere, precum și o bună funcționare în dinamica unui grup interdisciplinar și încurajarea dezbaterilor și a integrării unor perspective diverse. 

Notă! Acest apel este deschis inclusiv beneficiarilor de finanțare din timbrul de arhitectură, întrucât scopul este constituirea unui grup mare de evaluatori care vor fi distribuiți în comisii astfel încât să nu ajungă în situații de incompatibilitate, care pot presupune evaluarea unui proiect din care fac parte. Prin urmare, a aplica cu un proiect la o categorie, nu atrage excluderea respectivului membru din componența comisiei la altă categorie.  

Proces de evaluare 

 • evaluare individuală – 1 săptămână 
 • argumentare, dezbatere, negociere în interiorul grupului de jurizare care conține 5 membri plini și 2 supleanți, asistat de un secretar de comisie – 3 zile 

Întâlnirea membrilor se întâmplă la o dată și oră stabilită de comun acord, primul pas este alegerea președintelui juriului, prin vot, iar cel de-al doilea este alegerea metodei de lucru în comun. Urmează analiza comparativă a evaluărilor proiectelor și dezbaterea propriu-zisă.  

Juriul are misiunea de a elabora un raport de evaluare prin care să sintetizeze și să argumenteze rezultatele jurizării. 

Secretarul de comisie elaborează listele finale care sunt validate de juriu și apoi publicate. 

Pentru fiecare dintre categoriile finanțate din timbrul de arhitectură există o perioadă de contestare a rezultatelor, astfel, orice membru din grupul mare de evaluatori poate fi deopotrivă distribuit într-o comisie de analiză a contestațiilor. 

Calendarul orientativ al sesiunii 2024 

Lansare sesiune de finanțare04.09.2024 
Termen limită pentru aplicații 04.10.2024
Verificare administrativă5 – 17.10.2024
Evaluare individuală proiecte editoriale18 – 24.10.2024
Evaluare juriu și redactare raport 25-27.10.2024
Publicare rezultate proiecte editoriale   1.11.2024
Depunere contestații proiecte editoriale 4-7.11.2024
Analiză contestații8-11.2024
Anunț rezultate finale proiecte editoriale 13.11.2024
Evaluare individuală proiecte culturale     25-31.10.2024
Evaluare juriu și redactare raport     1-3.11.2024
Publicare rezultate proiecte culturale8.11.2024
Depunere contestații proiecte culturale 11-14.11.2024
Analiză contestații   15-18.2024
Anunț rezultate finale proiecte culturale 20.11.2024

Documente suport  

https://cultural.oar.archi/norme

https://oar.archi/timbrul-de-arhitectura/sesiuni-active/ghid-aplicant-2023/

Depunere candidaturi

Pentru a vă depune candidatura pentru lista extinsă a membrilor comisiilor vă rugăm să transmiteți CV-ul dumneavoastră și o scrisoare de intenție la adresa proiecteculturale@oar.archi 

Calendarul apelului 

Publicare apel – 15 februarie 2024 

Dată limită depunere candidaturi – 29 februarie 2024 

Publicare rezultate – 22 martie 2024