Adresa OAR – Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Culturii a lansat în consultare publică un nou proiect de ordonanță prin care se urmărește modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Prin această inițiativă legislativă, Ministerul propune schimbări care vizează, printre altele, următoarele aspecte:

  • Exercitarea dreptului de preempțiune de către stat la vânzarea imobilelor monumente istorice;
  • Degrevarea Ministerului Culturii de unele sarcini pe care, în prezent, le are în cadrul procesului de autorizare a lucrărilor de construcții asupra monumentelor istorice.

Ordinul Arhitecților din România, prin intermediul grupurilor de lucru Normativ și Patrimoniu, a analizat propunerea legislativă și, la 25.01.2022, a transmis un punct de vedere în care au fost abordate o serie de probleme observate în cadrul actului lansat în consultare.

Astfel, s-a semnalat că prestabilirea anuală a unor categorii de monumente pentru care nu se va exercita dreptul de preempțiune este o soluție periculoasă, întrucât nu este diligent din partea statului să se renunțe la acest drept, fără ca, cel puțin, să existe o evaluare generală a monumentelor care cad sub incidența unei astfel de reglementări.

În acest sens, Ordinul a considerat că o soluție echilibrată ar fi să se întocmească posterior solicitărilor o listă nominală a monumentelor istorice pentru care se poate renunța la acest drept, cu motivații corespunzătoare, de la caz la caz. De asemenea, având în vedere importanța deosebită a monumentelor istorice clasate în grupa A, s-a propus să fie exceptate de la această regulă.

Tot prin aceeași adresă, s-a atras atenția și asupra faptului că eliminarea avizului pentru intervenții asupra imobilelor clasate în grupa A din competența Ministerului și mutarea acesteia la structurile descentralizate este o abordare riscantă, întrucât poate pune în pericol monumente istorice de valoare națională sau universală.

În plus, Ordinul a solicitat reformularea textului care conținea expresii neclare, vagi sau interpretabile.

Pentru mai multe informații, vă invităm să parcurgeți textul integral al adresei Ordinului Arhitecților din România pe care o găsiți aici: