Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – distanța de la locurile de parcare a mașinii până la ferestrele camerelor de locuit

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LATER EDIT

Deoarece paragraful „Nerespectarea acestor norme constituie sancțiune și va atrage răspunderea disciplinară, conform Regulamentului de organizare și funcționare a OAR” a suscitat discuții aprinse în diferite grupuri de Facebook, menționăm că este o eroare de comunicare: în mod evident, nu este implicită nicio sancțiune. În cazurile în care se constată abateri și încălcări ale normelor,  se vor urma pașii legali, iar comisiile de disciplină la nivel intern și celelalte mecanisme, extern, vor constata și stabili sancțiunea.

Stimați colegi*,

În procedura de înregistrare a proiectelor de arhitectură în vederea emiterii dovezilor am constatat numeroase cazuri de nerespectare a Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei publicat în M.O. din 21 februarie 2014 și modificat prin Ordinul nr. 994/2018.

Este vorba despre distanța minimă de la locurile de parcare / garare a autovehicolelor până la ferestrele camerelor de locuit (art. 4), distanță care nu se respectă în mod curent în proiecte.

Vă atragem atenția că este de datoria arhitectului de a cunoaște și a respecta legislația specifică în domeniu și de a manifesta o atitudine responsabilă în misiunile pe care și le asumă în exercitarea profesiei.

Acest lucru constituie o obligație, după cum rezultă din legislația și normele specifice profesiei de arhitect: 

  • “Arhitectul și conductorul arhitect cu drept de semnătură au următoarele obligații: să cunoască și să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect”  (Regulamentului de organizare și funcționare a O.A.R., Secțiunea III Art.68 – Obligațiile membrilor cu drept de semnatură, lit a).
  • “Arhitectul are obligația de a-și exercita profesia conform tuturor prevederilor legale în vigoare.” (Codul Deontologic al profesiei de arhitect, Cap.II: Obligații generale. Art 5).
  • Arhitectul are datoria de a se informa asupra normelor specifice, a legilor și reglementărilor profesionale, inclusiv ale locului unde profesează, și să le aplice în exercițiul profesiei”. (Codul Deontologic al profesiei de arhitect, Cap.III: Secțiunea II Competenta Art.23).

Vă atragem atenția că nerespectarea acestor norme constituie sancțiune și va atrage răspunderea disciplinară, conform Regulamentului de organizare și funcționare a O.A.R., Cap.X. Răspunderea disciplinară. Secțiunea I. Art. 95 punct (1):                           

“Membrii Ordinului răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului regulament, ale codului deontologic al profesiei, ale hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului.”   

În consecință, vă rugăm să acordați atenție acestei situații pe care o vom urmări îndeaproape.   

* Material documentat și elaborat de Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea. Mulțumim pentru dreptul de a prelua și publica articolul la nivel național.