Punct de vedere al OAR privind proiectul de modificare a Legii 184 / 2001

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a transmis un punct de vedere referitor la proiectul legislativ nr. L301/2020 cu privire la proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de architect.  

Din adresa transmisă comisiilor Senatului, redăm cele mai importante idei:

REFERITOR LA MODIFICAREA ART. 5 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 184/2001 

Considerăm oportună completarea art. 5 alin. (4) conform proiectului de lege care face mențiune asupra certificatului prin care se atestă că activitățile persoanei în cauză se încadrează în domeniul arhitecturii, întrucât acesta realizează acordarea legii nr. 184/2001 cu art. 7 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001.

REFERITOR LA INSERAREA UNUI NOU ALINEAT ÎN CUPRINSUL ART. 5 DIN LEGEA NR. 184/2001

Art. 5 din Legea nr. 184/2001 detaliază ce se înțelege prin titlul de arhitect, arătând cine pot fi beneficiarii acestei calificări profesionale, prin raportare la art. 46 și art. 47 din Directivă, în timp ce art. 49 alin. (3) din Directivă vizează procedura recunoașterii anumitor titluri de calificare, ceea ce ne îndreptățește să considerăm că nu este tocmai corectă inserarea alin. (5) la art. 5 din Legea nr. 184/2001.

Prin urmare, cu respectarea normelor de tehnică legislativă, alin. (5) ar putea îmbrăca forma unui articol distinct sau, eventual, ar putea fi inserat la art. 12 din Legea nr. 184/2001.