OAR despre proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

30 august 2021

Ordinul Arhitecților din România reacționează la proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Ordinul Arhitecților din România a comunicat Ministerului Culturii punctul de vedere al organizației cu privire la proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, pus în dezbatere publică la data de 20 august 2021.

Opinia Ordinului Arhitecților din România este că situațiile ce au generat necesitatea acestei propuneri legislative sunt reale și au nevoie de soluții, dar rezolvarea acestora poate fi asigurată prin susținerea sistemului administrativ cu atribuții în protecția patrimoniului, precum Direcțiile Județene pentru Cultură, Ministerul și Institutul Național al Patrimoniului, și solicită ferm întărirea capacității tehnologice la nivelul DPC și DJC, astfel încât să faciliteze preluarea integrală a documentațiilor în format electronic, iar acestea să fie puse la dispoziția comisiilor în timp util (cu titlu de exemplu, în termen de 5 zile înaintea ședinței), iar ședințele comisiilor să se desfășoare predominant în mediul online.

Prin punctul de vedere s-a solicitat să se mențină avizarea de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice, respectiv de către comisiile zonale ale monumentelor istorice pentru intervențiile în condițiile legii. În acest fel se poate asigura calitatea procesului de avizare și de control al comisiilor pentru intervențiile asupra imobilelor din patrimoniul cultural. Varianta propusă prin proiectul de ordonanță nu aduce soluții problemelor reale legate de eficientizarea administrativă, ci, din contră, reprezintă un prilej de abateri și derogări de la principiile protejării monumentelor istorice și ale patrimoniului cultural.

Față de modificarea art. 34 alin.(4) cu privire la propunerea ca toți membrii comisiilor zonale să fie personal de specialitate ATESTAT, s-a învederat faptul că pentru o structură de amploarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice, unde sunt aproximativ 120 de membri din totalul de aproximativ 600 de specialiști și experți atestați, precum și în condițiile în care există anumite județe unde nu sunt specialiști sau experți atestați, se vor putea constitui cu greu aceste comisii ceea și astfel va duce la un blocaj al funcționării comisiilor. De asemenea, s-a subliniat faptul că există mai mulți specialiști neatestați care au rezultate foarte bune în domeniul patrimoniului a căror experiență și expertiză ar trebui valorificată.

În momentul de față prevederile ROF ale comisiilor indică un procent de 30% pentru specialiștii și experții atestați, iar modificarea acestor prevederi poate duce la dezechilibre majore. Este ignorat faptul că multe dintre alterările aduse patrimoniului sunt realizate tocmai din lipsa unui sistem strategic de evaluare/reevaluare a specialiștilor și experților, iar acest fapt este lipsit de coerență și nu face altceva decât să blocheze sistemul procedural al comisiilor zonale.

Ordinul Arhitecților din România susține necesitatea și importanța ca parte din membrii secțiunilor de specialitate să fie și membri ai plenului, iar propunerile de numire sau revocare a celor 15 membri, suplimentari, să revină organizațiilor profesionale, pentru că un procent dominant dintre membrii CNMI si CZMI sunt reprezentanți ai acestor organizații profesionale.

Referitor la emiterea unor norme metodologice privind studiile istorice pentru desființarea parțială a monumentelor istorice, aceasta ar crea premisele nefaste ale pierderii unei părți însemnate a patrimoniului construit.

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România, alături de OAR Filiala Teritorială București, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice București și Fundația ProPatrimonio, a înaintat astăzi, 30 august 2021, către Președintele României, Klaus Werner Iohannis, și către prim-ministrul Florin Cîțu, o scrisoare prin care se solicită în mod expres retragerea proiectului de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Prin aceasta, semnatarii scrisorii susțin că nu prin diminuarea exigenței și relativizarea procesului de avizare se rezolvă problemele patrimoniului, ci prin întărirea capacității administrative a întregului aparat din subordinea Ministerului Culturii, asupra căruia nu a fost întreprinsă nicio măsură constructivă în ultimul an. Degradarea s-a accentuat o dată în plus în condițiile pandemiei, deși chiar aceste noi circumstanțe defavorabile ar fi impus introducerea unui sistem digitalizat unitar de debirocratizare și de comunicare transparentă a proceselor de avizare.

De asemenea, se mai menționează că propunerile proiectului de Ordonanță nu pot fi justificate din perspectiva unei adevărate protejări a patrimoniului, nici sub aspectul regimului de urgență, care exclude posibilitatea unor intervenții reale asupra textului, și nici sub cel al măsurilor preconizate, care vor deschide calea arbitrariului și abuzurilor: înlocuirea avizării proiectelor în CNMI / CZMI cu semnătura unui singur specialist atestat; înlocuirea propunerii de aviz a CNMI / CZMI cu decizia direcției locale de cultură; introducerea conceptului de „desființare parțială” a unui monument istoric; reducerea componenței CNMI / CZMI numai la membri atestați.

Ministerul Culturii precizează că raportul dintre noțiuni fundamentale ca monument și patrimoniu este în continuare înțeles în mod confuz, cu urmări nefaste asupra clădirilor care, deși evident valoroase, nu sunt clasate. Reamintim pe această cale Ministerului Culturii că, semnând și ratificând în 1997 Convenția de la Granada – Convenția pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei (s.n.) –, România s-a angajat să asigure o protecție de ansamblu, acordând atenție nu numai monumentului, ci și țesutului istoric din care acesta face parte. Nu numai permanentele agresiuni la care au fost supuse în ultimii 20 de ani zonele protejate și zonele de protecție ale monumentelor – unele dintre ele, chiar cu avizul Ministrului Culturii –, ci și direcția în care acum, sub pretextul „dezvoltării” și „debirocratizării”, se îndreaptă legislația din România ne arată că acest angajament a fost uitat.

Aici puteți descărca Punctul de vedere al OAR referitor la proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Aici puteți descărca Adresa trimisă Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, referitoare la retragerea Ordonanței de modificare a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Aici puteți descărca Adresa trimisă prim-ministrului României, Florin Cîțu, referitoare la retragerea Ordonanței de modificare a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.