Punct de vedere al OAR privind Ordinul pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea creșelor

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) observațiile Ordinului Arhitecților din România cu privire la proiectul de act normativ: Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind proiectarea creșelor, indicativ NP 022-2021, lansat în consultare publică, pe site-ul Ministerului, la data de 11.03.2021.

Principalele modificări propuse de OAR vizează:

  • Cadrul general ce reglementează construirea și organizarea creșelor;
  • Zonele în care este permisă și cele în care este interzisă amplasarea acestor unități de înnvățământ;
  • Principalele spații necesare pentru a constitui o clădire cu funcțiunea de creșă;
  • Reglementări privind lista compartimentelor funcționale;
  • Categoriile de spații care intră în componența unei grupe.

Lista completă de modificări care a fost transmisă MLPDA poate fi consultată în documentele de mai jos.

Precizări suplimentare OAR

În completarea acestora, OAR a făcut și următoarele precizări:

  • înainte de adoptarea proiectului de Normativ, este bine să se analizeze dispozițiile din capitolul 5 din Normativul privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă, indicativ NP­022­97, iar cele care nu sunt prevăzute prin alte reglementări tehnice să  fie preluate în normativului aflat în dezbatere, în timp ce pentru dispozițiile care sunt reglementate prin alte surse, să se facă trimitere către acestea, în mod corespunzător. 
  • de asemenea, pentru o mai bună corelare și aplicare a actelor juridice aplicabile de către persoanele care au obligația de a le respecta, recomandarea Ordinului este ca la finalul Normativului ce urmează a fi adoptat să se întocmească o listă actualizată cu reglementările tehnice conexe.