Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
I 43-1989Instrucțiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică și predau la beneficiari instalații electrice de automatizare, încălzire și ventilație în medii cu pericol de explozie. B.C. nr.12/1988 
I 18/1-2001Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție. B.C. nr.12/2002 
NP 061-2002Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. B.C. nr.10/2003 
NP 062-2002Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal. B.C. nr.10/2003 
NP 099-2004Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie.M.Of., p I, nr.418bis/18.05.2005B.C. nr.16/2005orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
NP 099-2004 completareM.Of., p I, nr.95bis/01.02.2006B.C. nr.23/2006
 I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor. M. Of., p I, nr.802 bis/14.11.2011 B.C.nr.13/2011orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea și NP I 7-2002,I 7/2-2002,GP 052–2000 și I 20-2000