APEL 2 DE COMPLETARE A GRUPULUI DE LUCRU TIMBRUL ARHITECTURII 

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecţilor din România lansează apelul 2 pentru completarea Grupului de lucru Timbrul Arhitecturii.

În perioada 15-29 februarie s-a desfășurat prima etapă de apel pentru constituirea grupului de lucru dedicat timbrului arhitecturii, adresată exclusiv membrilor Consiliului Național, conform Regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea grupurilor de lucru ale Ordinului Arhitecților din România aprobat prin HCN 1681/29.09.2014. 

Astfel, primii membri ai grupului sunt: 

Coordonatoare Beatrice Birtum 

Membri Eugen Pănescu, Irina Meliță, Cosmin Morărescu 

Invitați Ana Maria Zahariade, Dan Felix Paraschiv 

Grupurile de lucru pot avea maxim 9 membri (exclusiv invitați), prin urmare, această a doua etapă de apel are ca scop completarea grupului cu maxim 5 membri. 

Grupul de lucru Timbrul de arhitectură 

MISIUNE:  

În concordanță cu legislația internă a OAR, cu obiectivele de mandat și cu prioritățile pe termen scurt, mediu și lung ale departamentului timbrului de arhitectură (TA), considerăm necesară înființarea unui grup de lucru cu misiunea de a stabili un set de valori și principii, respectiv o strategie de finanțare a proiectelor culturale legate de mediul construit, precum și de a analiza documentele normative, respectiv metodologia de implementare, în vederea actualizării lor periodice. 

OBIECTIVE:  

• Dezvoltarea obiectivelor de mandat care au directă legătură sau se pot reflecta în departamentul Timbrul de arhitectură; 

• Adresarea directă a unor teme prioritare pe termen mediu și lung, care să reflecte nevoile urgente la nivel local, național, european și internațional: problemele sociale – echitate, accesibilitate, incluziune, respectiv problemele de mediu – biodiversitate, resurse, circularitate și traducerea acestora în criteriile și grilele de evaluare pentru sesiunile de finanțare. 

• Revizitarea cadrului legislativ local (vezi Legea nr. 35/1994) – precum și introducerea unor mecanisme noi care pot adresa în mod direct priorități în acord cu mișcări, programe sau recomandări ale organizațiilor europene sau internaționale –  New European Bauhaus, ACE, UIA etc. 

 TEME DE ACȚIUNE:  

• Analiza mecanismelor actuale de finanțare prin timbrul de arhitectură, cu relevanța lor pe diferite paliere – teritoriale, tipologii de beneficiari, adresabilitate – accesibilitate. 

• Analiza mecanismelor naționale și internaționale similare 

• Analiza și propunerea cadrului normativ necesar implementării 

• Stabilirea de criterii și instrumente specifice pe categorii de priorități  

• Stabilirea criteriilor de eligibilitate, evaluare și selecție pentru programele de acordare de finanțare 

• Alte subiecte și acțiuni, în acord cu prevederile legislației interne  

CERINȚE:  

Arhitecți membri OAR cu specializări în diverse domenii relevante pentru programul de finanțare din timbrul de arhitectură, cu o experiență care reflectă un interes pentru misiunile profesiei de arhitect și provocărilor acesteia, cu recunoaștere națională sau internațională prin proiecte care adresează prezentul și viitorul profesiei, cu o bună înțelegere a mecanismelor de finanțare pentru proiecte culturale, arhitecți care activează în mediul academic.  

PERIOADA:  

3 luni  

COMPONENȚĂ:  

Coordonatoare: Beatrice Birtum  

Secretariat: Brîndușa Tudor, Irina Leca  

Maxim 9 membri 

APLICAȚIE: 

CV și scrisoare de intenție la adresa proiecteculturale@oar.archi 

CALENDARUL APELULUI: 

Publicare apel – 26 martie 2024 

Dată limită aplicație – 17 mai 2024