Apel la propuneri de exemple de proiecte pentru cea de-a doua ediție a „Ghidului de Arhitectură pentru cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU”

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

9 octombrie 2019

Comisia UIA pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, Academia Regală Daneză de Arte Frumoase, Institutul de Arhitectură și Tehnologie și Copenhaga UIA 2020 lucrează împreună la cel de-a doua ediție a „Ghidului de Arhitectură pentru cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU”.

Vă invităm să ne trimiteți exemple de proiecte de arhitectură deja realizate pentru a fi incluse în „Ghidul de Arhitectură pentru cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU”. Proiectele propuse – de arhitectură, peisagistică sau urbanism – trebuie să ilustreze în diverse moduri cum poate arhitectura contribui la îndeplinirea unuia sau mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă din cele 17 propuse de ONU. 

Termenul limită pentru primirea propunerilor de proiecte este 20 octombrie 2019.

ACTUALIZARE: Noul termen limită pentru primirea propunerilor de proiecte este 31 octombrie 2019.

Intenția Ghidului este să sprijine arhitecții și studenții arhitecți din întreaga lume să contribuie la îndeplinirea acestor obiective, dar și să sprijine politicienii și purtători de interese să înțeleagă potențialul pe care îl are arhitectura în îndeplinirea acestor obiective. 

Prima ediție a Ghidului a fost publicată în decembrie 2018 și publicarea următoarei ediții este planificată pentru 2020. Această cea de-a doua ediție va fi varianta extinsă, cu o selecție mai cuprinzătoare de exemple de proiecte internaționale.

Ghidul va avea 17 capitole și fiecare dintre ele prezintă felul în care ONU definește câte un Obiectiv, subliniază felul în care acesta interacționează cu mediul construit și dă exemple de proiecte deja realizate care contribuie la realizarea Obiectivului.

Editorii vor selecta câte 3-5 exemple de proiecte pentru fiecare Obiectiv. 

Cele 17 Obiective sunt interconectate și un proiect de arhitectură va atinge, inevitabil, mai multe obiective. Dar, cum volumul este un ghid de arhitectură pentru atingerea acestor Obiective, ne vom concentra pe legătura dintre un proiect și un singur Obiectiv dintre cele 17.

În selecția exemplelor, realizată de editori, se va ține cont de calitatea arhitecturală, de impactul unui proiect asupra biectivului respectiv, dar și de un echilibru în ceea ce privește geografia și dimensiunile proiectelor, astfel încât să se obțină o reprezentare internațională și o înțelegere cât mai profundă a potențialului pe care arhitectura o are în atingerea celor 17 Obiective. 

Ghid de trimitere a propunerilor:

Adresele la care puteți trimite propunerile de proiecte sunt: ssti@kadk.dk (Sofie Stilling ) și tboj@kadk.dk (Thomas Bøjstrup)

Propunerile trebuie să conțină:

  • o prezentare scrisă a proiectului (în limba engleză, în format Word sau PDF);
  • o selecție de fotografii, diagrame sau desene la rezoluție de tipar, alături de informațiile despre autor (numele fotografului etc) (în format Jpg/jepg, PDF);
  • informații despre echipa completă și entitățile care au participat la realizarea proiectului (arhitecți, ingineri, clienți etc.).

În cazul în care propunerea trimisă de dumneavoastră va fi selectată, va apărea în Ghid, atât în varianta tipărită, cât și cea online. În plus, exemplul de proiect va apărea și pe pagina UIA 2023 cu scopul de a disemina cunoștințele despre arhitectură.

Aici puteți consulta prima ediție a Ghidului: