Candidații la Comisia Națională de Cenzori 2018-2022

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Vă prezentăm cei 4 candidați pentru Comisia Națională de Cenzori: 

Dosarele de candidatură pot fi consultate prin click pe numele candidatului. Pentru protecția acestora, datele cu caracter personal au fost hașurate.  

Comisia Națională de Cenzori este cea care asigură controlul financiar intern al Ordinului şi are următoarele atribuţii (art. 41, ROF OAR):

a)verifică modul în care s-au colectat veniturile şi s-au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este administrat patrimoniul Ordinului, precum şi bilanţul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor şi a evidenţelor în documentele contabile;

b)verifică dacă operaţiunile financiare ale Ordinului se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale Consiliului naţional şi dacă acestea sunt conforme cu bugetul aprobat; c)întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare, precum şi raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului şi îl prezintă Consiliului naţional;

d)întocmeşte un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada mandatului şi îl prezintă Conferinţei naţionale spre aprobare. 

Pentru informații actualizate despre Conferința Națională de Alegeri 2018, vă invităm pe pagina Alegeri 2018.