Cărți de arhitectură finanțate prin Timbrul de Arhitectură 2017

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2017 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde articole dedicate câștigătorilor sesiunii de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR în 2017. 

CASA DIN BUCUREȘTI – VALOARE PRIN RESTAURARE 

Asociația Art Support Conservation 

O problemă majoră a fondului construit alcătuit din clădiri vechi, de patrimoniu sau nu, o reprezintă degradarea continuă și atragerea, după sine, a modificării esențiale a identității și caracterului unic în care trăim. Cartea documentează efortul, complexitatea și calitatea demersului profesional, oferind o pledoarie în favoarea intervențiilor de restaurare. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  30.000 lei 

ALBERTO PÉREZ-GÓMEZ & CONSONANȚE. SEMNIFICAȚIA ARHITECTURALĂ DUPĂ CRIZA ȘTIINȚELOR MODERNE 

Arhitext 

Pornind de la o critică a perspectivei reducționiste a ştiințelor moderne, autorul explorează în cadrul cărții unul dintre rolurile esențiale ale arhitecturii: acela de a acorda ființele umane la mediul în care trăiesc. Ca antidot la dualismul cartezian, cartea reprezintă un adevărat act de aducere laolaltă: punând în relație profunzimea istorică şi preocupările contemporane, aceasta discută interacțiunea dintre minte şi corp, recunoscând întruchiparea şi limbajul ca aspecte cruciale ale percepției arhitecturale.  

 • Timbru de arhitectură OAR:  45.200 lei 

GAETAN A. BURELLY, ARHITECT-RESTAURATOR 

Asociația Istoria Artei 

Gaetan A. Burelly reprezintă una dintre cele mai misterioase personalități ale arhitecturii românești ale secolului al XIX-lea, numele său fiind legat, de cele mai multe ori, doar de istoria casei Mincu, sediul actual al Ordinului Arhitecților din România. Istoriografia arhitecturii consemna până acum că Dimitrie Berindey (1832- 1884) ar fi fost primul arhitect român care a studiat la Școala de Arte Frumoase de la Paris; primii care au studiat acolo au fost arhitectul de origine armeană Iacob Melik și arhitectul Gaetan Burelly, acesta fiind considerat până acum italian. Contrar opiniei generale, Gaetan a fost cetățean român, fiind identificat în mai multe documente ca „pământean”, ceea ce ne permite astăzi o „repunere” în drepturi. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  28.000 lei 

LECȚIA LAS VEGAS

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” 

Apărută în seria Cărți fundamentale pentru arhitecți, lucrarea este una crucială pentru momentul de fundamentare doctrinară a post-modernismului (finalul anilor ’60 – începutul anilor ’70). Impactul lucrării în mediul profesional al epocii a fost uriaș, aceasta stârnind controverse între cei mai importanți reprezentanți ai post-modernismului american și dezbateri care au contribuit decisiv la clarificarea doctrinară a curentului ce a dominat arhitectura americană a anilor 1970 – 1990. Ca atare, cartea face parte din bibliografia obligatorie în multe școli de arhitectură din lume, reverberația sa teoretică făcându-se simțită până în prezent, poate și pentru că este un exemplu de abordare pedagogică a unei teme de cercetare. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  32.081 lei 

GRĂDINILE CASTELULUI PELEȘ. MITOLOGIE DINASTICĂ ȘI PEISAJ CULTURAL 

Simetria 

Studiul propune analiza parcului și grădinilor de la Sinaia, dintr-o perspectivă pluridisciplinară axată pe o cercetarea evoluției istorice, structurii arhitecturale, esteticii amenajărilor, manierei de construcție peisagere, compoziției dendro-floricole, substratului simbolic și iconografiei acestora, a modelelor și a surselor de inspirație din Occident, a rolului politic, cultural, educațional și civilizator al acestui peisaj (semi)antropizat. Cercetarea s-a bazat pe o perspetivă mai largă a contextului în care parcul și grădinile castelului Peleș au luat naștere și s-au dezvoltat în timp. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  36.000 lei 

ȘTEFAN SIMION & AMBIGUITATEA CAPODOPEREI. LIVIO VACCHINI PRIN 11 DIALOGURI 

Arhitext 

Livio Vacchini face parte din elita arhitecturii ticineze împreună cu Mario Botta, Luigi Snozzi și Aurelio Galfetti. Vacchini reprezintă un mod unic de a concepe practica disciplinei și nu poate fi pus sub semnul unui stil, grup sau mișcări arhitecturale. Gândirea sa continuă spațiul întredeschis de marii maeștrii ai arhitecturii ‐ de la arhitecții templelor antice grecești ori ai piramidelor și până la Louis Kahn și Mies van der Rohe. Repunând în chestiune problemele fundamentale ale disciplinei, Vacchini este arhitectul sfârșitului de secol 20 care reactualizează unitatea vitruviană a sintezei dintre practică și teorie în procesul de concepție a proiectului. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  41.500 lei 

SHRINKING CITIES. ORAȘE ROMÂNEȘTI ÎN DECLIN 

Asociația Ideilagram 

Există o nevoie acută de informare privind declinul și contracția orașelor românești. Miza avestei publicații este de a prezenta procesul de contracție urbană sub o formă atractivă și interactivă, încercând articularea unei percepții pozitive asupra unui fenomen care pare să aibă, la prima vedere, conotații exclusiv negative. În ciuda aparențelor, fenomenul de shrinkage este de fapt o forță motoare a modernizării și inovației, a reutilizării, a reaplecării către resurse alternative, a creației artistice, a reevaluării relațiilor interumane. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  34.000 lei 

TIMIȘOARA, CAPITALA PUNCTELOR DE FUGĂ 

Arhitext 

Perioada scursă din 1989 şi până astăzi ne oferă prilejul unei reflecții aprofundate asupra fenomenului arhitectural din România, în cadrul căruia Timişoara a jucat un rol fondator, unic în anii ’90 prin intensitatea şi claritatea cu care s‐au definit aici direcțiile majore ale culturii arhitecturale şi urbane româneşti. Nevoia unei sinteze critice este justificată de transformările mediului intelectual al arhitecturii româneşti, devenit în ultimii ani mult mai matur şi mai variat.  

 • Timbru de arhitectură OAR:  36.400 lei 

KENGO KUMA. ANTI-OBIECT 

Asociația Pro Cultura 

Anti-Object reprezintă unul dintre puţinele texte scrise de arhitecţi, conceput sub forma unui eseu comprehensiv, axat nu atât pe istorie şi teorie ci mai degrabă pe autoevaluare şi reorientare a viziunii unui arhitect aflat la jumătatea carierei. Kuma dezbate, exprimându-şi deopotrivă respingerea în faţa arhitecturii autosuficiente, opresive, şi ideile sale inovatoare, evidențiind totodată limitele acestei abordări. Interesul său major se concentrează asupra golului, spaţiul imaterial, greu de surprins dar încărcat cu semnificaţii – un mediu de relaţionare și comunicare care uneşte oamenii şi plasează clădirea într-o relaţie de armonie cu natura. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  32.348 lei 

40 DE PROIECTE. ATELIER 25/35A 

Asociația PlusMinus 

Proiectele realizate de studenții atelierului 25/35A din UAUIM pot reprezenta o bază, o referință, un gând, un punct de plecare pentru abordarea unui proiect de arhitectură în mediul urban. Proiectele nu pretind a oferi lămuriri și răspunsuri certe, ci se conturează ȋn jurul unor ȋncercări de recunoaştere a unor locuri, lucruri, situaţii şi momente specifice locului care definesc şi/sau îmbunătăţesc calitatea locuirii; recuperarea, salvarea şi interpretarea acestora fiind principalul obiectiv. 

 • Timbru de arhitectură OAR:  27.000 lei 

RAPORTUL PENTRU BUCUREȘTI 2018 

OAR București  

Bucurestiul este rezultatul unui proces de dezvoltare incoerentă şi inegală, lipsită de o viziune clară pe termen lung şi nesprijinită de cooperare teritorială, nesustensabilă şi generând dezechilibre sociale, dezvoltare care a folosit inadecvat resursele nevalorificând competențele distinctive locale şi care nu s-a concentrat suficient asupra creşterii calităţii vieţii locuitorilor. Structurat pe 6 capitole: dezvoltare urbană, spațiu public, locuire și comunitate, patrimoniu și identitate, guvernanță și calitatea arhitecturii, Raportul este un document strategic al OAR București.

Raportul poate fi descărcat la acest LINK.  

 • Timbru de arhitectură OAR:  20.915 lei 

UZINA DE FAPTE ŞI ALTE POVESTIRI (NEMĂRTURISITE)

Asociația pepluspatru

Proiectul discută despre complexitatea problemelor ridicate în prezent de centrele civice construite între 1965-1989 în România, pornind de la premisa că obiectele de arhitectură sunt forme vii, a căror viață este însuflețită deopotrivă de utilizator, cât și de modul în care acestea sunt percepute, asimilate și interpretate de straturile culturale specifice ale unei societăți. Înțelegând faptul arhitectural ca pe o cale de a produce cunoaștere și arhitectul ca pe un agent activ în construirea socială a realităţii, a cărui contribuție este importantă în proiectarea de spaţii ideal-reprezentative pentru o comunitate (deopotrivă prin discurs teoretic și prin politici publice în domeniul arhitecturii şi urbanismului), cartea urmărește prin intermediul imaginii și a textului modul în care, din această perspectivă, orașul românesc contemporan s-a restructurat (atât la nivel de funcționalitate, cât și percepție). 

 • Timbru de arhitectură OAR:  55.385 lei