Declarația pentru o politică a arhitecturii în România (Brașov 2009)

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Întrucât societatea în general și cetățenii în special sunt în egală măsură clienții și utilizatorii produselor care rezultă în urma serviciilor de arhitectură, este imperativ ca politicile în arhitectură, la toate nivelurile, să încerce să elaboreze criterii de apreciere a calității clădirilor și spațiilor în cadrul societății. Dezvoltarea durabilă a clădirilor publice și private și securitatea spațiilor publice influențează puternic bunăstarea cetățenilor și, prin aceasta, structura socială a societății. Arhitectura, în sens holistic incluzând planificarea urbană în  situri urbane și rurale, este un element fundamental al istoriei, culturii și cadrului vieții comunităților – ea reprezintă unul din fundamentele dezvoltării economice și, în același timp, modurile esențiale de expresie artistică a patrimoniul construit de astăzi și de mâine. A avea un sens al apartenenței, al identității, este o trăsătură importantă a societății umane și a culturii. Expresia arhitecturală este adeseori purtătoarea unor astfel de nevoi culturale și sociale și, prin urmare, este important ca aceste influențe să fie reprezentate în mod adecvat.

Ordinul Arhitecților din România și Uniunea Arhitecților din România au organizat la Brașov în 21 februarie 2009 Conferința profesională Către o mai bună calitate a vieții – contribuția arhitecturii la politica României. Ordinul Arhitecților din România este ferm convins că atât calitatea arhitecturală cât și natura specifică a serviciilor de arhitectură trebuie să fie luate în considerație în elaborarea tuturor politicilor, măsurilor și programelor, conducând astfel spre realizarea unei Politici Arhitecturale a României. Astfel, membrii Consiliului național al OAR au adoptat în 21 februarie, la Brașov, Declarația pentru o politică a arhitecturii în România. Finalitatea acestui demers al nostru vizează asumarea, adoptarea de către Guvernul României a politicii pentru arhitectură. În acest sens, textul Declarației de mai jos va fi completat cu elementele specifice. 

TEXTUL DECLARAȚIEI

Motto: Locuitorii României au dreptul la arhitectură și peisaj la fel cum au dreptul la sănătate și justiție


Un program de politici pentru aplicarea obiectivelor Declarației de la Cluj din 8.03.2008

1. Ordinul Arhitecților din România, întrunit în Consiliul Național adoptă și lansează această declarație în scopul:

 • Evidențierii necesității și importanței elaborării unei politici pentru arhitectură în România
 • Inițierii procesului de elaborare a unei politici a arhitecturii în România
 • Realizării de parteneriate pentru elaborarea, promovarea și aplicarea politicii arhitecturii în România.

2. Context 2009

 • În Europa
  Arhitectura este o componentă fundamentală a calitățtii vieții și a devenit o componentă importantă a politicilor majorității țărilor membre ale UE prin care se urmărește viitorul sustenabil bazat pe cei patru piloni ai Cartei de la Leipzig (social, economic, mediu si cultura)
 • În România
  În România toți cei patru piloni, socialul, economicul, mediul și cultura reclamă măsuri urgente de reconsiderare. Arhitectura nu este asumată de stat și de societate ca un factor determinant pentru dezvoltarea durabilă.

3. Elementele unei politici a arhitecturii în România

 • Pilonul social – educațional cu referire la spațiul social și la conștiința valorii acestuia
 • Pilonul economic – arhitectura durabilă care ia în considerare întreg ciclul de viață al construcțiilor
 • Pilonul mediului – primordial pentru supraviețuirea și sănătatea societății
 • Pilonul cultural – generator de identitate, calitate, diversitate, bucurie și resurse.

4. Instrumentele politicii arhitecturii în România

 • Educarea societății pentru și prin arhitectură
 • Achizițiile publice pe bază de selecție a calității
 • Mecanismele de decizie și consultare în totală transparență
 • Recunoașterea arhitecturii de către societate și stat concomitent cu responsabilizarea arhitectului.

5. Ordinul Arhitecților din România propune:

 • Elaborarea și adoptarea unei politici a arhitecturii în România
 • Parteneriate pentru elaborarea politicii arhitecturii în România
 • Parteneriate pentru promovarea și adoptarea politicii arhitecturii în România.

Consiliul Național al OAR
Președinte
Arh. Șerban Sturdza
21.02.2009