Forța majoră în practică: Avizul de forță majoră și Certificatul de situație de urgență

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

23 martie 2020

Stimați colegi,

Având în vedere contextul actual, vă aduc la cunoștință modalitățile prin care forța majoră își poate găsi aplicabilitatea în practică, astfel cum a fost prevăzută în contractele semnate la nivel de organizație sau în contractele semnate de formele de exercitare a profesiei de arhitect:

– prin obținerea unui Aviz de forță majoră emis de Camera de Comerț și Industrie a României / Camerele județene care sunt abilitate prin lege să avizeze existența cazului de forță majoră, potrivit art. 28, alin. (2), lit. i) din Legea nr. 335/2007;

– prin obținerea unui Certificat de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit art. 12 din Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență.

Cele două documente produc efecte distincte și își găsesc aplicabilitatea / utilitatea în următoarele situații:

Avizul de forță majoră emis de Camera de Comerț și Industrie a României / Camerele județene

Acest aviz poate fi obținut și folosit pentru toate modalitățile de exercitare a profesiei de arhitect, iar rolul principal al documentului este de a exonera de răspundere contractuală partea care invocă evenimentul de forță majoră și care nu își poate îndeplini, total sau parțial, obligațiile asumate prin contract, față de partenerul contractual.

Menționez că până în prezent angajații CCIR / Camerelor județene au o procedură de lucru referitoare la emiterea avizului doar pentru societățile care își desfășoară activitatea în industria HORECA, întrucât este întemeiată pe măsurile aprobate de CNSSU prin Hotărârea nr. 7/11.03.2020, potrivit căreia se suspendă activitatea de servire și consum în restaurante, hoteluri, cafenele și localuri publice. Așadar, societățile din industria HORECA pot invoca neexecutarea contractului cauzată de forța majoră și avizul va produce efecte juridice în acest sens.

Pentru solicitanții care au un alt obiect de activitate, urmează a se analiza pentru fiecare solicitare care este legătura de cauzalitate dintre forța majoră și imposibilitatea de executare a unui contract. Pe măsură ce vor fi adoptate și alte măsuri de către autorități, procedura de lucru a CCIR/Camerelor județene se va întocmi și se va pune în aplicare în mod corespunzător.

În acest moment, forța majoră poate produce efecte juridice în sensul de a limita pagubele și de a asigura continuitatea desfășurării contractului fie prin renegocierea acestuia, fie prin readaptarea sa la noile împrejurări.

În cazul în care organizația / formele de exercitare a profesiei sunt în imposibilitatea de a-și onora obligațiile contractuale asumate din cauza efectelor decretării stării de urgență, primul demers este depunerea documentației necesare pentru obținerea avizului CCIR, apoi notificarea părții co-contractante și negocierea posibilității/condițiilor de continuare a contractului.

CCIR și Camerele județene nu sunt abilitate să declare sau nu la nivel național o anumită situație ca fiind o situație sau un caz de forță majoră, ci doar să analizeze și să avizeze, sau nu, existența forței majore, privită din perspectiva efectelor și influenței acesteia asupra executării obligațiilor rezultate dintr-un contract. Astfel, pentru a putea aviza existența forței majore, trebuie să existe un contract, care să conțină o clauză de forță majoră și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Certificatul de situații de urgență (CSU) emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

LATER EDIT: în completarea informațiilor de mai jos, vă invităm să citiți AICI principalele prevederi ale Ordinului nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial în data de 25.03.2020.

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situație de Urgență se va face exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, respectiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/.

Potrivit Proiectului de Hotărâre privind adoptarea Certificatelor de Situație de Urgență, documentul se va elibera, deocamdată, doar pentru operatorii economici care au activitatea principală în unul din următoarele sectoare de activitate: transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației. Lista codurilor CAEN eligibile va fi stabilită prin Odinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Ministrul a precizat că acest tip de document va fi necesar operatorilor economici începând cu luna aprilie 2020, iar ordinul prin care se stabilesc detaliile de obținere a certificatului de situație de urgență este aproape de finalizare.

Pentru obținerea unui CSU, operatorii economici trebuie să dovedească scăderea încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent, iar dacă pragul minim de 40% în scăderea cifrei de afaceri nu este atins, Comisiile vor verifica documentele justificative furnizate suplimentar, care atestă starea de dificultate în care se află operatorul.

Astfel, CSU poate fi folosit de operatori pentru a beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale sau pentru a renegocia anumite contracte, dar și în relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing sau orice alte instituții publice.

În acest moment nu există o platformă online pentru a trimite solicitările către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, urmând a fi pusă la dispoziția publicului în cursul acestei săptămâni.

Menționăm că procedura de obținere a celor două documente, precum și modalitatea de aplicare a acestora în practică va fi modificată / actualizată în funcție de evoluția situației actuale cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pe măsură ce vor fi emise documente oficiale, care vor avea impact asupra exercitării profesiei de arhitect, vom reveni cu informații suplimentare.

Vă urez succes în activitate și sănătate, să aveți grijă de cei dragi.

Cu respect,

Alexandru Găvozdea,

Președintele Ordinului Arhitecților din România