Forumul Internațional UIA privind turismul de masă în orașele istorice

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

15 iulie 2019

Centrul Heydar Aliyev, Baku, Azerbaidjan 

Forumul Internațional UIA privind turismul de masă în orașele istorice a avut loc la Centrul Heydar Aliyev din Baku, Azerbaidjan, în perioada 7-9 iunie 2019, reunind arhitecți, profesioniști din domeniul turismului, experți în conservarea patrimoniului și reprezentanți municipali.

În cadrul celor 5 paneluri, experții au abordat provocările și beneficiile turismului, precum și rolul care le revine arhitecților și conservatorilor din domeniul patrimoniului în reabilitarea, reconfigurarea și protejarea siturilor și orașelor istorice în vederea îmbunătățirii relației dintre locuitori, turiști și locul însuși.

Forumul a debutat cu o prezentare introductivă intitulată Turismul în cifre: gestionarea dezvoltării turismului sustenabil a lui Michel Julian, funcționar superior al Organizației Mondiale a Turismului a ONU și s-a încheiat cu observațiile conclusive ale Nagorei Espinosa, CEO al companiei in2destination, consultant al Organizației Mondiale a Turismului a ONU, conferențiar la Universitatea Deusto și coordonator al rețelei INRouTE.

Celelalte prezentări au oferit o gamă largă de perspective ale grupului internațional de speakeri și moderatori, toți fiind experți consacrați în domeniile patrimoniului, arhitecturii și turismului.

Forumul s-a încheiat cu semnarea Declarației de la Baku privind turismul și patrimoniul, care plasează arhitectura, urbanismul și proiectarea în centrul salvgardării patrimoniului în era turismului de masă.

Ulterior Forumului UIA de la Baku, Co-directorii Programului de lucru UIA pentru patrimoniu și cultură, In-Souk Cho și Rizvan Bayramov, au prezentat Declarația UIA de la Baku privind turismul și patrimoniul și au făcut o declarație din partea UIA. UIA a subliniat numărul tot mai mare de amenințări la care este supus patrimoniul urban și s-a oferit să elaboreze, în colaborare cu Centrul Patrimoniului Mondial UNESCO și Organismele Consultative, recomandări pentru concursurile de arhitectură privind proprietățile de patrimoniu mondial din zonele urbane și din împrejurimile lor.  

AICI se pot accesa prezentările speakerilor și AICI puteți urmări înregistrarea Declarației UIA la cea de-a 43-a sesiune a Comitetului UNESCO pentru Patrimoniu Mondial, iar AICI puteți vedea fotografii din cadrul evenimentului desfășurat la Baku.