Ghid privind identificarea și evitarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Departamentul juridic al OAR a elaborat acest ghid în vederea asigurării aplicării corecte și unitare a prevederilor legale și regulamentare privind identificarea și prevenirea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate la nivelul OAR și al filialelor sale teritoriale. Obiectivul final al acestui demers este de a garanta obiectivitatea, imparțialitatea și echitatea procesului decizional în cadrul organizației, precum și de a spori încrederea membrilor reprezentați. 

Ghidul definește noțiunile de conflict de interese și stare de incompatibilitate, analizează cadrul teoretic și legal aplicabil proceselor și procedurilor derulate de OAR și formulează recomandări în vederea oferirii garanției de obiectivitate și imparțialitate. 

În pregătirea documentului de față au fost avute în vedere activitățile curente ale OAR în raport cu recomandările internaționale și cu legislația în domeniu. Printre activitățile și procesele decizionale vizate de prezentul ghid enumerăm:

– organizarea sesiunilor de acordare a finanțărilor din timbrul arhitecturii;

– oferirea de asistență și consultanță tehnică în vederea organizării concursurilor de soluții/ idei;

– realizarea cercetării disciplinare a membrilor de către comisiile de disciplină;

– organizarea sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură. 

Precizăm că o variantă intermediară a acestui ghid a fost prezentată și discutată în cadrul ședinței Consiliului național din 26 martie 2018, documentul fiind ulterior completat și editat. Principalele completări ulterioare au vizat detalierea secțiunii referitoare la organizarea concursurilor de soluții/ idei, o zonă extrem de importantă pentru subiectul vizat de ghid, în special în cadrul procedurilor de achiziție publică, precum și abordarea unor aspecte semnalate de către dl. arh. Adrian Ionașiu, privind situația arhitecților angajați ai OAR sau ai filialelor.