Granturi acordate de Ministerul Economiei pentru sprijinirea IMM-urilor

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Arhitecții pot accesa granturile de investiții

ACTUALIZARE 

12 august 2020

Ordinul Arhitecților din România a înaintat către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România o adresă prin care solicită adăugarea codului CAEN 7111 – Activități de arhitectură în conținutul Anexei 1 – lista domeniilor de activitate eligibile pentru măsura 1 „Microgranturi pentru capital de lucru” – și al Anexei 2 – lista domeniilor de activitate eligibile pentru măsura 2 „Grant pentru capital de lucru”, astfel încât formele de exercitare a profesiei să poată beneficia de toate tipurile de granturi prevăzute în OUG 130/2020.

11 august 2020

Pentru a sprijini Întreprinderile mici și mijlocii în contextul crizei provocate de COVID-19, Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență 130/2020, privind granturile acordate de Ministerul Economiei sectorului IMM.

Prevederile care li se aplică formelor de exercitare a profesiei de arhitect sunt cele referitoare la granturile de investiții, conform art. IV al OUG și Anexei 3. 

”Mă bucură faptul că această OUG sprijină inclusiv domeniul arhitecturii, prin granturile de investiții. Consider însă că, pentru dinamizarea pieței, pentru arhitecți ar fi fost utilă și acordarea de granturi pentru capital de lucru”, a declarat președintele Ordinului Arhitecților din România, arh. Alexandru Găvozdea.

TIPURI DE INVESTIȚII PENTRU CARE SE ACORDĂ GRANTURI

Prin granturi pentru investiţii se înţelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiţii în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

  • extinderea capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru extinderea capacităţilor de prestări servicii;
  • realizarea de unităţi noi ale capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru realizarea unor unităţi noi de prestare servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităţilor de producţie existente, precum şi pentru reabilitarea/modernizarea unor unităţi noi de prestare servicii.

VALOARE GRANTURI

Granturile pentru investiţii se acordă pe proiect şi beneficiar şi au o valoare cuprinsă între 50.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de investiţii depuse.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investiţiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020, 62.380.500 cofinanţare de la bugetul de stat şi 71.749.500 euro contribuţia proprie.

ELIGIBILITATE

Granturile pentru tipurile de investiţii prevăzute la art. 17 se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au avut activitate curentă/operaţională desfăşurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanţare;

b) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exerciţiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanţare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanţare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea;

e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucureşti-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat.

TIPURI DE CHELTUIELI FINANȚATE

Tipurile de investiții pentru care se acordă aceste granturi sunt enumerate la art. 23 al OUG 130/2020.

ACCESARE GRANTURI

Banii se acordă în funcție de CAEN-urile autorizate ale firmelor. Dacă doriți să accesați un grant, iată etapele pe care le aveți de urmat:

Pasul 1. Verificati că vă regăsiți în lista de CAEN-urile eligibile din Anexa 3 a Ordonanței;

Pasul 2: Verificati CAEN-urile AUTORIZATE din actul constitutiv al firmei dumneavoastră, de preferat printr-un certificat constatator de la Registrul Comerțului;
Pasul 3: Suplimentați CAEN-urile autorizate la actul constitutiv, conform planurilor pe care le aveți.
 

Vom reveni cu criteriile de acordare a granturilor și condițiile care trebuiesc îndeplinite de îndată ce acestea sunt anunțate de Guvern.