Ordinul Arhitecților din România caută un Ofițer de comunicare. Hai în echipa noastră!

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

29 octombrie 2019

Ordinul Arhitecților din România (OAR) caută un Ofițer de comunicare cu ajutorul căruia să:

 • gestioneze strategia și campaniile de comunicare pentru diverse acțiuni ale OAR (ex. timbrul de arhitectură, 2%, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor) la nivel național;
 • centralizeze comunicarea, atât internă (cu filialele) cât și externă (cu opinia publică);
 • implementeze sisteme de comunicare organizațională pe canalele existente pe plan intern (SIOAR) și extern (social media);
 • administreze canalele OAR de comunicare, site (publicare de articole) și social media;
 • asigure suport, să prelucreze sau să elaboreze (după caz) texte, comunicate, sinteze, texte de prezentare și să promoveze acțiunile OAR;
 • asigure secretariatul Grupului de Lucru Comunicare și Tehnologia Informației;
 • monitorizeze și să implementeze proiectul de actualizare și dezvoltare a website-ului OAR;
 • gestioneze parteneriatele media OAR.

EȘTI CANDIDATA IDEALĂ / CANDIDATUL IDEAL DACĂ AI:

 • studii superioare în comunicare, relații publice sau arhitectură;
 • experiență în domeniul comunicării și/sau al politicilor publice;
 • abilități și experiență în editare de conținut, copywriting, redactare de comunicate de presă, comunicate publice și adrese oficiale;
 • cunoștințe despre protocoalele interinstituționale;
 • experiență în gestiune site-uri web și social media (inclusiv monitorizare a indicatorilor de performanță);
 • experiență în colaborarea cu un departament/o echipă de grafică și supervizarea producerii materialelor grafice necesare procesului de comunicare.

CONSTITUIE AVANTAJE: 

 • cunoștințe despre arhitectură și alte teme culturale conexe acestui domeniu;
 • abilități de project management;
 • experiență similară în campanii publice și în comunicare directă cu publicul;
 • experiență în organizații, instituții sau administrație publică.

CE RESPONSABILITĂȚI VA AVEA OFIȚERUL DE COMUNICARE:

 • participarea la identificarea și implementarea obiectivelor de comunicare, în concordanță cu misiunea, viziunea și strategia OAR (intern și extern);
 • supravegherea implementării și menținerea design-ului, structurii și funcționalității website-ului OAR, precum și păstrarea relației cu furnizorii platformei web;
 • administrarea și dezvoltarea canalelor de comunicare (website, Facebook, newsletter etc.);
 • întocmirea de rapoarte lunare privind activitatea de comunicare desfășurată (monitorizare media, monitorizare a indicatorilor de performanță pentru website și social media);
 • menținerea relației profesionale cu parteneri externi (agenții de publicitate, firme de sondare de piață etc.);
 • organizarea conferințelor de presă, la solicitarea conducerii Ordinului sau ori de câte ori este nevoie, elaborarea mapelor de conferință;
 • redactarea declarațiilor de presă și participarea la interviuri, furnizând informații supuse liberului acces al publicului, în scopul unei informări corecte și complete a opiniei publice;
 • susținerea de prezentări publice despre organizație și proiectele acesteia;
 • coordonarea activităților de grafică în realizarea de afișe, logo-uri, etichete, flyere și alte materiale de comunicare/promovare, cu respectarea identității vizuale;
 • urmărirea implementării parteneriatelor media și respectarea obligațiilor de comunicare a partenerilor care derulează proiecte (co)finanțate prin timbrul de arhitectură;
 • elaborarea materialelor de prezentare ale OAR, în limba română și într-o limbă de circulație internațională (limba engleză de preferință), în vederea tipăririi sau a publicării on-line;
 • asigurarea promovării evenimentelor organizației (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați la diverse evenimente, punct de contact pentru informații suplimentare);
 • asigurarea de sprijin pentru activitățile de comunicare pentru evenimentele externe în care este implicată organizația și menținerea relației cu cei care susțin activitățile de comunicare pentru acest tip de evenimente.

CINE SUNTEM:

OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural.

SURSE SUPLIMENTARE DE INFORMARE:

1. website OAR;

2. pagină de Facebook OAR;

3. Legea 184 din 2001 republicată.

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR ESTE: 15 noiembrie 2019

CANDIDAȚII SELECTAȚI VOR AVEA DE SUSȚINUT UN EXAMEN SCRIS (PE O TEMĂ SPECIFICĂ DE COMUNICARE) ȘI UN INTERVIU ORAL.

Aplicațiile primite vor fi supuse unui proces de selecție, urmând ca persoanele al căror profil coincide cu cerințele și nevoile OAR să fie contactate telefonic în vederea programării interviului oral și a probei scrise, care vor avea loc la Casa Mincu (București, Strada Pictor Arthur Verona nr. 19).

APLICAȚI PENTRU POST LA ACEST LINK SAU TRIMIȚÂND CV-UL DUMNEAVOASTRĂ ȘI SCRISOAREA DE INTENȚIE LA ADRESA DE E-MAIL hr@oar.archi, CU SUBIECTUL „ANGAJARE”.