Punct de vedere al OAR Ref. PL-x 295/2016 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI
În atenția: domnului Liviu-Bogdan Ciucă, Președintele și membrilor comisiei


REF: PL-x 295/2016 – Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflat pe ordinea de zi a ședinței din 4 octombrie 2016 a comisiei pe care o prezidați, comisie sesizată în fond pentru elaborarea raportului.


Context: Prin forma veche a Codului Fiscal, monumentele istorice erau scutite de impozit, indiferent de regimul de proprietate. Prin noul Cod Fiscal, scutirea de impozit pentru monumentele aflate în proprietate privată este stabilită de Consiliile Locale. PL-x 295/2016 – prin ultima formă prezentată în cadrul ședinței din 27 septembrie 2016 – prevede scutirea de impozit a monumentelor istorice din proprietate privată care se află într-o stare fizică bună prin introducerea lit. w1) alin. 1 a art. 456:
„ w1) clădirile întreținute, reabilitate, care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul de dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.”

Referitor la introducerea obligativității plății impozitului, Ordinul Arhitecților din România și-a exprimat punctul de vedere negativ privind Noul Cod Fiscal, susținând necesitatea menținerii scutirii de impozit a monumentelor istorice, ca facilitate fiscală care să încurajeze prezervarea acestora. Menționăm că în legislația și practica actuală, această măsură este singura care avantajează la nivel național proprietarii de monumente istorice. În cadrul ședinței din 27 septembrie 2016 s-a menționat faptul că Guvernul nu a exprimat încă un punct de vedere privind noua formă a proiectului. 

Ordinul Arhitecților din România susține acest proiect legislativ pe care îl consideră un pas înainte în stabilirea unor politici publice asumate de protecție a patrimoniului prin optimizarea legislației cadru, conform convențiilor europene de reglementare a unor facilități fiscale privind patrimoniul cultural. Susținem cele trei amendamente propuse, care sperăm să deschidă calea spre o dezbatere privind măsuri contemporane de valorificare a patrimoniului construit, ca resursă a dezvoltării urbane. 

Menționăm că proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților și va trece pentru aprobare în camerele decizionale. 

Acțiunea este o continuare a demersului început în luna septembrie 2015 prin care OAR solicita revenirea la forma veche a scutirii de impozite a monumentelor istorice. 

Cu deosebită considerație,

Ordinului Arhitecților din România

Preşedinte,
Arh. Şerban Ţigănaş  

03.10.2016

  • INIȚIATOR 26 deputati+senatori
  • STADIU Proiectul de lege a fost respins de Comisia juridică, de disciplină și imunități din cadrul Camerei Deputaților
  • DATA PUBLICĂRII 03.10.2016