Rezoluția privind spațiile verzi aflate sub incidența Ordonanțelor de Urgență 195/2005 și 114/2007

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România și membrii săi urmăresc evoluțiile care se răsfrâng direct asupra fiecărui om în parte, asupra spațiului și mediului fizic din așezări, fie ele orașe importante sau comunități rurale. Suntem conștienți că pentru cei ce iau decizii la nivel național dar și la cel european și global, problemele dezvoltării durabile în orașe, în localitățile rurale și în peisaj, precum și contribuția profesioniștilor în domeniu la prevenirea unei alterări globale, ireversibile a climei trebuie să devină parte integrantă din strategiile de dezvoltare durabilă, în special a celor de dezvoltare urbană.

Oriunde în lume, arhitecții și urbaniștii sunt legați prin fiecare gest al meseriei lor de spațiul fizic și de acțiunile care îl transformă. Prin intermediul proiectelor coordonate de arhitecți și urbaniști, intențiile și strategiile integrate, de prevenire a încălzirii globale, de protecție a vegetației, de dezvoltare durabilă pot fi transferate în realizări și au urmări în sit. Numeroase documente, convenții și acte legislative întăresc această responsabilitate directă. Dimensiunea urbană este astăzi inclusă în Strategia de dezvoltare Durabilă a UE, în Strategia de la Lisabona, în agenda Teritorială a UE sau în Carta de la Leipzig pentru Orașe Europene Durabile din mai 2007, semnată de România în calitate de membru al UE – pentru a nu evoca aici decât cele mai recente documente.

Chestiunea dezvoltării durabile este cu atât mai actuală pentru orașele din România cu cât dezbateri recente au pus în lumină calitatea proastă a medului urban și existența unor procese influente prin care, în perimetrele principalelor aglomerări construite, din 1990 încoace, starea mediului s-a deteriorat considerabil iar suprafața spațiilor verzi s-a diminuat dramatic. Situația actuală plasează România în categoria amenințată de alterări grave ale calității vieții urbane. Acest diagnostic este confirmat de recenta Ordonanță de Urgență nr. 114/2007, privind protecția mediului care prevede obligația autorităților publice locale de a nu schimba destinația terenurilor amenajate ca spații verzi, prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, de a nu reduce suprafețele acestora, precum și obligația de a nu le strămuta. Aceeași Ordonanță stabilește obligația autorităților administrației publice locale de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010 și de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.

Arhitecții și urbaniștii sunt cei care transferă asemenea decizii în spațiul real. Ei reprezintă interesele clienților lor și sunt, totodată, principalii lor consilieri, cei care îi pot sfătui cum și de ce, de protecția echilibrului durabil din mediul fizic depinde eficacitatea investițiilor lor. Arhitecții și urbaniști sunt, în același timp, chemați să apere prin proiectele lor interesul public.

De aceea socotim că este imperios necesară constituirea unei baze de date și informări complete și corecte a Ordinului Arhitecților din România, în calitate de instituție de interes public, asupra perimetrelor din intravilanul orașelor din România care intră sub incidența protecției instituită de legislația mediului și Ordonanțele de Urgență 195/ 2005 și 114/ 2007.

În vederea constituirii unei platforme comune, în spiritul documentelor europene și legislației naționale în domeniu și inițiativelor anunțate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor,

Solicităm Ministerului Internelor și Reformei Administrative și autorităților publice locale din municipiile din România să realizeze și să transmită către Ordinul Arhitecților din România, prin filialele sale teritoriale, documentația cartografică cuprinzând perimetrele pe care le au în vedere și care sunt sub incidența Ordonanțelor de Urgență  195/2005 și 114/2007 privitoare la spațiile verzi din localități.

Această acțiune va trebui realizată de specialiști evitându-se corupția sau interesele sectare. Ținând seama de importanța ei, suntem siguri că finanțarea din fondurile publice va susține promovarea interesului comun al cetățenilor ce contribuie la aceste fonduri. 

Documentația va face posibilă promovarea, prin instrumentele Ordinului Arhitecților Din România a efortului comun în acest domeniu. Instrumentele pe care Ordinul Arhitecților din România le are la dispoziție sunt: cooperarea permanentă cu instituțiile de învățământ de arhitectură și urbanism, formarea profesională continuă; informarea profesională prin publicații, conferințe seminarii, expoziții locale, naționale și internaționale ș.a; comisiile de avizare pe lângă autoritățile centrale și locale din care fac parte membri ai Ordinului Arhitecților din România; organizarea și alcătuirea temelor la concursurile de arhitectură și urbanism. Aceste instrumente contribuie la formarea și modelarea spiritului civic.

CARE ESTE ROSTUL CONSTITUIRII UNUI ASEMENEA FOND DE INFORMARE?

Responsabilitatea Ordinului Arhitecților și a membrilor săi în momentul de față este foarte mare. După primii cinci ani de funcționare, timp în care luări de poziție punctuale au format un fond de convingeri și acțiuni, unele încheiate cu rezultate pozitive, seriozitatea și gravitatea stării mediului urban în principalele orașe din România reclamă o schimbare majoră și trecerea la o viziune de ansamblu asupra situației din România. Fără îndoială, o astfel de atitudine va cere în viitor un interes sporit pentru peisajele specifice, pentru moștenirea rurală și pentru patrimoniul natural în sensul cel mai larg al termenului.

Pentru ca atât convingerile cât și legislaţia existentă să producă efecte reale e necesar ca agenții proiectării, arhitecții și urbaniștii, să propună documentații coerente și  responsabile. Atitudinea și competența profesiunii noastre este vitală când e vorba de a susține proiectele clienților fiindu-le totodată consilieri conștienți, dedicați protecției și ameliorării mediului construit și peisajului. În definitiv, numai cumulul soluțiilor durabile locale va putea răspunde gravelor tendințe globale ale căror martori suntem.

Președinte
Arh. Șerban Sturdza
29.10.2007