Un arhitect în Consiliul Economic și Social

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Marți, 17 ianuarie 2017, a fost  publicată noua listă de nominalizări pentru membrii în comisiile de specialitate ale Consiliului Economic și Social. Printre nominalizări se află și doamna arhitect Michaela Gafar membru al Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România, nominalizată de Uniunea Profesiilor Liberale din România, din care OAR face parte. Doamna Gafar va reprezenta UPLR în Comisia pentru Dezvoltare Economică, Competitivitate și Mediu de Afaceri.  

Dorim să o felicităm pe doamna Gafar pentru această nominalizare și să ne afirmăm convingerea că va avea o contribuție substanțială la evaluarea și îmbunătățirea proiectelor de acte normative din domeniile de specialitate ale Consiliului precum și la facilitarea cooperării între organizațiile reprezentate în cadrul acestuia.

Reamintim pe această cale, experiența doamnei arh. Gafar în domeniul legislativ, dobândită prin  contribuția sa continuă  la elaborarea tezelor prealabile a Codului ATUC și la demersurile de optimizare a legislației privind profesia de arhitect și domeniul construcțiilor (Legea 50/1991 și 350/2001).

Vă prezentăm mai jos câteva informații privind scopul și activitatea CES. 

Ce este Consiliul Economic și Social

Consiliul Economic și Social (CES) este o instituție publică autonomă cu rol consultativ al Parlamentului și al Guvernului României în următoarele domenii de specialitate:

 • politici economice;
 • politici financiare și fiscale;
 • relații de muncă, protecția socială, politicile salariale și egalitate de șanse și de tratament;
 • agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă;
 • protecția consumatorului și concurență loială;
 • cooperație, profesii liberale și activități independente;
 • drepturi și libertăți cetățenești;
 • politici în domeniul sănătății;
 • politici în domeniul educației, tineretului, cercetării, culturii și sportului.

Este o instituție tripartită compusă din reprezentanți ai organizațiilor patronale, organizațiilor sindicale și ai asociațiilor și fundațiilor din cadrul societății civile în scopul de a acționa ca platformă de dialog la nivel național, între cele trei sectoare.

Ce face Consiliul Economic și Social

CES este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative și propuneri legislative, iar rezultatul consultării se concretizează în avize la proiectele de acte normative. Toate avizele, cu excepția celor favorabile, vor cuprinde motivarea acestora și a propunerilor formulate, dacă este cazul. În cazul netransmiterii avizului în 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării inițiatorului să transmită proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic și Social, cu menționarea acestei situații.

De asemenea, CES se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publică, organizație patronală/sindicală reprezentativă la nivel național sau organizație non-guvernamentală, cu privire la evoluții ori evenimente economico-sociale de interes național. În urma analizei, CES emite puncte de vedere și recomandări pe care le transmite instituțiilor sau organizațiilor relevante.

Astfel, principalele atribuții ale CES constau în:

 • avizarea proiectelor de acte normative și propunerile legislative în domeniile sale de specialitate;
 • elaborarea unor analize și studii privind realitățile economice și sociale;
 • informarea Guvernului sau Parlamentului cu privire la fenomene economice și sociale care impun elaborarea unor acte normative.

Pentru mai multe informații privind activitatea CES vă recomandăm să consultați site-ul instituției (www.ces.ro).