Opinie profesională privind realizarea unor spitale regionale prin preluarea proiectului tehnic din alte state

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Stimate domnule Ministru al Finanțelor Publice Eugen Orlando Teodorovici,

Observând punctele de vedere exprimate în spațiul public privind accelerarea demersurilor de construire a două dintre spitalele regionale (Constanța și Craiova) prin preluarea unor proiecte tehnice din alte țări, precum și reacțiile înregistrate, considerăm oportun ca Ordinul Arhitecților din România, organizație profesională independentă, nonprofit, autonomă, apolitică şi de interes public, să contribuie cu toată experiența sa la apărarea și dezvoltarea interesului public, venind astfel în întâmpinarea intenției anunțate.

Referitor la ipoteza conform căreia este preferată soluția importării unor proiecte de arhitectură din străinătate, pentru a se economisi timp altfel alocat procedurilor de achiziții publice din România, înțelegem dorința de celeritate, fiind conștienți de vulnerabilitățile procedurilor actuale ale achizițiilor publice. Suntem afectați deopotrivă de numeroasele situații în care procedurile de achiziție publică sunt îngreunate, întârziate sau anulate, cu evaluări incomplete și de calitatea redusă a serviciilor contractate preponderent prin criterii cantitative precum ”prețul cel mai mic”.

Din această cauză, insistăm asupra înțelegerii corecte a cauzelor fenomenului de eșec al unor achiziții de servicii de proiectare tehnică în vederea execuției lucrărilor de construire, pentru a identifica soluțiile optime și realizarea mai multor lucrări publice de anvergura spitalelor regionale.

Experiența națională privind lucrările publice indică o rată scăzută de succes în implementarea de proiecte la standardul de calitate impus de cadrul normativ în vigoare. Deseori, organizația noastră a semnalat cauzele: nerespectarea proiectelor tehnice, a celor de execuție, neurmărirea execuției lucrărilor de construire, coagularea fazelor de proiectare și execuție în contracte de tipul design & build. Toate acestea impiedică atingerea rezultatelor dorite. O sursă semnificativă de erori în procesul ulterior o constituie elaborarea studiilor de fezabilitate pe structura unui conținut-cadru defectuos, inoperant și extrem de rigid pentru procesul ulterior, de obicei înghețând arbitrar soluții insuficient studiate și estimând bugete fundamentate rudimentar. Cel mai frecvent factor care contribuie la eșec, în general, este lipsa capacității de evaluare calitativă a serviciilor respective, atât în faza procedurii de achiziție cât și în cea de recepție a acestor servicii, după livrarea lor.

Însă eliminarea procesului de elaborare a proiectului tehnic la standardele de calitate dorite nu poate fi o soluție viabilă pentru toate aceste neajunsuri fiind în viziunea organizației noastre, o abordare eronată care prezintă riscuri specifice.

Ordinul Arhitecților din România promovează ca principală soluție pentru compensarea acestor neajunsuri procedura de achiziție publică de servicii de proiectare prin concurs de soluții, conform legislației în vigoare și a celor mai bune practici internaționale în domeniu, respectând standardele Uniunii Internaționale a Arhitecților. Acest tip de procedură asigură de departe cea mai ridicată rată de succes a selecției calitative pe baze profesionale și criterii transparente, oferind totodată o vizibilitate amplă și un nivel de aderență semnificativ al societății la dezvoltarea propusă.

Practic, importarea unui proiect tehnic este un demers imposibil fără o adaptare consistentă la condițiile normelor naționale, fiind anulat astfel avantajul prezumatei celerități, dimpotrivă, va inversa raportul temporal.

Chiar și în lipsa de experiență a autorităților publice în a construi (și a proiecta) spitale de mare anvergură în ultimele decenii, o abordare de tipul importului de proiecte tehnice, chiar dacă ar fi posibilă, ar contribui și mai mult la erodarea capacității profesionale disponibile în România. Indirect, ne-am mutila corpul profesional indispensabil pentru o dezvoltare coerentă și atât de necesară a economiei și a societății pe termen mediu și lung.  

Din experiența noastră profesională, orice concept de arhitectură, indiferent de originea sa, a necesitat capacitarea echipei de proiect cu o echipă de arhitecți și specialiști români care să se ocupe de adaptarea la teren și normele de proiectare, avizare și autorizare a proiectelor în România, conform legilor în vigoare atât naționale, cât și internaționale.

Respectiv, preluarea unui proiect tehnic de la un spital din afara României ar aduce o serie de neajunsuri, pe care le prezentăm succint:

1. Inadecvarea la normele de siguranță la seism

Deși există multe zone seismice în lume și experiență îndelungată și în alte regiuni geografice, tipul de seism și comportamentul structurilor de rezistență ale clădirilor este atât de specific în România, încât alterarea unui proiect la nivelul de detaliere al unui proiect tehnic ar fi atât de semnificativă, încât ar face mai eficientă reproiectarea integrală, păstrând eventual principii și concepte;

2. Inadecvarea la normele de securitate la incendiu

Adecvarea unui proiect internațional la exigențele europene și totodată la normele românești ar conduce la măsuri de modificare a proiectului tehnic ce ar echivala cu amploarea reproiectării, intervenind chiar și la nivel conceptual;

3. Inadecvarea la normele de proiectare specifică pentru unități sanitare.

Preluarea nediscriminatorie a unor soluții internaționale, independente de contextul în care sunt amplasate, va cauza dificultăți în îndeplinirea scenariilor de deservire care depind de legătura cu orașul, cultura, relațiile sociale, nivelul economic și infrastructură conexă.

Suplimentar, preluarea unui proiect dezvoltat pentru alt amplasament, chiar și din aceeași țară, ar aduce nevoia de adecvare la reglementările urbanistice aplicabile. Chiar dacă acestea ar putea fi modificate, acest demers de planificare urbană este unul specific locului, determinant pentru relațiile funcționale, socio-culturale dar și economice ale zonei de amplasare, făcându-l un demers imposibil de ocolit.

În concluzie, în speranța de a fi adus unele clarificări și argumente valide în acest demers, vă stăm la dispoziție pentru detalierea subiectelor, pentru care considerăm că reprezentăm unul dintre cele mai competente grupuri socio-profesionale disponibile și, totodată dispuse să acționeze în cel mai bun interes public.

Cu considerație,

Alexandru Găvozdea

Președintele Ordinului Arhitecților din România