1
Conducerea OAR
2
Filiale teritoriale
3
Comisiile OAR
4
Reprezentanți OAR în diverse foruri
3
Comisiile OAR

Comisiile OAR

Comisia națională de cenzori

Membrii Comisiei Naționale de Cenzori sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv. Pentru funcția de membru în Comisia de Cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți cu drept de semnătură, fără sancțiuni disciplinare în ultimii opt ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate.

Comisia de Cenzori asigură controlul financiar intern al Ordinului și are următoarele atribuții:

 1. Verifică modul în care s-au colectat veniturile și s-au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este administrat patrimoniul Ordinului, precum și bilanțul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor și a evidențelor în documentele contabile.
 2. Verifică dacă operațiunile financiare ale Ordinului se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale Consiliului național și dacă acestea sunt conforme cu bugetul aprobat.
 3. Întocmește rapoartele trimestriale de verificare, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului și îl prezintă Consiliului național.
 4. Întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada mandatului și îl prezintă Conferinței naționale spre aprobare.
Vezi CV
Marian Stan
Președinte
Vezi CV
Iulia Iatagan
Membru titular
Vezi CV
Mohammad Al-Basthawi
Membru supleant
Vezi CV
Alexandru Pașol
Membru supleant

Comisia națională de disciplină

Membrii Comisiei Naționale de Disciplină sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Competența Comisiei Naționale de Disciplină

 1. Comisia Națională de Disciplină este alcătuită din cinci arhitecți titulari și zece supleanți, cu minimum zece ani vechime în profesie, dintre care în mod obligatoriu două treimi sunt arhitecți cu drept de semnătură.
 2. Comisia Națională de Disciplină judecă, în complet de trei membri, abaterile pentru care comisiile teritoriale de disciplină au propus, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) și d) din aceeași lege.
 3. Comisia Națională de Disciplină judecă în fond și soluționează contestațiile.
 4. În fond, în complet de trei membri, Comisia Națională de Disciplină judecă abaterile disciplinare săvârșite de membrii forurilor de conducere ale filialelor și ale Ordinului, precum și abaterile disciplinare săvârșite de membrii comisiilor alese ale filialelor și ale Ordinului.
 5. Pentru soluționarea contestațiilor, Comisia Naţională de Disciplină judecă:
  – în complet de trei membri, contestațiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin care s-a dispus una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  – în complet de cinci membri, contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate în fond de Comisia Naţională de Disciplină.
 6. Comisia Națională de Disciplină și completele de judecată își desfășoară activitatea independent de forurile de conducere ale Ordinului.
Vezi CV
Emilian Sorin Ciurariu
Preşedinte
Vezi CV
Iuliana Nicoleta Tănase
Vezi CV
Florentina Iugan
Membru titular
Vezi CV
Dan Idiceanu-Mathe
Membru titular
Vezi CV
Angela Kovacs
Membru titular
Vezi CV
Anca-Oana Rusu
Membru supleant
Vezi CV
Toader Popescu
Membru supleant
Vezi CV
Mariana Bogdan
Membru supleant
Vezi CV
Silvia Măldărescu
Membru supleant
Vezi CV
Cristian Gabor
Membru supleant
Vezi CV
Răzvan Rugescu
Membru supleant
Vezi CV
Victoria Vasvary
Membru supleant

Comisia națională de acordare a dreptului de semnătură

Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor norme metodologice aprobate de către Consiliul național. Evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și a experienței profesionale relevante dobândite în timpul stagiului se face de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de Consiliul național, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. o). Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură vor fi organizate de către Colegiul director. În vederea dobândirii dreptului de semnătură, stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde documentele prevăzute de prezentul regulament, precum și certificatul privind dobândirea experienței profesionale practice, prevăzut la art. 33 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010.

Vezi CV
Liviu Zăgan
Vezi CV
Adrian Borda
Vezi CV
Arnold Macalik
Vezi CV
Cristina Mareș
Vezi CV
Ștefan Paskucz
Vezi CV
Iulia Stanciu
Vezi CV
Adrian Spirescu
Vezi CV
Marius Miclăuș
Vezi CV
Călin Negoescu
Vezi CV
Miklos Kollo
Vezi CV
Vlad Rusu
Vezi CV
Daniel Vișan
Vezi CV
Ignis Nejla Duvagi
Vezi CV
Tiberiu Claudiu Bucșa
Vezi CV
Mihai Ene
Vezi CV
Silvia Demeter-Lowe
Vezi CV
Cristina Woinaroski
Vezi CV
Johannes Bertleff
Vezi CV
Dan Marin
Vezi CV
Marius Marcu-Lapadat
Vezi CV
Daniel Johannes Burileanu-Tellman
Vezi CV
Daniela Luciana Negrișanu
Vezi CV
Mihai Codreanu
Vezi CV
Laura Nemeș
Vezi CV
Cosmin Pavel
Vezi CV
Benjamin Kohl
Vezi CV
Răzvan Dracea
Vezi CV
Oana Iacob

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte culturale și acțiuni culturale ale organizațiilor neguvernamentale și pentru școli de vară

Vezi CV
arh. Mihai Opreanu
membru titular
Vezi CV
Ioana Popescu
membru titular
Vezi CV
Ciprian Ștefan
membru titular
Vezi CV
arh. Dorin Ștefan
membru titular
Vezi CV
arh. Eugen Vaida
membru titular
Vezi CV
arh. Marina Gingirof
membru titular
Vezi CV
arh. Ioana Tudora
membru titular

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte editoriale

Vezi CV
Ruxandra Demetrescu
membru titular
Vezi CV
arh. Kazmer Kovacs
membru titular
Vezi CV
Adrian Majuru
membru titular
Vezi CV
Pavel Șușară
membru titular
Vezi CV
arh. Sorin Vasilescu
membru titular
Vezi CV
Mirela Duculescu
membru supleant
Vezi CV
arh. Ruxandra Nemțeanu
membru supleant

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte culturale anuale/bienale filiale OAR și expoziții itinerante

Vezi CV
Mirela Didă
membru titular
Vezi CV
Petru Lucaci
membru titular
Vezi CV
Oana Mateescu
membru titular
Vezi CV
arh. Petru Mortu
membru titular
Vezi CV
arh. Irina Tulbure
membru titular
Vezi CV
arh. Ioana Tudora
membru supleant
Vezi CV
Luiza Zamora
membru supleant

Timbrul de arhitectură: comisia de soluționare a contestațiilor

Vezi CV
arh. Liviu Dăescu
membru titular
Vezi CV
arh. Codina Dușoiu
membru titular
Vezi CV
arh. Silvia Măldărescu
membru titular
Vezi CV
arh. Silvia Pintea
membru supleant
Vezi CV
arh. Cătălin Berescu
membru supleant
Urmează
4 Reprezentanți OAR în diverse foruri