1
Conducerea OAR
2
Filiale teritoriale
3
Comisiile OAR
4
Reprezentanți OAR în diverse foruri
3
Comisiile OAR

Comisiile OAR

Comisia națională de cenzori

Membrii Comisiei Naționale de Cenzori sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv. Pentru funcția de membru în Comisia de Cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți cu drept de semnătură, fără sancțiuni disciplinare în ultimii opt ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate.

Comisia de Cenzori asigură controlul financiar intern al Ordinului și are următoarele atribuții:

 1. Verifică modul în care s-au colectat veniturile și s-au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este administrat patrimoniul Ordinului, precum și bilanțul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor și a evidențelor în documentele contabile.
 2. Verifică dacă operațiunile financiare ale Ordinului se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale Consiliului național și dacă acestea sunt conforme cu bugetul aprobat.
 3. Întocmește rapoartele trimestriale de verificare, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului și îl prezintă Consiliului național.
 4. Întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada mandatului și îl prezintă Conferinței naționale spre aprobare.
Vezi CV
Marian Stan
Președinte
Vezi CV
Mohammad Al-Basthawi
Membru supleant
Vezi CV
Alexandru Pașol
Membru supleant

Comisia națională de disciplină

Membrii Comisiei Naționale de Disciplină sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Competența Comisiei Naționale de Disciplină

 1. Comisia Națională de Disciplină este alcătuită din cinci arhitecți titulari și zece supleanți, cu minimum zece ani vechime în profesie, dintre care în mod obligatoriu două treimi sunt arhitecți cu drept de semnătură.
 2. Comisia Națională de Disciplină judecă, în complet de trei membri, abaterile pentru care comisiile teritoriale de disciplină au propus, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) și d) din aceeași lege.
 3. Comisia Națională de Disciplină judecă în fond și soluționează contestațiile.
 4. În fond, în complet de trei membri, Comisia Națională de Disciplină judecă abaterile disciplinare săvârșite de membrii forurilor de conducere ale filialelor și ale Ordinului, precum și abaterile disciplinare săvârșite de membrii comisiilor alese ale filialelor și ale Ordinului.
 5. Pentru soluționarea contestațiilor, Comisia Naţională de Disciplină judecă:
  – în complet de trei membri, contestațiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin care s-a dispus una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  – în complet de cinci membri, contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate în fond de Comisia Naţională de Disciplină.
 6. Comisia Națională de Disciplină și completele de judecată își desfășoară activitatea independent de forurile de conducere ale Ordinului.
Vezi CV
Emilian Sorin Ciurariu
Preşedinte
Vezi CV
Iuliana Nicoleta Tănase
Vezi CV
Florentina Iugan
Membru titular
Vezi CV
Dan Idiceanu-Mathe
Membru titular
Vezi CV
Angela Kovacs
Membru titular
Vezi CV
Anca-Oana Rusu
Membru supleant
Vezi CV
Toader Popescu
Membru supleant
Vezi CV
Mariana Bogdan
Membru supleant
Vezi CV
Silvia Măldărescu
Membru supleant
Vezi CV
Cristian Gabor
Membru supleant
Vezi CV
Răzvan Rugescu
Membru supleant
Vezi CV
Victoria Vasvary
Membru supleant

Comisia națională de acordare a dreptului de semnătură

Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor norme metodologice aprobate de către Consiliul național. Evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și a experienței profesionale relevante dobândite în timpul stagiului se face de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de Consiliul național, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. o). Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură vor fi organizate de către Colegiul director. În vederea dobândirii dreptului de semnătură, stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde documentele prevăzute de prezentul regulament, precum și certificatul privind dobândirea experienței profesionale practice, prevăzut la art. 33 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010.

Vezi CV
Adrian Borda
Vezi CV
Arnold Macalik
Vezi CV
Cristina Mareș
Vezi CV
Ștefan Paskucz
Vezi CV
Iulia Stanciu
Vezi CV
Adrian Spirescu
Vezi CV
Marius Miclăuș
Vezi CV
Călin Negoescu
Vezi CV
Miklos Kollo
Vezi CV
Vlad Rusu
Vezi CV
Daniel Vișan
Vezi CV
Ignis Nejla Duvagi
Vezi CV
Tiberiu Claudiu Bucșa
Vezi CV
Mihai Ene
Vezi CV
Silvia Demeter-Lowe
Vezi CV
Cristina Woinaroski
Vezi CV
Johannes Bertleff
Vezi CV
Dan Marin
Vezi CV
Daniela Luciana Negrișanu
Vezi CV
Mihai Codreanu
Vezi CV
Cosmin Pavel
Vezi CV
Benjamin Kohl
Vezi CV
Oana Iacob
Vezi CV
Șerban Dragoș Ion Țiganaș
Vezi CV
Mihai Corneliu Driscu
Vezi CV
Ștefan Simion
Vezi CV
Camelia Sisak
Vezi CV
Raluca Vișinescu
Vezi CV
Octav Olănescu

Timbrul de arhitectură: Grup de experți din care se constituie juriile sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare

Vezi CV
Daniela Calciu
Vezi CV
Irina Criveanu
Vezi CV
Anca Derer
Vezi CV
Loredana Gaiță
Vezi CV
Dorothee Hasnaș
Vezi CV
Tincuța Heinzel
Vezi CV
Radu Leșevschi
Vezi CV
Anca Majaru
Vezi CV
Alina Negru
Vezi CV
Toader Popescu
Vezi CV
Miruna Amza
Vezi CV
Alexandru Axinte
Vezi CV
Letiția Bărbuică
Vezi CV
Adrian Borda
Vezi CV
Rodica Crișan
Vezi CV
Mihaela Criticos
Vezi CV
Diana Culescu
Vezi CV
Mihai Duțescu
Vezi CV
Marius Hârța
Vezi CV
Attila Kim
Vezi CV
Marius Marcu-Lăpădat
Vezi CV
Doina Petrescu
Vezi CV
Iris Popescu
Vezi CV
Ruxandra Nemțeanu
Vezi CV
Ana Maria Zahariade

Timbrul de arhitectură: Grup de experți din care se constituie juriile sesiunilor de finanțare a proiectelor culturale și editoriale

Vezi CV
Alexandru Belenyi
Vezi CV
Johannes Bertleff
Vezi CV
Matei Bogoescu
Vezi CV
Gheorghe Bratu
Vezi CV
Corina Carabă
Vezi CV
Irina Cărăbaș
Vezi CV
Ruxandra Demetrescu
Vezi CV
Mirela Duculescu
Vezi CV
Tudor Elian
Vezi CV
Celia Ghyka
Vezi CV
Marina Gingirof
Vezi CV
Rudolf Gräf
Vezi CV
Raluca Grama
Vezi CV
Ana Horhat
Vezi CV
Bogdan Iancu
Vezi CV
Laura Iane
Vezi CV
Sorina Jecza
Vezi CV
Laura Jiga Iliescu
Vezi CV
Kázmér Kovács
Vezi CV
Vera Marin
Vezi CV
Irina Nemțeanu
Vezi CV
Ilinca Păun Constantinescu
Vezi CV
Alexandra Stoica
Vezi CV
Alexandra Ștef
Vezi CV
Corina Taraș Lungu
Vezi CV
Roxana Triboi
Vezi CV
Ioana Tudora
Vezi CV
Eugen Vaida
Vezi CV
Mircea Vasilescu
Vezi CV
Anca Virginaș
Vezi CV
Luiza Zamora
Vezi CV
Greta Zsak
Vezi CV
Adriana Avram
Vezi CV
Irina Bălan
Vezi CV
Gruia Bădescu
Vezi CV
Cristian Borcan
Vezi CV
Tiberiu Bucșa
Vezi CV
Cristina Chira
Vezi CV
Cătălin Cotoi
Vezi CV
Ștefan Florescu
Vezi CV
Maria Găvozdea
Vezi CV
Cosmina Goagea
Vezi CV
Mihaela Ion
Vezi CV
Alina Ledeanu
Vezi CV
Sorin Manea
Vezi CV
Florentina Matache
Vezi CV
Andrei Mihail
Vezi CV
Adrian Moleavin
Vezi CV
Daniel Tudor Munteanu
Vezi CV
Vlad Nancă
Vezi CV
Vladimir Nicula
Vezi CV
Alex Oprița
Vezi CV
Anamaria Răvar
Vezi CV
Alin Rotariu
Vezi CV
Elena Stoian
Vezi CV
Emil Stănescu
Vezi CV
Ciprian Șimon
Vezi CV
Han-Lu-Simona Zhang
Vezi CV
Justin Baroncea
Vezi CV
Marina Batog
Vezi CV
Alexandru Bălășescu
Vezi CV
Irina Botea Bucan
Vezi CV
Laura Borotea
Vezi CV
Mugur Ciumăgeanu
Vezi CV
Bogdan Demetrescu
Vezi CV
Mihai Corneliu Drișcu
Vezi CV
Călin Goina
Vezi CV
Laura Grünberg
Vezi CV
Felicia Ienculescu-Popovici
Vezi CV
Alexandru Iorga
Vezi CV
Angela Kovacs
Vezi CV
Tamina Lolev
Vezi CV
Diana Marincu
Vezi CV
Petru Mortu
Vezi CV
Gabriel Pascariu
Vezi CV
Constantin Petcou
Vezi CV
Marius Șoflete
Vezi CV
Cristiana Tăutu
Vezi CV
Klara Veer
Vezi CV
Tudor Vlăscescu
Vezi CV
Rarița Zbranca
Urmează
4 Reprezentanți OAR în diverse foruri