În curând: sesiunea de finanțare din timbrul arhitecturii – 2022

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Sesiunea de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor editoriale și a ofertelor culturale din timbrul arhitecturii pentru anul 2022 se va lansa la începutul lunii februarie. 

Completarea dosarelor de candidatură la o finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii se va desfășura online, în perioada 14 februarie – 4 martie.

Vă rugăm să urmăriți site-ul nostru pentru detalii și instrucțiuni despre procedura de depunere online a dosarelor de candidatură.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa proiecteculturale@oar.archi.

Calendarul sesiunii – proiecte editoriale 

 • 14 februarie – 4 martie: depunerea online a dosarelor pentru finanțare 
 • 25 – 27 martie: jurizarea proiectelor 
 • 31 martie: anunțarea rezultatelor în urma jurizării 
 • 1 – 5 aprilie (ora 17.00): depunerea contestațiilor 
 • 6 – 7 aprilie: analiza contestațiilor
 • 8 aprilie: trimiterea răspunsului către cei care au depus contestații 
 • 13 aprilie: publicarea rezultatelor finale pe oar.archi

Calendarul sesiunii – oferte culturale

 • 14 februarie – 4 martie: depunerea online a dosarelor pentru finanțare 
 • 8 – 10 aprilie: jurizarea proiectelor 
 • 13 aprilie: anunțarea rezultatelor în urma jurizării 
 • 14 – 18 aprilie (ora 17): depunerea contestațiilor 
 • 19 – 20 aprilie: analiza contestațiilor
 • 21 aprilie: trimiterea răspunsului către cei care au depus contestații 
 • 28 aprilie: publicarea rezultatelor finale pe oar.archi. 

Comisiile de evaluare a dosarelor de candidatură vor fi formate din:

PROIECTE EDITORIALE
Comisie evaluare cărți și reviste:

arh. Daniela Calciu, membru titular
Ruxandra Demetrescu, membru titular
Mirela Duculescu, membru titular
arh. Kazmer Kovacs, membru titular
Mircea Vasilescu, membru titular
Irina Cărăbaș, membru supleant
Simona Corlan Ioan, membru supleant

OFERTE CULTURALE

Comisie evaluare școli de vară:

arh. Marina Gingirof, membru titular
Laura Jiga Iliescu, membru titular
arh. Horațiu Răcășan, membru titular
arh. Ioana Tudora, membru titular
arh. Eugen Vaida, membru titular
Ana Iuga, membru supleant
Luiza Zamora, membru supleant

Comisie evaluare programe tip anuală de arhitectură, oferte culturale inițiate de filiale teritoriale ale OAR și itinerări expoziții:

Ștefania Ferchedău, membru titular
arh. Celia Ghyka, membru titular
arh. Gabriel Pascariu, membru titular
arh. Yvonne Toader, membru titular
arh. Eliza Yokina, membru titular
arh. Mihaela Pelteacu, membru supleant
arh. Ruxandra Nemțeanu, membru supleant

Comisie evaluare oferte culturale inițiate de ONG-uri:

arh. Alexandru Axinte, membru titular
Sorina Jecza, membru titular
arh. Vera Marin, membru titular
Vlad Nancă, membru titular
arh. Vlad Thiery, membru titular
Magda Radu, membru supleant
arh. Gabriela Tabacu, membru supleant

Comisia de contestații (proiecte editoriale și oferte culturale):

arh. Cătălin Berescu
arh. Codina Dușoiu
arh. Cristian Gabor
arh. Silvia Măldărescu
arh. Alexandru Panaitescu
arh. Radu Ponta
arh. Toader Popescu

Cine poate aplica?

Proiecte editoriale (cărți și reviste): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • edituri constituite ca societăți comerciale;
 • organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Programe/proiecte culturale/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, prin care se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o filiala teritorială; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Anuale/bienale de arhitectură: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România. 

Itinerare de expoziții: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, pentru expoziții proprii sau pentru expoziții inițiate de instituții publice de cultură sau educație; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Sume scoase la finanțare – sesiunea 2022

Pentru sesiunea de finanțări nerambursabile din timbrul arhitecturii de anul acesta, suma pentru finanțarea proiectelor editoriale este de 1.100.000 lei, din care:

 • 750.000 lei pentru cărți;
 • 350.000 lei pentru reviste.

Suma pentru finanțarea ofertelor culturale este de 3.285.000 lei, din care:

 • 660.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului (și partenerii lor);
 • 1.200.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de organizații neguvernamentale, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura;
 • 375.000 lei pentru școli de vară, inițiate și realizate de filialele teritoriale ale Ordinului, organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura.
 • 900.000 lei pentru anuale/bienale de arhitectură inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului;
 • 150.000 lei pentru itinerări de expoziții.

Bugetului alocat pentru categoria Școli de vară i se adaugă o finanțare de 125.000 lei din partea Fundației Prințul de Wales, care continuă astfel, pentru al patrulea an consecutiv, un parteneriat cu OAR menit să încurajeze consolidarea unei educații și a unei formări multidisciplinare care să abordeze problemele complexe ale conservării, restaurării și promovării mediului construit istoric.

Sesiunea de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii de anul acesta este cea de-a 16-a sesiune de acest tip organizată de Ordinul Arhitecților din România. Timbrul arhitecturii, ca și celelalte timbre culturale, reprezintă una dintre sursele de finanțare stabile și longevive ale sectorului cultural din România. Prin intermediul său, organizația noastră încurajează și susține acele inițiative născute în societatea civilă sau în interiorul profesiei care contribuie la afirmarea dimensiunii culturale a arhitecturii și care, în ritm propriu, prin mijloace diferite și cu perspective care adeseori nu se suprapun, ci se completează, dovedesc că arhitectura este un act de cultură de interes public.