MUST-ul de Arhitectură 2022 – Arhitecți în comun(itate)

10 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Evenimentul arhitectural de amploare organizat începând cu anul 2015

de către filiala Iași a Ordinului Arhitecților din România, a devenit tradiție în luna octombrie a fiecărui an, reunind arhitecți, artiști și oameni de cultură cu scopul promovării domeniului arhitectural.

MUST-ul de Arhitectură, încă de la prima ediție, a avut drept țintă crearea unui mediu prolific schimbului de idei, concepte și viziuni, adresându-se astfel comunității ieșene și nu numai.

Evenimentul reprezintă un ansamblu de conferințe și întâlniri cu profesioniști din țară și străinătate, expoziții, ateliere și alte activități. Astfel, MUST-ul de Arhitectură a înglobat de-a lungul timpului conferințe susținute de reprezentați de prestigiu ai arhitecturii din Marea Britanie, Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Ucraina, România etc.,mese rotunde, workshop-uri, prezentări, care tratează teme și tendințe actuale din domeniul arhitecturii și artelor vizuale. Ideea centrală de la care pornește proiectul este de a crea un liant între societate, administrație și arhitecți, prin întărirea ideii de comunitate, scopul final fiind acela de a evidenția necesitatea dialogului între public și specialiști, de a sublinia contribuția acestei profesiuni în dezvoltarea socio-culturală a orașului.

Scopul acestor manifestări culturale a fost întotdeauna acela de a promova breasla arhitecților și de a implica Ordinul Arhitecților în dezvoltarea comunităților în care își desfășoara activitatea.

În contextul dezvoltării economice și culturale a orașului Iași din ultimii ani, filiala teritorială a Ordinului Arhitecților din România din această zonă a inițiat o serie de evenimente menite să confere vizibilitate domeniului arhitectural ieșean, precum și profesioniștilor din această breaslă.

Începând cu prima ediție din anul anul 2015,”MUST-ul de Arhitectură” a devenit un eveniment important în sfera culturală a Iașului și a Moldovei, reunind arhitecți, artiști și oameni de cultură, în scopul apropierii domeniului arhitectural de oameni și problemele lor, propunându-le să reflecteze și eventual, să își clarifice percepțiile asupra mediului construit actual.

 Grupul țintă vizat în cadrul acestui proiect sunt arhitecții din zona Moldovei, publicul interesat de acest domeniu, studenții de la facultățile de arhitectură, profesioniști din domenii conexe cu acest domeniu.

 În mod tradițional evenimentul cuprinde următoarele categorii:

  1. MUST Be There : care cuprinde workshop-uri organizate de Asociația Studenților Arhitecți din Iași și de Asociația De-a Arhitectura
  2. MUST See: se referă la expozițiile rezultate în urma workshop-urilor, la expoziții de fotografie și la cele care reunesc proiectele participante la concursurile de arhitectură.
  3. MUST Join: presupune o invitație la dezbaterile deschise în cadrul meselor rotunde organizate pe diverse teme
  4. MUST Hear: înglobează o serie de conferințe susținute de personalități din domeniul arhitecturii și din segmente conexe ale acesteia, precum sociologie, filosofie sau literatură, precum și prezentări ale firmelor specializate

Ediția VI a MUST-ului de Arhitectură 2021 a fost decalată în 2022 din cauza restricțiilor impuse de situația pandemică COVID. MUST-ul de Arhitectură 2022 s-a aliniat dezideratelor enunțate în proiectul MUST 2021: Arhitectura post – pandemie, urmărind și promovând modalitățile variate de manifestare a creativității arhitecților, amplificate în contextul restricțiilor pandemice. Astfel, această ediție a MUST-ului surprinde zonele de interes ale arhitecților, care s-au dezvoltat în perioada restricțiilor pandemice sau post pandemice. De asemenea, a respectat cele patru categorii: MUST Be There, MUST See, MUST Join, MUST Hear, urmărind să evidențieze într-un mod inedit permanenta preocupare pentru întregul spectru al creativității umane, fie că este vorba despre arte vizuale, context social, patrimoniu, ecologie sau inovații tehnice –  tot ceea ce califică un practicant al meseriei de arhitect, drept ARHITECT.

Evenimentul propune o gamă variată de prezentări și workshop-uri cu subiecte de maximă actualitate, precum design-ul parametric, inteligența artificială în arhitectură, integrarea meșteșugurilor tradiționale în practica contemporană de arhitectură, activarea spațiului public prin inserții temporare, relația arhitectură-comunitate, noile atitudini eco-friendly în proiectarea de arhitectură, însoțite de prezentare on-line a ceea ce înseamnă fotografie în arhitectură, de expoziții ale lucrărilor realizate de studenții Facultății de Arhitectură, atât legate de activitatea curriculară, cât și de cea extracurriculară. Astfel, sunt  prezentate lucrări de diplomă, dar și lucrări realizate în cadrul proiectelor pluri-, trans- și interdisciplinare demarate în cadrul Facultății de Arhitectură, ce aduc în prim plan apetitul contagios al studenților pentru literatură, artă plastică și film. 

Expoziția PLA-PR reprezintă materializarea grafică a lucrărilor susţinute în cadrul Simpozionului Naţional „Psihologii, locuiri, arhitecturi în proza românească de ieri și de azi”, inedit în peisajul academic românesc, prin tematică și manieră de abordare. Desfășurat sub egida a trei facultăţi din două universităţi ieşene de prestigiu, Facultatea de Litere și Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) şi Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”), proiectul a propus grupurilor de lucru (compuse din câte doi studenți arhitecți, doi filologi şi un psiholog), demersul investigativ complex a mai multor proze românești de vârf din diferite epoci culturale, punând împreună punctele de contact între psihologiile, locu(i)rile și arhitecturile descoperite și analizate.

Expoziția GMC6, organizată de către Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iași, reunește zece proiecte de diplomă elaborate de către studenți ai promoției 2022. Prin diversitatea abordărilor formale, modul de argumentare grafică a soluțiilor și gradul de detaliere, aceste proiecte oferă o imagine de ansamblu asupra calității unei noi generații de arhitecți și asupra direcției în care profesia evoluează.

Expoziția SF(a) – Societate, Film, Arhitectură conține cele douăzeci și cinci de lucrări rezultate în urma workshop-ul susținut în cadrul Facultății de Arhitectură G.M. Cantacuzino. Studenții arhitecți participanți, pe lângă activitățile practice, au beneficiat și de prelegeri susținute de cadre didactice de la trei centre universitare – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Școala de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității din Brasilia. Punctul de plecare a fost pelicula cinematografică Blade Runner, regizată de Ridley Scott. Având acest punct de referință, discuțiile s-au axat pe originile, caracterul și relevanța actuală a post-modernismului în arhitectură, cinematografie, filosofie și literatură.

Un alt moment prezent în cadrul evenimentului MUST-ul de Arhitectură 2022 este prezentarea activității Asociației Atelier Ad Hoc Arhitectură și Comunitate. De fapt un laborator de cercetare aplicată, acesta caută să dezvolte scenarii de intervenție și moduri de implicare, pentru a consolida și extinde resursele disponibile comunităților vulnerabile sau marginalizate.

Atacând o tematică extrem de actuală, sustenabilitatea, MUST-ul de Arhitectură 2022, oferă publicului participant o imagine a ceea ce înseamnă aventura Solar Decathlon. Unic prin experiența transformațională de tip “design, build & operate”, Solar Decathlon antrenează studenți și profesori într-o competiţie internațională, timp de doi ani. Echipe transdisciplinare cercetează, proiectează, construiesc, monitorizează și comunică prototipuri de locuințe sustenabile la scară reală. După zece ani şi cinci participări ale României, s-au format astăzi rețele de specialiști motivați să inoveze și să genereze cunoaștere.

Folosind arhitectura ca pretext, prezentareaproiectului cultural “Batem fierul la conac!” îşi propune să atace povestea regenerării conacului Carp şi a şcolii aferente de meşteşuguri plecând de la următoarele întrebări: Cum poate fi folosit un monument istoric degradat?, Cum poate fi reintegrat în viața comunității?, Ce întreține de la sine viața de acolo?, Cum se rezolvă problema proximităților?, Care sunt politicile pentru patrimoniu care se pot desprinde din acest studiu de caz și care pot fi preluate și folosite în alte situații?, Cum creezi circuite economice stabile?, Cum educi noile generații în problematica patrimoniului?, Când, cum și ce salvăm?, De ce și pentru ce?, În ce formă?, Cum comunicăm despre meșteșug, cum repovestim pentru noile generații?, Câte sensuri acoperă “a restaura” în cadrul proiectului?

Prezentarea intitulată Parametricism, va fi precedată de un workshop realizat în colaborare cu studenții ASAI. Abordarea transdisciplinară a workshop-ului în ceea ce privește design-ul și realizarea concretă a lucrărilor, se referă la reinventarea meșteșugului digital în crearea unui design ambițios, experimental: instalații arhitecturale, pavilioane expoziționale și piese tip pop-up display.

Tot în cadrul evenimentului va avea loc vernisarea a două expoziții, una cu opere grafice, realizate de nume sonore ale arhitecturii, precum: Milița Sion, Ioana Grigorescu, Gheorghe Simotta și cea de-a doua, de pictură, intitulată Pictură în Arhitectură, aparținându-i marelui maestru al penelului, Liviu Suhar.

Și pentru că între literatură și arhitectură a existat și va continua să existe o fascinantă conexiune, MUST-ul de Arhitectură 2022 și-a propus să deconspire această relație, aducând în fața publicului larg opere literare ale arhitecților, prin intermediul Cenaclului literar  LiterArh, susținut în spațiul Muzeului Mitropolitan. 

Evenimentul cuprinde și activități ce promovează segmente din fondul construit al orașului Iași.

Deoarece contextul cultural și arhitectural al orașului Iași impune manifestarea la nivelul conștiinței colective a patrimoniului cunoscut și a poveștilor personalităților culturale, activitățile desfășurate în cadrul MUST-ului de Arhitectură 2022  promovează resursele de identitate din patrimoniul arhitectural ieșean și nu numai. Este organizată la Palatul Culturii, în prima zi a evenimentului, o serie amplă de manifestări printre care: o masă rotundă cu subiectul evoluția Curții Domnești de la Iași, în jurul unei expoziții ce a inovat prin recuperarea și readucerea în prim plan a patrimoniului istoric dispărut, cu ajutorul tehnologiilor de printare tridimensională, a realității virtuale și a documentărilor istorice realizate; prezentarea unor proiecte pentru comunitate, fiind expusă viața unor spații alternative expoziționale – nomade sau fixe; prezentarea proiectului Biserici Înlemnite, ce pleacă de la nevoia de a culege cât mai multe date despre un patrimoniu perisabil care dispare în ritm alarmant – bisericile de lemn din judeţul Iaşi și nu în ultimul rând prezentarea activităților desfășurate prin proiectul Ambulanța Monumentelor Moldova. De asemenea, în același context transdisciplinar, au fost prezentate alte două proiecte inedite, unul situat la granița dintre un proiect de cartografiere afectivă a arhitecturii și spațiului urban și unul de geografia turismului, intitulat Harta Turistică a Orașului Iași, cel de-al doilea, IAȘI NE.MAI.VĂZUT, fiind adresat publicului tânăr, căruia i se va înfățișa într-un mod creativ, patrimoniul arhitectural mai puțin cunoscut din orașul Iași.

Dorind amplificarea interesului tinerilor pentru comunitate, în cadrul evenimentului va avea loc vernisajul și premierea concursului „Arhitect în Comun(itate)”. Pornind de la ideea că unui brand de oraș îi stă cel mai bine printre oameni, concursul își propune să îl aducă mai aproape prin grația și imaginația studenților de la Facultatea de Arhitectură din Iași, în cadrul evenimentului MUST de Arhitectură 2022 – Arhitect în comun(itate).

 Activitățile, un efort multidisciplinar, simultan caută să întărească ideea de continuitate a spațiului arhitectural de mare valoare prezent în orașul Iași și să readucă în discuție aspecte importante precum modalitățile de protejare și promovare a clădirilor cu importanță patrimonială, atât din Iași, cât și din țară.

Seara de vineri, 21 octombrie, este dedicată evenimentului „arhitecTURA DE NOAPTE”, prima ediție a Nopții Albe a Birourilor de Arhitectură din Iași, care își propune să ofere posibilitatea studenților arhitecți, pasionaților de arhitectură și membrilor comunității locale să viziteze birourilor de arhitectură ce s-au înscris în proiect.

     MUST-ul de Arhitectură 2022 se va încheia pe 22 octombrie cu un concert, pretext de socializare susținut de membri ai comunității profesionale arhitecturale: Centrul Cultural SUBCARPAȚI, prin membrii proiectului „Tot ce suflă”, din care face parte și  arhitectul  Bogdan Curelariu, Graffitti in situ- „MUST- Arhitecți în Comunitate” by arh. Adrian Cîrdei

( aka Harcea-Pacea), arhitecții la platane Vlad Țundrea și Ionuț Sescu.