Ziua Culturii Naționale – lansare Arhiva de arhitectură: Corpul Arhitecților

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Asociația Istoria Artei continuă, prin proiecte de cercetare, să contribuie la o mai bună cunoaștere a istoriei arhitecturii românești, aducând la lumină informații inedite, rezultate din cercetarea arhivelor publice și private.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale – 15 ianuarie, asociația își propune să promoveze istoria Corpului Arhitecților, organism profesional din perioada interbelică, de la a cărui fondare sărbătorim 100 de ani (1921-2021).

Astfel, în cadrul proiectului cultural „Arhiva de arhitectură: Corpul Arhitecților”, începând cu 15 ianuarie 2021, vor prezenta zilnic dosare, articole, fotografii, documente istorice pe SITE-ul și BLOGUL dedicate proiectului, în scopul de a populariza activitatea acestui organism profesional și personaliățile marcante ale profesiei.  

Deși dosarele de arhivă ale specialiștilor din Corpul Arhitecților conțin documente, fotografii personale și informații profesionale prețioase, ele nu au fost disponibile cercetătorilor până acum. Echipa asociației a studiat peste 45 de cazuri particulare și a selectat pentru digitalizare și prezentare publică atât documentele marilor personalități (Statie Ciortan, G.M. Cantacuzino, Paul Smărăndescu, Duiliu Marcu, Cristofi Cerchez, State Baloșin, Marcel Iancu, frații Cerkez, familia Niga, Arghir Culina, Ernest Doneaud, Daniel Renard, Marcel Maller, Alexandru Zaharia), cât și cele referitoare la arhitecți cvasi-necunoscuți nouă astăzi (Constantin Simionescu, familia Ciogolea, Ion G. Mayer, Scarlat Petculescu, Mauriciu Gerstel, Albert Gerber, Ernest Schmidt, Achile Ghiaciu, Constantin Cănănău, N.T. Galia, Emanuel Arnet, Johann Storck).

Menționăm ca certe în această etapă de cercetare următoarele tipuri de informații: data și locul nașterii, relații de familie, religia, etnia, fotografii, instituția de învățământ absolvită, documentele certificate sau traduse, recomandările atelierelor unde au lucrat sau relațiile profesionale stabilite la începutul carierei (desenator, colaborator, asociat, durata și proiectele realizate sub coordonare), adresa, legitimații, depunerea jurământului, amenzi sau suspendări aplicate.

În plus față de documentele personale de la Arhivele Naționale ale României, prin generozitatea arhitectului Mădălin Ghigeanu, din biblioteca sa impresionantă de arhitectură vor fi prezentate în format digital buletinele anuale ale Corpului Arhitecților. Acestea completează cadrul general cu informații legate de conducere, activitatea administrativă, procesele verbale ale adunărilor, reguli, decizii, tabloul arhitecților recunoscuți, portrete, concursuri publice.

                                                                                                                                                                  *

Acest proiect cultural este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

Parteneri: Ordinul Arhitecților din România, Arhivele Naționale ale României, Uniunea Arhitecților din România, Muzeul Național Peleș, Universitatea Tehnică de Construcții – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.