Angajamentele arhitecților în cadrul Forumului global privind construcțiile și clima

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Președintele UIA, Regina Gonthier, prezintă angajamentele părților interesate în cadrul Forumului global privind clădirile și clima.

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a fost prezentă la Forumul global privind clădirile și clima, care a avut loc în perioada 7-8 martie 2024 la Paris, Franța.

Delegația UIA, condusă de președintele Regina Gonthier, a luat cuvântul în timpul sesiunilor cheie ale Forumului și a susținut “Declarația de Chaillot” rezultată în urma deliberărilor. Luând cuvântul în timpul sesiunii plenare privind angajamentul global, președinta UIA a anunțat angajamentele colective ale părților interesate, dezvoltate în colaborare cu Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) și Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA).

Prezentând declarația UIA-ACE-CNOA pentru “Arhitectura durabilă pentru transformarea lumii de astăzi în lumea de mâine”, aceasta a reamintit angajamentele asumate de arhitecți în favoarea unei arhitecturi durabile și responsabile.

“Responsabilitatea pentru mediul construit și pentru viitorul omenirii este o chestiune de responsabilitate socială, etică și politică comună între guverne, sectorul public și privat, societate și profesioniști.”

“Având în vedere impactul global al mediului nostru construit, soluția nu poate fi doar “clădiri ecologice”, ci trebuie să fie și “practici ecologice”, “politici ecologice” și “achiziții ecologice”.” Obiectivul trebuie să fie un “mediu construit și de viață verde” ca valoare pe termen lung.”

“Este de datoria noastră, ca arhitecți, să milităm pentru cele mai bune soluții pentru mediul construit, îmbunătățind în același timp calitatea vieții oamenilor și a comunităților. Abordarea noastră colectivă trebuie să fie multidimensională – respectând cultura, societatea, identitatea, natura, biodiversitatea și umanitatea; pledând pentru o utilizare responsabilă a terenurilor și așezărilor, pentru eficiență energetică și pentru utilizarea de materiale și metode de construcție durabile pe parcursul întregului ciclu de viață, în armonie cu cultura locală. Valoarea pe termen lung ar trebui să aibă prioritate.

Măsurile propuse pot fi eficiente doar într-un context de pace. Sustenabilitatea și reziliența nu sunt compatibile cu războaiele și cu toate daunele pe care acestea le provoacă “

Președintele a prezentat angajamentele părților interesate:

Declarația privind arhitectura durabilă pentru transformarea lumii de astăzi în lumea de mâine este rezultatul unei colaborări între Uniunea Internațională a Arhitecților, Consiliul Arhitecților din Europa și Conseil National de l’Ordre des Architects.

Noi, arhitecți, lideri și reprezentanți ai profesiei de arhitectură

Reamintind multiplele noastre angajamente asumate anterior în favoarea dezvoltării durabile și a unei practici responsabile,

Recunoscând că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe o traiectorie către emisii aproape zero până în 2030 și decarbonizarea până în 2050 sunt obiective ambițioase, dar realizabile,

Conștienți de importanța întregului lanț valoric din sectorul construcțiilor pentru a influența dezvoltarea etică, responsabilă din punct de vedere social și durabilă în întreaga lume,

Ne angajăm să facem din arhitectură o pârghie economică în slujba locuitorilor și a planetei, respectând următoarele orientări:

  • Să acordăm prioritate reabilitării virtuoase a clădirilor existente în locul construcțiilor noi. Cea mai eficientă gestionare a deșeurilor este de a preveni generarea acestora.
  • Decarbonizarea construcțiilor prin încurajarea dezvoltării de noi filiere pentru materiale. Să se facă o tranziție de la materialele cu consum intensiv de carbon și de energie la cele neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon și la cele regenerabile. Punerea în aplicare a arhitecturii lanțului scurt de aprovizionare prin promovarea utilizării canalelor locale de producție pentru materialele ecologice de construcție bazate pe resurse locale.
  • acorde prioritate utilizării responsabile a terenurilor prin influențarea planificării urbane pentru a preveni extinderea urbană, prin promovarea soluțiilor inovatoare, prin încurajarea renovării și utilizării fondului urban existent și prin punerea în aplicare a expertizei multidisciplinare.
  • Să protejeze și să promoveze biodiversitatea prin influențarea planificării urbane pentru a dezvolta și a menține terenurile agricole și zonele naturale, precum și zonele verzi din spațiile urbane.
  • sublinieze nevoia urgentă de Baukultur de înaltă calitate, care pune cultura în centrul atenției pentru a obține comunități durabile și vibrante, cu o calitate mai bună a vieții și bunăstare pentru toți.
  • pledeze pentru o finanțare adecvată și pentru ajutoare publice pentru a acoperi orice costuri suplimentare induse de introducerea noilor tehnici de construcție a arhitecturii durabile. Sprijinirea cercetării academice în domeniul ecoproiectării și al soluțiilor durabile inovatoare.

Acesta este angajamentul nostru reînnoit pentru o arhitectură mai durabilă, menită să transforme lumea de astăzi în lumea de mâine.