O nouă publicație ACE: Politici de arhitectură în Europa

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

O trecere în revistă a actorilor, politicilor și instrumentelor care promovează arhitectura de înaltă calitate și Baukultur ca nou ethos politic în Europa

Consiliul Arhitecților din Europa (ACE) a lansat recent o nouă publicație dedicată politicilor de arhitectură din Europa, realizată cu sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.

Publicația prezintă rezultatele unui studiu paneuropean privind politicile de arhitectură, oferind o imagine de ansamblu asupra originii și răspândirii politicilor de arhitectură pe întreg continentul, principalii actori instituționali implicați, progresul eforturilor de implementare, instrumentele și inițiativele care promovează calitatea proiectării și examinând impactul rezultat asupra proceselor de guvernanță a proiectării urbane.

În ultimele decenii a crescut recunoașterea rolului pe care un mediu construit de înaltă calitate îl poate juca în creșterea economică, incluziunea socială, rezistența la schimbările climatice și dinamismul cultural. Pentru a încerca să valorifice acest potențial, au fost create mai multe inițiative politice în Europa, cu un accent puternic pe o abordare holistică centrată pe cultură, care evidențiază rolul-cheie al calității proiectării ca bază a “proceselor integrate de planificare și proiectare pentru fiecare modelare antropică a mediului construit în orașele europene” (UE, 2020).

Politici de arhitectură dezvoltate de țări și regiuni europene

În acest context, un număr din ce în ce mai mare de țări și regiuni europene au dezvoltat politici de arhitectură și Baukultur, stabilind aspirații înalte cu privire la calitatea arhitecturii și a mediului construit.

Reflectând marea diversitate a culturilor din UE, unele state membre au adoptat politici cuprinzătoare care instituie o gamă largă de inițiative, în timp ce altele au aprobat legislația națională adresată clienților și părților interesate sau au elaborat politici în cadrul unui domeniu de politică sectorială. Ca parte a politicilor lor, mai multe țări au pus în aplicare noi abordări ale guvernanței în materie de design. Unele au înființat servicii dedicate pentru a monitoriza executarea politicilor și a permite realizarea de inițiative/ acțiuni sau au creat noi organizații culturale pentru a disemina și promova o cultură a calității designului. În ciuda diferențelor dintre ele, toate abordările au în comun dorința de a promova medii de viață bine concepute și locuri de înaltă calitate.

Publicația ACE privind “Politicile arhitecturale în Europa” oferă o panoramă actualizată a actorilor, politicilor, instrumentelor și inițiativelor care promovează arhitectura de înaltă calitate și Baukultur ca nou etos politic în Europa. Politicile de arhitectură sunt dezvoltate și puse în aplicare de sectorul public în alianță cu o gamă largă de instituții, în care organizațiile profesionale de arhitectură sunt profund implicate și susțin o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea.”

a declarat Ruth Schagemann, președintele ACE.

Cercetare independentă comandată de ACE, cu sprijinul Europa Creativă

Studiul dedicat politicilor de arhitectură din Europa a fost elaborat de João Bento, cercetător la Școala de Arhitectură din Lisabona, Portugalia, și a fost comandat de Consiliul Arhitecților din Europa cu sprijinul programului Europa Creativă al Uniunii Europene.

Privind progresul implementării politicilor la nivel statal/regional, în ciuda diferențelor dintre acestea, politicile de arhitectură au un impact substanțial asupra proceselor de guvernanță în domeniul designului, și anume îmbunătățirea coordonării politicilor, facilitarea colaborării intersectoriale între și dincolo de administrațiile publice și permiterea unei diversități de inițiative care promovează cele mai bune practici și încurajează o cultură a creației de locuri”

a subliniat João Bento.

Publicația este disponibilă pentru consultare și descărcare (în limba engleză) aici.