2022 Parc DN3C, Constanța

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

COMUNICAT REZULTATE CONCURS

În perioada 14 – 16 octombrie 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la concursul internațional de soluții pentru amenajarea Parcului DN3C, competiție lansată oficial pe data de 26 august 2022, organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Dobrogea a OAR, Autoritate Contractantă – Constanța.

Obiectivul principal al concursului a fost selectarea celei mai bune soluții pentru amenajarea noului parc DN3C din Constanța, pentru atribuirea contractului de proiectare. Amplasamentul avut în vedere pentru realizarea parcului se găsește în nord-estul teritoriului administrativ al Municipiului, într-o zonă liberă de construcții care urmează să se dezvolte în baza Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C, comandat de Primăria Municipiului Constanța și aflat în faza de elaborare. Documentația răspunde nevoii de extindere a teritoriului intravilan al Municipiului în baza principiilor unei dezvoltări sustenabile pe patru planuri: social, economic, spațial și ecologic.

Luni, 17 octombrie 2022, a avut loc Conferința de Presă pentru anunțarea rezultatelor jurizării competiției, eveniment  găzduit de Muzeul de Artă Constanța. Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook ale Organizatorului – Ordinul Arhitecților din România și Autorității Contractante – Municipiul Constanța.

Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook: Primăria Municipiului Constanța și OAR Concursuri.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare 1.167.750 EUR fără TVA – 5.751.402,30 LEI (curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

Premiul II: 25.000 EUR fără TVA (123.130,00 LEI fără TVA, curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

Premiul III: 15.000 EUR fără TVA (73.878,00 LEI fără TVA, curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

Mențiunea I: 8.000 EUR fără TVA (39.401,60 LEI fără TVA, curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

Mențiunea II: 7.000 EUR fără TVA (34.476,40 LEI fără TVA, curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

Mențiunea III: 5.000 EUR fără TVA (24.626,00 LEI fără TVA, curs valutar BNR la data de 04 august 2022 – 1 € = 4.9252 Lei)

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I

Proiect nr. 111 – DN2825 – STARH – Arhitectură, Construcții, Design SRL

Autori principali: Florian Stanciu, Roberta Iulia Frumușelu, Eduard Dumitru Untaru, Cosmin Gălățianu, Octavian Bîrsan, David Sebastian Mihai
Coautori: Maria-Iulia Stanciu, Alexandru Cristian Beșliu, Nela Andrieș, Adelina Marin, Andrei Dobriță, Tudor Stănilă
Colaboratori Specialități: peis. Alexandru Gheorghe

“ Această nouă pădure urbană va avea un impact și va îmbogăți viața locuitorilor, oferind în același timp un cadru durabil pentru evoluții viitoare. Această abordare holistică și coerentă are potențialul și capacitatea de a crea un nou reper pentru orașul Constanța, creând un nou Topos, ce ar putea deveni o ancoră puternică pentru rețeaua de spații verzi a orașului. Poate genera valoare adăugată pe toate planurile – economic, spațial, social, ecologic – în timp ce ar putea deveni o referință și să-și extindă adresabilitatea dincolo de zona metropolitană Constanța către un public național și chiar internațional. Gestul de design îndrăzneț este atât vechi, cât și inovator, deoarece se referă la comunitățile “climax” arhetipale care ar oferi atât adăpost, cât și un nivel de libertate utilizatorilor.”– aprecierea Juriului

PREMIUL II

Proiect nr. 118 – AP0000 – STUDIO 82 SRL

Autori principali: arh. Vlad Sebastian Rusu și arh. Octav Silviu Olănescu
Coautori: arh. Andrada Pinte, arh. Petrică Maier-Drăgan și arh. Andra Vlădoiu
Colaboratori arhitectură: stud. arh. Larisa Laura Latiș și stud. Alex Gabriel Bolasz
Colaboratori specialități: peis. Alexandru Mexi

 Juriul apreciază modul în care fâșia de activități de pe marginea parcului integrează dotările, răspunzând fiecărei condiții specifice a limitei urbane și fiecărei categorii de utilizatori: locuri de joacă, dotări sportive sau grădini comunitare lângă zonele rezidențiale, piață lângă clădirile publice sau parcare publică lângă drumul DN3C. Pe de altă parte, miezul parcului oferă o libertate de utilizare într-un spațiu mai larg, spațiu ce este structurat de o serie de pajiști bine dimensionate ce lasă o suprafață generoasă pentru zonele plantate cu arbori. Juriul valorizează ierarhia clară a acestor spații deschise, diversitatea și dimensionarea lor. Legătura ecologică din centrul parcului este bine integrată fără să devină prea prezentă.” – aprecierea Juriului

PREMIUL III

Proiect nr. 121 – JD1986 – PRÁCTICA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP

Autori Principali: Práctica Arquitectura Y Urbanismo S.L.P. (Jaime Daroca, José Mayoral și José Ramón Sierra)
Colaboratori Arhitectură: Raul Brito, Sarah Aillón, Costan Svinti și Iván Iglesias

 Proiectul propus este ancorat în sistemul verde-albastru, prezent la scara teritoriului, accentuând rolul pe care Valea Peșterii îl are ca element generator de biodiversitate și atractivitate. Propunerea are capacitatea de a putea fi implementată în două faze, oferind de fiecare dată imaginea unui parc și o bună funcționalitate.”  – aprecierea Juriului

MENȚIUNEA I

Proiect nr. 103 – DC2017 – TERA DESIGN STUDIO SRL

Autori Principali: Asocierea S.C. Tera Design Studio S.R.L. – S.C. Tera Arhitectură S.R.L.: Eftime Andrada, Tamara Roseti, Tamara–Maria Popovici, Vlăsceanu Gabriela, Irimia Cristina, Rusu Elena-Delia, Măuță Daniela
Coautori: Gîscă-Chițac Amalia Anastasia

Juriul a apreciat abordarea sensibilă a propunerii care plasează natura în centrul proiectului, subordonându-i gesturile arhitecturale. Conceptul este dezvoltat de proiectarea elementelor naturale și construite, împreună cu o invitație la o descoperire pas cu pas a parcului. Propunerea oferă, de asemenea, o puternică legătură ecologică între cele două zone ale parcului și conexiuni clare cu orașul și zonele învecinate și peste calea ferată, în corelare cu zonele funcționale din imediata sa vecinătate (învățământ, locuințe/cult).”– aprecierea Juriului

MENȚIUNEA II

Proiect nr. 102 – PV2222 – Moldovan M. Miruna BIA

Autori principali: arh. Miruna Moldovan, arh. Ștefania Boca, ing. peis. Andreea Manoilă, arh. Iunia Buricescu, stud. arh. Monica Rusu

„Propunerea aduce un concept bogat, dar foarte clar exprimat, care răspunde cerințelor temei de proiectare. „Miezul natural sălbatic”, așa cum este exprimat în propunere, creează o identitate generală pentru parc. Propunerea este dezvoltată oferind o varietate de tipologii de peisaj și habitate, inclusiv păduri, zone umede, pajiști.”– aprecierea Juriului

MENȚIUNEA III

Proiect nr. 117 – CC1752 – POSTER SRL

Autori Principali: Irina Meliță, Ștefan Simion, Claudia Ileana Trufaș, Cristian Andrei Bădescu
Coautori: Luca Misosniky, Elena Florea
Colaboratori Specialități: peis. Cornelius Gavril

“Propunerea conține o geometrie clară și bine conturată. Propunerea rămâne consecventă conceptului descris detaliat în text, concept care este urmat în fiecare detaliu proiectat. Proiectul propus este bine conectat la vecinătăți și demonstrează o bună înțelegere asupra modului în care parcul poate deveni parte din sistemul verde-albastru la scara teritoriului.” – aprecierea Juriului

Expoziția tuturor proiectelor participante la concurs va putea fi vizitată la Muzeul de Artă Constanța, în Sala de secol XIX, Bulevardul Tomis 82-84, Constanța.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiului Constanța, proprietarul și administratorul spațiilor care vor face obiectul investiției și care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.Concursul a fost organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Filiala Teritorială Dobrogea a OAR, în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții a fost organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

  • arh. peis. Helli Pangalou (GR)
  • arh. Esenghiul Abdul (RO)
  • arh. peis. Victor Dijkshoorn (NL)
  • arh. Mircea Munteanu (RO/BE)
  • arh. Irina Băncescu (RO)
  • arh. urb. Sorin Manea (RO)
  • arh. Răzvan Calota – Reprezentant Autoritate Contractantă

Membri supleanți:

  • arh. urb. Andreea Tănase (RO)
  • arh. Marius Șocarici – Reprezentant al Filialei Teritoriale Dobrogea a OAR (RO)

De asemenea, la jurizare au participat, fără drept de vot, echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

  • arh. Emil Burbea, arh. peis. Mihai Culescu, arh. Radu Ponta – Consilieri profesionali
  • arh. Mirona Crăciun – Consilier concursuri OAR, Coordonator concurs
  • arh. Raisa Parpală – Referent concursuri OAR, Secretar jurizare
  • arh. Ilinca Pop – Referent concursuri OAR
  • urb. Louisiana Stoica – Referent concursuri OAR

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

sau OAR Concursuri:

Contact de Presă:
e-mail: concursuri@oar.archi