2022 Parc DN3C, Constanța

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Anunțuri
Rezumat
Juriu
Premii
Calendar
Organizatori
Documentație
Întrebări și răspunsuri
Rezumat

Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Dobrogea a OAR, alături de Autoritatea Contractantă – Municipiul Constanța, anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Parc DN3C”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării viitorului Parc DN3C din Constanța, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Amplasamentul avut în vedere pentru realizarea parcului se găsește în nord-estul teritoriului administrativ al Municipiului, într-o zonă liberă de construcții care urmează să se dezvolte în baza Planului Urbanistic Zonal – Regenerare și Revitalizare Urbană Zona DN3C (autor SC Agorapolis SRL), comandat de Primăria Municipiului Constanța și aflat în faza de elaborare. Documentația răspunde nevoii de extindere a teritoriului intravilan al Municipiului în baza principiilor unei dezvoltări sustenabile pe patru planuri: social, economic, spațial și ecologic.

Aria de intervenție este delimitată în planurile anexate și poate fi citită ca sumă a două forme neregulate tangente — asemănătoare unui trapez – zona A (aprox. 22ha) și, respectiv, unui triunghi – zona B (aprox.14,5 ha) — întinse de-a lungul unei axe NV–SE. În total suprafața astfel delimitată este de 367.653 mp. Cele două suprafețe corespund celor două etape de implementare ale proiectului. Concurenții trebuie să țină cont de această ordine de implementare și să distribuie diferitele cerințe specifice ale temei de proiectare între cele două etape de implementare, justificând alegerea strategică pe care o propun.

Fiind menit unei mari varietăți de activități, de la contemplare la sport, amenajarea parcului trebuie să genereze spații cu atmosfere variate. Între caracterul pronunțat natural al diferitelor zone și inventivitatea formală propusă prin diverse obiecte sau amenajări, diferitele „locuri” din parc vor defini zone de odihnă de mai scurtă sau de mai lungă durată, care să ofere protecție față de soare, vânturi etc. și care să favorizeze o utilizare cât mai îndelungată a parcului atât de-a lungul zilei, cât și de-a lungul anului.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Constanța, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului. Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR (rev. 2022), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Juriu
Membri supleanți
Vezi CV
arh. Andreea Tănase
România
Vezi CV
arh. Marius Șocarici
Reprezentant al Filialei Teritoriale Dobrogea a OAR
Premii
Premiul I
valoarea contractului de servicii de proiectare estimată la
1 167 750 EUR fără TVA
Premiul II
25 000 EUR fără TVA
Premiul III
15 000 EUR fără TVA
Mențiunea I
8 000 EUR fără TVA
Mențiunea II
7 000 EUR fără TVA
Mențiunea III
5 000 EUR fără TVA
Calendar
26/08/2022
Lansarea oficială a concursului
Data lansării oficiale în SEAP
02/09/2022
Data limită înscrieri vizită sit
03/09/2022
Vizită sit
05/09/2022
Data limită primire întrebări Runda 1
ora 23:59
09/09/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 1
23/09/2022
Data limită primire întrebări Runda 2
ora 23:59
28/09/2022
Data limită răspuns întrebări Runda 2
10/10/2022
Data limită Predare proiecte
ora 16:00
10/10/2022
Analiză formală proiecte
Verificare comisie tehnică
10.10.2022 - 13.10.2022
14/10/2022
Jurizare proiecte
14.10.2022 - 16.10.2022
17/10/2022
Anunț oficial câștigător
Conferință de presă cu Juriul
26/10/2022
Publicarea Galeriei de proiecte pe Site-ul oficial al concursului
18.10.2022 - 26.10.2022
27/10/2022
Data limită depunere contestații
10 zile de la data publicării rezultatelor în SEAP
Organizatori
Consilieri profesionali
Vezi CV
arh. Emil Burbea-Milescu
Vezi CV
arh. Radu Tudor Ponta
Vezi CV
arh. Laura Covaci
Vezi CV
peis. Diana Culescu
Vezi CV
peis. Mihai Culescu