2022 Piața Sfatului – Brașov Central Square

Încheiat
2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

COMUNICAT REZULTATE CONCURS

În perioada 08 – 10 aprilie 2022 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții “Piața Sfatului Brașov Central Square”, competiție lansată oficial pe data de 04 februarie 2022.

Conferința de presă a putut fi vizionată în timp real pe paginile de Facebook: Primăria Municipiului Brașov (https://www.facebook.com/primariabrasov) și OAR Concursuri (https://www.facebook.com/oar.concursuri/).

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei 1.484.700 RON fără TVA

Premiul II: 74.235 RON fără TVA

Premiul III: 39.592 RON fără TVA

În plus, juriul a decis acordarea a două mențiuni onorifice pentru două proiecte având calități remarcabile.

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare:

PREMIUL I – Proiect nr. 101 – FC0607 –STARH – ARHITECTURA, CONSTRUCTII, DESIGN SRL.  

Autori principali: FLORIAN STANCIU / COSMIN GĂLĂȚIANU / EDUARD DUMITRU UNTARU

Coautori: MARIA-IULIA STANCIU, ROBERTA IULIA FRUMUȘELU, ALEXANDRU CRISTIAN BEȘLIU, COSMIN VALENTIN GEORGESCU, OCTAVIAN BÎRSAN, DAVID SEBASTIAN MIHAI, SEBASTIAN COSMIN CIULEI, NELA ANDRIEȘ

 “Discursul general care stă la baza proiectului este construit în jurul unei cercetări a arhetipurilor și a temelor majore ale culturii europene, mai degrabă decât să pornească de la o evaluare detaliată a istoriei sitului – care nu este, totuși, lăsată deoparte, ci este transferată într-o muncă atentă cu structura construită și vizibilă, în timp ce se analizează în continuare detaliile proiectului. Propunerea reflectă potențiala deschidere ulterioară a fațadelor Casei Consiliului și invită casa să  participe la viața pieței și să își ocupe locul care i se cuvine. Ca atare, proiectul reafirmă poziția centrală a Casei Sfatului ca centru de greutate al pieței.”  – aprecierea Juriului

PREMIUL II – Proiect nr. 114 – AA2003ADN BIROU DE ARHITECTURA

Autori principali: ADNBA

Coautori: Andrei Serbescu, Bogdan Bradateanu, Horia Munteanu, Adrian Untaru, Elena Zara, Oana Gramada, Esenghiul Abdul, Andreea Cutieru, Cezara Lorent

Colaboratori arhitectură: Adrian Bratu, Alexandra Iliescu, Loredana Bumbacea, Bianca Aparaschivei, Alina Olteanu, Mihai Toader

“Proiectul se bazează pe o analiză și interpretare atentă a istoriei locale. Relația cu istoria este întruchipată cu delicatețe prin pavajul propus și prin refacerea vechiului curs de apă. Propunerea operează o reactivare a Casei Sfatului și, mai ales, a turnului, prin noua zonă de ședere și intrarea secundară. Toate gesturile arhitecturale sunt marcaje delicate ale unor elemente relevante din punct de vedere istoric”. – aprecierea Juriului

PREMIUL III – Proiect nr. 108 – MP1235Studio 82 SRL în asociere cu Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură

Autori principali: 82 SRL și Vlad Sebastian Rusu Birou Individual de Arhitectură

Coautori: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Maria Cristina Florian, arh. Andrada Pinte, arh. Petrică Maier-Drăgan și arh. Andra Vlădoiu

 “Proiectul este referențial în raport cu toate straturile istorice identificate prin studiul istoric. Acesta creează o topografie continuă, păstrând ceea ce autorii consideră a fi cele mai importante caracteristici reinventate într-un colaj urban, fără o ierarhie clară între aceste elemente. Astfel, recreează prezența apei printr-o nouă fântână și un curs de apă, reia unele aliniamente de arbori vechi în apropierea Casei Sfatului și de-a lungul fațadei nord-est a Pieței, sugerând promenada pierdută de-a lungul acesteia. Copacii de lângă Casa Sfatului subliniază accesul principal, ascunzând însă parțial fațada nord-vestică a clădirii și prezența acesteia în Piață. Joncțiunea cu curtea Honterus nu este subliniată mai mult decât prin articulația trotuarului creată pentru toate celelalte fațade sau proprietăți.”  – aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 104  – CL9178 VOICU & IONITA ARCHITECTS SRL

Autori principali: VOICU & IONITA ARCHITECTS

Coautori: arh. Narcisa Gabriela IONITA, arh. Tiron Laura Ioana, arh Cosmin GANDORE, arh. Vlad Alexandru VOICU

 “Juriul apreciază abordarea sustenabila a proiectului, prin reutilizarea topografiei actuale a spațiului și a anumitor elemente definitorii ale proiectului din anii 1980. Proiectul evidențiază o analiză calitativă atentă a componentelor existente, înlăturând părțile mai puțin funcționale și ameliorându-le pe acelea cu potențial latent. Autorii recunosc statutul de reper consacrat pe care l-a dobândit în timp fântâna arteziană, iar principiul reamenajării ei subliniază valențele ei ca pol de socializare. Soluția dă dovadă de maturitate în acceptarea istoriei recente a urbei, găsind o modalitate de a lucra cu această resursă existentă prin adaptare și nu prin înlocuire.”  – aprecierea Juriului

MENȚIUNE ONORIFICĂ – Proiect nr. 127  – FK3248 STREAMLINE PLANNING SRL în asociere cu PROSPECT SRL

Autori principali: Asocierea STREAMLINE PLANNING SRL & PROSPECT SRL

Coautori: arh. Andrei Fanciali, arh. Matei Niculescu, arh. Tudor Costăchescu, arh. Radu Costăchescu, arh. Andreea-Claudia Boțu

Colaboratori arhitectură: arh. Alexandru Munteanu

Colaboratori specialități: Instalații: ing. Cosmin Bocu; Peisagistica: arh.peis. Ana Horhat

„Una dintre caracteristicile valoroase ale structurii istorice a Cetății – și anume rețeaua de spații publice, conectate prin străzi, pasaje și ganguri – este transformată într-unul dintre puținele gesturi de design care dau putere acestui proiect – prelungirile vizuale ale străzilor și pasajelor de legătură în pavajul Pieței.” – aprecierea Juriului

Obiectivul principal al concursului a fost contractarea de către Primăria Municipiului Brașov a serviciilor de proiectare necesare unei amenajări de bună calitate a spațiului publical Pieței Sfatului, în acord cu valorile sedimentate aici într-o lungă perioadă de timp.

Expoziția tuturor proiectelor participante la concurs va putea fi vizitată la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri  (CATTIA), Strada Institutului 35, Brașov – etaj 1.

Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiului Brașov, proprietarul și administratorul spațiilor publice care vor face obiectul investiției și care va deveni beneficiarul contractului rezultat în urma acestui concurs.

Concursul a fost organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Filiala Teritorială Brașov – Covasna – Harghita a OAR, cu sprijinul Băncii Mondiale și în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții a fost public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții a fost organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. Josep Miàs
 • arh. Phillipe Prost
 • arh. José Mayoral
 • arh. Miruna Stroe
 • arh. Johannes Bertleff
 • arh. Köllő Miklós – Reprezentant al Filialei Teritoriale Brașov-Covasna-Harghita a OAR.
 • arh. Ștefan Bâlici – Președintele Juriului

Membri supleanți: 

 • arh. Marilena Manolache –    Arhitect Șef al Municipiului Brașov
 • arh. Dragoș Popescu

De asemenea la jurizare au participat, fără drept de vot echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România:

 • arh. Emil Burbea și arh. Radu Ponta – consilieri profesionali
 • arh. Mirona Crăciun – consilier concursuri, coordonator concurs
 • arh. Ilinca Pop – referent concursuri, secretar jurizare
 • arh. Andreea Duminică – referent concursuri
 • arh. Iulia Cucu – comunicare concursuri
 • arh. Raisa Parpală – colaborator concursuri

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

și în limba Engleză:

De asemenea, vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

https://www.facebook.com/OARNational/

sau OAR Concursuri:

https://www.facebook.com/oar.concursuri/