2020 Reclaiming the River, București

Încheiat
1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

REZULTATELE JURIZĂRII CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE SOLUȚII RECLAIMING THE RIVER

În perioada 21 – 23 august 2020 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul Internațional de Soluții „Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu – RECLAIMING THE RIVER”, competiție lansată oficial pe data de 21 mai 2020. Autoritatea Contractantă este Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, proprietarul și administratorul spațiilor publice ce fac obiectul investiției. Organizatorul concursului este Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (OAR-B) prin Anuala de Arhitectură București în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România (OAR).

Luni, 24 august 2020, începând cu ora 11:00, pe Strada Academiei 18-20, în curtea interioară a Librăriei Cărturești – Modul a fost găzduită conferința de presă pentru anunțarea câștigătorilor.

PREMIILE ACORDATE

PREMIUL I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 RON, fără TVA
PREMIUL II:  33.613,44 RON
PREMIUL III: 18.907,56 RON

În urma deliberărilor juriului au fost selectate proiectele câștigătoare și anume:

PREMIUL I

Proiect nr. 58 – HH4356 – SC PATRULIUS ȘI ASOCIAȚII SRL

Autori principali: Arh. Oana MOGA, Arh. Jacqueline CUZINO, Arh. Șerban PATRULIUS

Coautori: Ing. Peisagist Alexandru BALAȘ , Arh. Cristina MARCU

Colaboratori arhitectură: Arh. Cristina DINU,  Arh. Alexandra PISLARU, Arh. Nicoara STOENESCU, Toma ARANGHELOVICI, Andreea STANCIU, Andarda VIJAICA

Colaboratori specialități: ing. Valentin Archip – inginer structură

Planșa 1
Planșa 2
Planșa 3
Planșa 4

”Proiectul își bazează intervenția pe o analiză cuprinzătoare a țesutului urban, dezvoltându-și logica contextuală plecând de la nivelul macro al orașului înspre nivelul micro al zonei de studiu. Râul Dâmbovița nu își utilizează în prezent potențialul de generator de activități urbane. Proiectul propune două intervenții concentrate care abordează soluții pentru îmbunătățirea calității urbane. Pentru a crește conexiunile pietonale peste râu și pentru a transforma malurile Dâmboviței într-un ecosistem viu, soluția propune o grădină verticală.

Podurile sunt amplasate în locuri strategice și dimensionate să întrețină interacțiune socială, funcționând ca scene în aer liber și spații pentru evenimente spontane. Grădina este susținută de jardiniere agățate ce preiau nivelul dinamic al apei. Cele două intervenții luate împreună oferă un cadru pentru interacțiune liberă, mai degrabă decât o intenție definitivă de folosire a spațiului.

Juriul apreciază claritatea conceptului prezentat, în mod special prin identificarea condițiilor cheie ce necesită a fi transformate pentru o funcționare de succes a zonei. Caracterul intervențiilor prezentate este în același timp minimalist și direct, distingând-se dintre celelalte proiecte prezentate ce se bazează pe o multitudine de intervenții și mobilier urban, pierzând-și semnificația conceptuală.” – aprecierea Juriului

PREMIUL II

Proiect nr. 54 – BI2024 – S.C. BAZA. Deschidem orașul SRL în parteneriat cu INTERSCALAR V.O.F., Olanda, reprezentant Claudiu FORGACI, coautori

Autori principali: Emilia Maria Duda

Coautori: Matei Bogoescu, Dragoș Dordea, Claudiu Forgaci, Teodora Ganea, Ana Dincă, Zenaida Elena Florea, Andrei Cumpănășoiu

Colaboratori arhitectură: Anca Ioana Forgaci, Judit Taraba

Planșa 1
Planșa 2
Planșa 3
Planșa 4

”Propunerea prezintă o înțelegere complexă a Temei. Intervențiile propuse și viziunile pe termen lung sunt susținute de o înțelegere detaliată și elaborată a contextului. Proiectul identifică și contextualizează traversările existente și propuse, punând accent pe importanța creșterii coeziunii sociale între diferitele cartiere. Posibilitatea de a extinde platformele prin poduri ce contribuie la conectarea malurilor este apreciată în mod special. În același timp, însă, transformarea platformelor în poduri nu este detaliată în propunere.” – aprecierea Juriului

PREMIUL III

Proiect nr. 53 – CO3110 – SC ART TEST DESIGN SRL

Autor principal: ION JUSTIN BARONCEA

Coautori: CRISTINA GINARA, IOANA NANIS, ALEXANDRU IVANOF

Colaboratori arhitectură: ANDREI ANGELESCU, EMANUEL BIRTEA, IULIA PANAIT, ALEXANDRU VOICU

Planșa 1
Planșa 2
Planșa 3
Planșa 4

”Propunerea este ca un „ghid de implementare” practic și aplicat prin care rîul este recuperat prin flotoare conectate. Aceste poduri temporare susțin diverse activități și o utilizare a suprafeței apei pentru activități culturale și de loisir.

Prezentarea grafică este originală și specifică unui ghid de implementare narat, atît din perspectiva constructorului, dar mai ales din cea a utilizatorilor, pe care proiectul vine să îi susțină. Propunerea acordă atenție detaliilor tehnice necesare pentru o mai bună accesibilitate și utilizare. Prin modularitate, proiectul poate răspunde bine diferitelor ajustări și negocieri ulterioare, evitând riscul unei forme definitive de a fi acceptată sau nu de către utilizatori. Aceasta constituie o invitație la dialog la diferite scări de interacțiune socială, acționând ca un catalizator al aproprierii intervențiilor de către utilizatori. În concluzie, proiectul acționează ca un scurtcircuit urban ce provoacă o negociere permanentă a spațiilor publice și comune din oraș.” – aprecierea Juriului

Miza acestui concurs a fost adresarea unei problematici majore a orașului prin intervenții de mică anvergură, dar care să reușească să refacă organicitatea legăturilor în contextul urban imediat.

Concurenții au fost încurajați să reflecteze asupra relației dintre natural și antropic, pe care forma actuală a râului o generează, prin soluții care să pună în balanță atât elementele istoriei, inclusiv cea de data recentă, cât și rezolvările tehnice inovatoare din perspectiva managementului ecologic al apei sau introducând tematica biodiversității și considerând râului ca un posibil culoar ecologic.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – U.I.A., prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă, conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membrii titulari

  • arh. Jette Cathrin Hopp – Președintele Juriului
  • peisagist Victor Dijkshoorn
  • arh. Marius Cătălin Moga
  • peisagist Vera Dobrescu
  • arh. Mihai Vărzan

Membri Supleanți

  • arh. Alex Axinte

Echipa de organizare din partea Ordinului Arhitecților din România: arh. Ana Maria Zahariade – vicepreşedinte OAR Concursuri, arh. Mirona Crăciun – coordonator departament OAR Concursuri, arh. Ilinca Pop – secretar jurizare, arh. Iulia Cucu – comunicare concursuri. Echipa de organizare din partea Filialei București a Ordinului Arhitecților din România: arh. Emil Ivănescu – coordonator concurs, arh. Raluca Vișinescu – consultant profesional, arh. Sabrina Ahmad – secretariat concurs.

Galeria cu toate proiectele participante va fi disponibilă on-line începând cu data de 26 august în Galeria de Proiecte.

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

sau OAR Concursuri:

_____________________________

Contacte de Presă:

Iulia CUCU (responsabil comunicare)
e-mail: concursuri@oar.archi
tel: (+4) 0730.092.199