Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 525/1996 – Punct de Vedere OAR

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

CĂTRE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI  FONDURILOR EUROPENE

În atenția: Domnului Secretar de Stat, Ciprian Lucian ROSCA

Doamnei Director General, Diana ȚENEA

Spre știință: Doamnei Iulia MATEI, Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul

Având în vedere importanța deosebită a Regulamentului general de urbanism, atât pentru proiectant cât și pentru mediul construit din România, vă transmitem în cele ce urmează punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România (OAR) cu privire la Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, lansat în consultare publică de MDRAPFE în data de 23.06.2017, precum și o serie de observații și amendamente punctuale.

Așa cum reiese din Art. 1 alin. (1) al Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, acest regulament reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului. Totuși în propunerea de modificare a prezentului regulament, se regăsesc o serie de cerințe specifice și neconforme cu realitatea urbană actuală. De asemenea, aceste cerințe impun un grad ridicat de uniformitate la nivelul întregii țări, neluând în calcul impactul diferențiat al factorilor economici, sociali, demografici, istorici și de identitate culturală asupra fiecărei regiuni/ localități. Considerăm că regulamentul trebuie să aibă un caracter de generalitate astfel încât să asigure flexibilitatea necesară și să poată fi aplicabil tuturor realităților din teritoriu, fie că este vorba de mediul rural sau urban, de zone mai dens sau mai puțin populate sau dezvoltate din punct de vedere economic. Amintim pe această cale că rolul principal al acestui regulament este acela de a asigura premisele unei dezvoltări durabile, evitând suprareglementarea.

De asemenea, cunoscând că ar putea exista și alte puncte de vedere, în temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă rugăm să organizați o dezbatere publică având ca temă acest proiect de H.G., în cadrul căreia să fie discutate propunerile noastre, cu participarea factorilor interesați și organizațiilor profesionale din domeniu.

Cu stimă,

Președinte,

arh. Șerban ȚIGĂNAȘ

  • INIȚIATOR Guvern
  • STADIU în dezbatere
  • DATA PUBLICĂRII 23.06.2017
  • CORELĂRI