Reglementări tehnice privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995

6 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND CERINȚELE STABILITE PRIN LEGEA NR. 10/1995 A CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

ndicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
 Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții. B.C.nr.5-8/1993  
RRS 1-1994Regulament privind metodologia de inventariere a construcțiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic. B.C. nr.6/1995 
C 253/1-1994Instrucțiuni tehnice de proiectare și execuție a elementelor de construcții și de instalații pentru camere curate utilizate în domeniul sănătății (spitale, laboratoare și industria farmaceutică). B.C. nr.7/1995 
C 253/0-1994Instrucțiuni tehnice de proiectare și executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătății (spitale, laboratoare și industria farmaceutică). B.C. nr.7/1995 
P 136-1995Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. B.C.nr.10/1995 
NP 006-1996Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerințele utilizatori. B.C.nr. 2/1997 
NP 008-1997Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară. B.C.nr.10/1997  
ST 017-1997Specificație tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea și întreținerea căilor de comunicații orășenești și comunale în scopul satisfacerii cerințelor de calitate. B.C. nr.4/1998 
NC 001-1999Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995. B.C. nr.1/2001 
PCC 003-1999Proceduri pentru atestarea conformității produselor destinate construcțiilor la furnizor: ancoraje și blocaje pentru precomprimarea betonului. Ordinul înB.C.nr.13/2001 și B.C. nr.14-15/2000 
GT 024-1999Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive și nedistructive). Cerințe de calitate. Ordin în:B.C.nr.13/2001B.C. nr.5/2003B.C.nr.5/2003  
GE 040-1999Ghidul primarului și al consilierilor locali. Soluții constructive pentru realizarea locuințelor în mediul rural cu respectarea cerințelor din legea10/1995. B.C.nr.14/1999 
NP 068-2002Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare. B.C.nr.13/2003 
NP 079-2002Normativ privind cerințele de calitate pentru unități funcționale de cazare (camere, garsoniere și apartamente) din clădiri hoteliere. B.C.nr.12/2003   
NP 065-2002Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995. M.Of., p I, nr.nr.944/23.12.2002B.C. nr.2/2003 
NP 066-2002Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995. M.Of., p I, nr.945/23.12.2002B.C. nr.9/2004 
GT 051-2002Ghid de interpretare a cerințelor esențiale ale construcției în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcții. B.C.nr.23/2003 
GT 058-2003Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații de ventilare-climatizare. M.O., p I, nr.877/10.12.2003B.C.nr.22/2004își încetează valabilitateaGT 020-1998 Volumul V
GT 059-2003                     Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri. M.O., p I, nr.867/5.12.2003B.C.nr.22/2004își încetează valabilitateaGT 020-1998 Volumul E
GT 060-2003Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de încălzire centrală. M.Of., p I, nr.877/10.12.2003B.C.nr.23/2004își încetează valabilitateaGT 020-1998-Volumul I
GT 063-2004Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru instalații sanitare din clădiri. M.Of., p I, nr. 375bis/04.05.2005B.C. nr.9/2006își încetează valabilitateaGT 020-1998-Volumul I
NP 102-2004Normativ pentru proiectarea și montajul pereților cortină pentru satisfacerea cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995. M. Of., p I,nr. 369bis/03.05.2005B.C. nr.7/2005orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
GT 047-2002Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T320, S+P+4E și seriile T836, T835, S+P+8E. B.C. nr.17-18/2004 
GT 045-2002Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 și 1400, S+P+3E-panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT. B.C.nr.10/2004 
GT 046-2002Ghid cuprinzînd soluții cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, la clădiri de locuit cu S+P+4E, executate pe baza de proiecte tip (cu pereți structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A. B.C. nr.11-12/2004 
 Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren. M. Of., p I ,nr. 207bis/07.03.2006 orice dispoziții contrare se abrogă
 Îndrumar privind educația și protecția elevilor în caz de cutremur.  M.Of., p I , nr. 9bis/ 08.01.2007 B.C.nr.24/2006  
   PCC-022:2008  Procedură privind controlul de stat la producerea și livrarea betonului. M.Of., p I, nr.816/05.12.2008   
ST 051-2013Specificație tehnică privind produse pentru construcții. Caracteristici esențiale, niveluri și clase de performanțăM.Of., p I, nr.594bis/23.09.2013  
NP 135-2013Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilate.M.Of., p I,nr.807bis/19.12.2013  
ST 052-2014Specificație tehnică privind  cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului.M.Of., p I,nr.354bis/22.05.2015  
PCC 018-2015Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri.M.Of., p I,nr.459bis/25.06.2015  
PCC 019-2015Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri și aeroporturi.M.Of., p I,nr.485bis/2.07.2015  
PCC 020-2015Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor.M.Of., p I,nr.485bis/2.07.2015  
PCC 021-2015Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea și fasonarea barelor de oțel beton folosite în construcții.M.Of., p I,nr.485bis/2.07.2015  
PCC 022-2015Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi.M.Of., p I,nr.354bis/22.05.2015  
PCC 023-2015Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul și punerea în opera a betonului.M.Of., p I,nr.459bis/25.06.2015  
PCC 024-2015Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea și finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi și fundații speciale.M.Of., p I,nr.501bis/08.07.2015