Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND FOLOSIREA ȘI REPARAREA UTILAJELOR PENTRU CONSTRUCȚII-MONTAJ CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinulConstrucțiilorNr./datăObs.
U 6-1978Normativ privind lucrul utilajelor de construcții pe timp friguros. B.C.nr.5/1979își încetează valabilitateaU 6–1961
U 10-1980Normativ privind dotarea cu mașini, scule și dispozitive a muncitorilor în construcții. B.C. nr.6/1981 
U 8-1982Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubrifianți și materiale de întreținere pentru utilaje de construcții. B.C. nr.1/1983 șiB.C. nr.4/1985își încetează valabilitateaU 8-1978
U 9-1982Normativ pentru repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru construcții cod 42; 611.5; 65. B.C. nr.1/1983își încetează valabilitateaU 8-1978
C 214-1983Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2. B.C. nr.11/1983 
U 9/2-1985Normativ privind întreținerea și repararea uneltelor, sculelor și dispozitivelor folosite în construcții. B.C. nr.9/1985își încetează valabilitateaU 9–1982
U 11-1987Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcții. B.C. nr.7/1987își încetează valabilitateaU 11–1983
U 3-1989Instrucțiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcții din codurile 42, 611-5 și 650-658, prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor. B.C. nr.2/1989  
GE 001-1996Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri.  B.C. nr.4/1997 
GE 002-1996Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe șenile de cauciuc. B.C. nr.4/1997 
GE 002-1996Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe șenile de cauciuc. B.C. nr.4/1997  
IM 004-1996Metodologia privind elaborarea cerințelor pentru mijloace tehnice și echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcții.  B.C. nr.1/1997  
ST 006-1996Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calității construcțiilor, a protecției vieții, a asigurării în exploatare și a protecției mediului ambiant. B.C. nr.14/1997  
ST 007-1996Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea calității construcțiilor, a protecției vieții și a sănătății, a siguranței în exploatare și a protecției mediului ambient. B.C. nr.2/1997  
 Metodologia de calcul a producției echivalente realizate de mașinile și utilajele de construcții și a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcții. B.C. nr.12/1985 
NE 003-2015Indrumar privind mentenanță echipamentelortehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calității lucrărilor de   de construcții. M.Of., p I,nr.363bis/26.05.2015  își încetează aplicabilitateNE 003-1997