Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor și regularizărilor de râuri

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE, AMENAJĂRILOR ȘI REGULARIZĂRILOR DE RÂURI CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
 GE 027-1997  Ghid pentru proiectarea și execuția lucrărilor de apărare și consolidare a taluzurilor la canale și diguri. B.C. nr.12/2001 
GE 049-2002Ghid de execuție, exploatare și postutilizare a construcțiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcționali. B.C. nr.19/2003  
GP 076-2002Ghid de proiectare privind siguranța în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră. B.C.nr.7/2003 
GE 048-2002Ghid privind întreținerea și exploatarea în siguranță a construcțiilor și instalațiilor de la prizele de apă. B.C.nr.7/2003 
MP 023-2002Metodologie privind determinarea infiltrațiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigație si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. B.C. nr.7/2003 
NP 078-2002Normativ de proiectare privind protecția cheiurilor la acostarea navelor. B.C. nr.16-17/2003 
NP 077-2002Normativ de proiectare antiseismică a construcțiilor de acostare gravitațională.  B.C. nr.16-17/2003 
 GE 050-2002Ghid de elaborare a conținutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităților privind amenajările portuare si căile navigabile. B.C. nr.16-17/2003 
NP 087-2003Normativ pentru urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice.M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003B.C. nr. 13/2004 
NP 090-2003Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor.M.Of., p I, nr.771/04.11.2003B.C.nr.13/2004 
GP 086-2003Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acțiunii asupra construcțiilor portuare, maritime și fluviale. Ordin în:M.Of., p I, nr.786/07.11.2003B.C. nr.15/2004 
GP 084-2003Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă.Ordin în:M.Of., p I, nr.786/07.11.2003B.C.nr.2/2004 
GP 085-2003Ghid pentru proiectarea căilor navigabile.M.Of., p I, nr.786/07.11.2003B.C. nr.17-18/2004 
GP 103-2004Ghid de proiectare și execuție privind realizarea și menținerea prin înnisipare artificială a plajelor.    M.Of., p I, nr.334 bis/20.04.2005B.C.nr.5/2006orice dispoziție contrară se abrogă
NP 106-2004Normativ privind proiectarea porturilor fluviale.M. Of., p I, nr.332bis/20.04.2005B.C. nr.4/2005orice dispoziție contrară se abrogă
GT 064-2011Ghid privind echiparea construcțiilor hidrotehnice de retenție cu aparatură de măsură și control.M. Of., p I , nr. 129bis/22.02.2012  
NP 132-2011Normativ privind analiza și evaluarea riscului asociat barajelor.M. Of., p I , nr. 659 bis/18.09.2012  
NP 129-2011Normativ privind stabilirea debitelor și volumelor maxime pentru calculul construcțiilor hidrotehnice de retenție. M. Of., p I , nr. 784bis/21.11.2012  
NP 131-2011Normativ privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor. M.Of., p I, nr. 784bis/21.11.2012   
NP 130-2013Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție. M.Of., p I, nr.586 bis /16.09.2013B.C. nr.15/2013 
NP 076-2013Normativ de proiectare, executie si evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. M.Of., p I, nr.723bis/25.11.2013 își încetează aplicabilitatea NP 076-2002 
GP 125-2014Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicații în hidrotehnică și transporturi. Alcătuire constructivă, calcul sprijinirii și cămășuielii. M.Of., p I, nr. 788bis/29.10.2014  
GP 126-2014Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru și definitive, la construcțiile hidrotehnice.M.Of., p I, nr. 782bis/28.10.2014  
NP 136/1-2014Normativ privind evaluarea stabilității la alunecare a barajelor de beton.M.Of.,pI, nr. 781bis/27.10.2014  
GP 127-2014Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015