Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE, AGROZOOTEHNICE ȘI DE IRIGAȚII CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
P 117-1983Norme tehnice privind proiectarea spațiilor social-sanitare pentru construcții industriale. B.C. nr.5-6/1983 
P 17-1985Normativ privind proiectarea stațiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. B.C.nr.9/1985 
P 71-1986Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale. B.C. nr.11/1986 
NP 004-2003Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule.(revizuire și comasare cu NP 004/1-99) M.Of., p I, nr.34 bis/13.01.2006 își încetează aplicabilitateaNP 004-2000,NP 004/1-2000,
NP 004-2003 completareM.Of., pI, nr. 680/08.08.2006
GP 107-2004Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice . M.Of., p I, nr. 448bis/26.05.2005B.C. nr.3/2006orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea