Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAȚII CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
C 187-1978Instrucțiuni tehnice pentru folosirea în construcții a produselor din bazalt topit și recristalizat. B.C. nr.12/1978  
C 216-1983Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcțiilor subterane și bazinelor. B.C. nr.5/1984 
C 142-1985Normativul pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații. B.C. nr.9/1985 
C 163-1987Instrucțiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanșarea rosturilor elementelor de construcții. B.C. nr.5/1987 
 P 121-1989Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor de protecție acustică și antivibrativă la clădiri industriale. B.C. nr.11/1988modificări și completări laP 121-1989
P 123-1989Instrucțiuni tehnice privind proiectarea și executarea sălilor de audiție publică din punct de vedere acustic.   B.C. nr.3-4/1991 
C 233-1990Instrucțiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile nețesute a conductelor și aparatelor din instalații termice. B.C. nr.5/1991 
GE 025-1997Ghid pentru refacerea etanșeității rosturilor la clădirile civile cu fațade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat. B.C. nr.13/1997 
GP 058–2000Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit. B.C. nr.13/2001B.C. nr.2/2002 
C 107/0-2002Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice de clădiri, indicativ (revizuire C 107/82). B.C. nr.8/2003 
NP 040-2002Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri.M.Of., p I, nr.776bis/05.11.2003B.C. nr.15/2006  șiB.C. nr.24/2004își încetează aplicabilitateaC 246-1993
C 107/6-2002Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcție.   B.C. nr.14/2002 
C 107/7-2002Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. B.C. nr.8/2003 
GT 039-2002Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitățile funcționale ale clădirilor existente.  B.C. nr.8/2003 
GT 040-2002Ghid  de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcție la clădiri existente, în vederea reabilitării termice. B.C. nr.5/2003 
GE 047-2002Ghid privind utilizarea chiturilor la etanșarea rosturilor în construcții. B.C. nr.6/2003 
MP 022-2002Metodologie pentru evaluarea performanțelor  termotehnice ale materialelor și produselor  pentru construcții. B.C. nr.5/2003 
GT 043-2002Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente. B.C.nr.5/2003 
GT 044-2002Metodologie privind determinarea permeabilității la apă a finisajelor  și protecțiilor anticorozive aplicate pe suprafețele elementelor de construcții.           B.C.nr.6/2003 
NP 064-2002Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice.M.Of., p I, nr.576bis/12.08.2003B.C. nr.15/2006își încetează aplicabilitateaC 234-1991
 C 107/1-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.M.Of., p I, nr.1124bis/13.12.2005B.C. nr.2-3/2007*modificare Partea 1 și Partea a 2-a**modificare/completareC 107/3
C 107/1-2005 completare 1M.Of., p I, nr.820/8.12.2010
C 107/1-2005 completare 2M.Of.650bis/12.09.2012
GP 114-2006Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP și SBS.M.Of., p I, nr.928/15.11.2006B.C. nr.23/2006 orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea 
 NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor.M.Of., p I, nr.910/08.11.2006B.C. nr.23/2006orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
C 125-2013 Normativ privind acustica în construcții și zone urbane.M.Of., p I, nr.812bis/20.12.2013 P 122-89, GP 0001-96își încetează aplicabilitatea și C 125-05 (revizuire C 125-1987) se abrogă