Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PROTECȚIE A CONSTRUCȚIILOR ȘI INSTALAȚIILOR CONTRA AGENȚILOR CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
I 14-1976Normativ pentru protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate. B.C. nr. 2/1976 
 C 170-1987 Instrucțiuni tehnice pentru protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale și industriale. B.C. nr. 6/1987 
 C 225-1987 Norme tehnice privind protecția anticorozivă a cablurilor și toroanelor din oțel pentru construcții cu armături exterioare și construcții suspendate. B.C. nr. 6/1987 
PC 1/1-1993Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare și metode de remediere și protecție anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. B.C.nr. 8/1994  
P 127-1994Norme tehnice de proiectare și execuție a protecției anticorozive și izolației termice la coșurile din beton armat monolit.  B.C. nr.10/1994 
GP 013-1996Ghid privind proiectarea, execuția și asigurarea calitații pardoselilor la construcții în care se desfășoară activități de producție. B.C. nr. 7/1985 
GP 030-1998Ghid de proiectare, execuție, exploatare și intervenții pentru protecțiile anticorozive ale construcțiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre și fire sintetice. B.C. nr.13/1999 
GP 033-1998Ghid de proiectare și execuție pentru realizarea intervențiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune. B.C. nr.13/1999 
GP 036-1998Ghid de proiectare, execuție și exploatare privind protecția anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării și epurării apelor industriale.  B.C.nr. 5/1999 
 GE 045-2002Ghid privind execuția lucrărilor de stopare a igrasiei pereților construcțiilor cu membrane izolatoare rigide. B.C.nr. 13/2003 
GM 018-2003Ghid privind investigarea și diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat și oțel situate în medii agresive.   B.C. nr. 6/2004  
 GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor situate în medii agresive. B.C.nr.6/2004 
GE 054-2006Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecțiilor anticorozive la construcții din oțel. Măsuri de intervenție. M. Of., p I,  nr.893 bis/02.11.2006 B.C.nr.22/2006Își încetează valabilitateaGP 035-98, cap. c,
GP 070-2002Ghid de proiectare, execuție și exploatare a protecțiilor anticorosive pentru rezervoare din oțel îngropate. B.C.nr.6/2003 
ST 050-2006Specificație tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcții.M.Of., p I, nr.942/22.11.2006B.C.nr.23/2006orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
GP 121-2013Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii.M. Of., p I,  nr. 120bis/08.02.2014 își încetează aplicabilitateaGP 111-04,GE 053-04,GP 072-2002
GE 030-2014Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială).M.Of., p I, nr.180/13.03.2014  își încetează aplicabilitateaGE 030-1997  
ST 049-2014Specificație tehnică privind protecția elementelor de construcții din lemn împotriva agenților agresivi. Cerințe, criterii de performanță și măsuri de prevenire și combatere.M.Of., p I, nr.318/11.05.2015  C 46-1986 își încetează aplicabilitatea, și ST 049-2006 se abrogă