Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea organizării lucrărilor de construcții-montaj

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA ORGANIZĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObservații
C 16-1984Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente. B.C. nr.6/1985își încetează valabilitateaC 16-1979 
P 82-1986Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, executarea și întreținerea drumurilor de șantier. B.C. nr.5/1986își încetează valabilitateaP 82-1983
GE 031-1997Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcții-montaj, inclusiv instalațiile aferente construcțiilor, cât și pentru lucrări de reparații. B.C. nr.11/1997 
PCC  002-1999Proceduri pentru atestarea conformității produselor destinate construcțiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.  B.C. nr.8/2001