Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND CALCULUL CONSTRUCȚIILOR ȘI ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
NP 028-1978Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanțelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcțiilor. B.C. nr.11/1979 
P 83-1981Instrucțiuni tehnice pentru calculul și alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oțel. B.C. nr.10/1981P 98–1974 își încetează valabilitatea
NP 033-1999Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). B.C.nr.3-4/2000 
GP 042-1999Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). B.C.nr.3-4/2000 
NP 055-2001Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social/culturale, agrozootehnice  și industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks și Tc la nivelul unităților administrativ teritoriale. B.C. nr.9/2002O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anuleazăO.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002
GP 101-2004Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor.M.Of., p I, nr.874bis/24.09.2004  
MP 036-2004Metodologie privind calculul sistemelor de protecție   seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.M.Of., p I, nr.1002bis/01.11.2004    
MP 026-2004Metodologie de elaborare a hărților de hazard seismic local pentru localități urbane-H.S.L.L.U.M.Of., p I, nr.1221bis/20.12.2004  
GT 053-2004Ghid privind adaptarea scării de intensități seismice europene EMS -98 la condițiile seismice ale României și la necesitățile inginerești.M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004  
GT 054-2004Ghid privind constituirea, întreținerea și utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mișcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 și 1990, obținute în rețeaua seismică națională INCERC.M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004  
GT 055-2004Ghid privind constituirea, întreținerea și utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obținute pe clădiri instrumentate seismic în rețeaua seismică națională.M.Of., p I, nr.882bis/27.09.2004  
NormativNormativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.M.Of., p I, nr.132bis/11.02.2005  
CR 1-2.1-2005Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acțiuni.M.Of., p I, nr.179bis/24.02.2006B.C.nr.18/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
CR 1-2.2-2005Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip.M.Of., p I, nr.179bis/24.02.2006B.C.nr.23/2006intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea
P 100-1/2006Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006.M.Of., p I, nr.803bis/25.09.2006 M.Of., p I, nr.850bis/11.12.2007B.C.nr.11-12/2007 și 13-14/2007B.C. nr.12-13/2006 șiB.C.nr.5/2005Obs.A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013se abrogă P 100/1-2004
P 100-1/2006 completare
ME -003/2007Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței post seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție.M.Of., p I, nr.562bis/16.08.2007B.C. nr.8/2007își inceteaza valabilitateaME 003-1999
P 100-3/2008Cod de proiectare seismică” Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.M.Of., p I, nr.647 bis/01.10.2009 M.Of., p I, nr.161 bis/05.03.2014B.C. nr.10-11/2010  P 100-92, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea
P 100-3/2008completare
CR 1-1-3-2012Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.M.Of., p I, nr.704bis/15.10.2012 M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013 B.C.nr.10/2012se abrogaCR 1-1-3-2005 *completare cu anexele D și E   
CR 1-1-3-2012completare
CR 0-2012Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor.M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013B.C.nr.10/2012se abrogăCR 0-2005  *completare cu anexele B și C
CR 0-2012completare
CR 1-1-4-2012Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013B.C.nr.11/2012se abrogăNP 082-2004**completare cu anexele E și F   
CR 1-1-4-2012completare
CR 2-1.-1.1/2013Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat.M.Of., p I, nr.583 bis/13.09.2013B.C.nr.10/2013se abrogăCR 2-1.-1.1/2005intră în vigoare la data de 1.01.2014
P 100-1/2013Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.M.Of., p I, nr.558bis/03.09.2013B.C.nr.3-4/2013P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente
GP 128-2014Ghid pentru calculul și proiectarea la acțiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare și depozitare în spații comerciale.M.Of., p I, nr.214bis/31.03.2015  
C 254-2017Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate”.