Reglementări tehnice privind documentațiile de urbanism

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică” respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
 Regulamentul general de urbanism.M.Of., p I,nr. 149/16.07.1996  
GP 038-1999Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General.M.Of., p I,nr.187/30.04.1999  
GM 010-2000Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal.M.Of., p I,nr.399/25.08.2000   
GM 009-2000Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu.M.Of., p I,nr.345/25.07.2000   
 Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.M.Of., p I,nr. 263/16.04.2003  
 Metodologie de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.).M.Of., p I,nr.125bis/11.02.2004  
 Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.M.Of., p I,nr. 47/19.01.2011