Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA CU NORMATIVELE PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
C 178-1976Instrucțiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. B.C. nr.11-12/1976 
C 29-1979Instrucțiuni tehnice departamentale pentru proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. B.C. nr.11/1979 
C 168-1980Instrucțiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire și a nisipurilor prin silicatizare și electrosilicatizare. B.C. nr.12/1980își încetează valabilitateaC 168–1974
C 218-1984Instrucțiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. B.C. nr.8/1984 
C 29-1985Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I….VI). B.C. nr.8/1985își încetează valabilitateaC 29–1977 cap.1; 2 – parțial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 și 8, tabelele 1.1; 1.2 și anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 și 8.3 din „Normativul privindconsolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.
C 169-1988Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale. B.C. nr.5/1988își încetează valabilitateaC 169–1983 
P 134-1995Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice. B.C. nr.9/1995  
GE  028-1997Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical. B.C. nr.11/1998înlocuiește parțialC 29–1977
GE 026-1997Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor. B.C. nr.5/1998