Reglementări tehnico-economice și metodologice

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

LISTA DOCUMENTELOR DE REGLEMENTARE TEHNICO-ECONOMICĂ ȘI METODOLOGICĂ CU LINK-URI CĂTRE DOCUMENTELE SCANATE.

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”, respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

Indicativ reglementare tehnicăDenumire reglementare tehnicăMonitorul Oficial al RomânieiNr./datăBuletinul ConstrucțiilorNr./datăObs.
 Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții. M.Of., p I, nr.397/09.06.2003   
 Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcțiilor. B.C.nr.12/1992  
 Metodologie de calcul dinamic a valorii investițiilor. B.C.nr.12/1992 
 Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor. B.C. nr.4/1996  
GV 001/0-1995Metodologia pentru evaluarea clădirilor și construcțiilor speciale din grupele 1 și 2 de mijloace fixe. B.C.nr.13/1995 
IM 003-1996Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR). B.C. nr.1/1997 
 Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.M.Of., pI, nr.352 /10.12.1997M.Of., pI,  nr. 691/10.10.2008   
P 135-1999Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 “Construcții speciale”. B.C.nr.2/2000 
Gex 004-2000Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluții reprezentative de consolidare. B.C. nr.2/2001 
P 91/1-2002Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice. B.C.nr.10/2003  
NTLH 021Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor.M.Of.,  pI, nr.427/19.06.2002  
NTLH 022Metodologie de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare.M.Of., pI, nr.427/19.06.2002  
NTLH 023Metodologie privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor care realizează depozite de deșeuri industriale.M.Of., p I, nr.427/19.06.2002  
GT 033-2001Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalații (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor românești cu cele din Uniunea Europeană.M.Of., p I, nr.97/17.02.2003Broșură ICECON  
 Metodologie privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice de reglementare în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat. Ordinul M.L.P.T.L.nr.542/08.04.2003publicat în M.Of., p I, nr.269/17.04.2003 O.M.T.C.T. nr.1410/10.08.2004publicat în M.Of., pI, nr.782/25.08.2004 O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006 publicat în M.Of., pI, nr.829/09.10.2006OrdinulM.L.P.T.L.nr.542/08.04.2003publicat și în B.C.nr.11/2003        *modifică  art. 2 **modificăart. 6 alin. (2) lit. i) 
GP 090-2003Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații. Caietul IV: Instalații interioare.Ordin în:M.Of., p I,nr.61/23.01.2004 B.C.nr.18/2005  
 PAT 1- 2004 PAT 2- 2004 PAT 3- 2004Proceduri privind agrementul tehnic în construcții:-Procedură de agrement tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții.-Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.-Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcții.M.Of., pI , nr. 1.167/09.12.2004  
GP 100-2004Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice.M.Of., pI, nr.780/25.08.2004  
  GEx 008-2004Ghid privind intervenții structurale și nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcții monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse.   
MP 025-2004Metodologie pentru evaluarea riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora. B.C.nr.21/2005      
 Îndrumător privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor” B.C. nr. 1/1997